Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

NEMASYS L


Οδηγίες εφαρμογής για ΣΜΕΟΥΡΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ:

Γενικές οδηγίες σκευάσματος
ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
• Χρησιµοποιείστε πάντα καθαρό εξοπλισµό, ιδιαίτερα εάν µε αυτόν έχει προηγηθεί χρήση χηµικών σκευασµάτων
• Αφαιρέστε όλα τα φίλτρα από τον εξοπλισµό εφαρµογής
• Η πίεση που χρησιµοποιείται να µην υπερβαίνει τα 10 bar / 10 ατµόσφαιρες
• Η διάµετρος του ακροφυσίου θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 0.5 mm
• Αρχικά γεµίστε µέχρι ένα µέρος την δεξαµενή του µηχανήµατος µε δροσερό και καθαρό νερό και βάλτε σε λειτουργία την ανακίνηση
• Ανακινήστε καλά και βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει αναµιχθεί
• Να ανακινείτε συνεχώς τους νηµατώδεις κατά την εφαρµογή
• Αδειάστε το περιεχόµενο του προϊόντος σε καθαρό κουβά και προσθέστε τουλάχιστον 10 λίτρα νερό
• Αδειάστε το διάλυµα στη δεξαµενή του εξοπλισµού εφαρµογής
• Συµπληρώστε τη δεξαµενή µε την ανάλογη ποσότητα νερού
• Εφαρµόστε άµεσα την δόση σε όλη την καλλιέργεια ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
• Μακριά από παιδιά
• Μακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές
• Όταν το χρησιµοποιείτε µην τρώτε, µην πίνετε, µην καπνίζετε.
• Μην χρησιµοποιείτε προϊόν µετά την ηµεροµηνία λήξης του ή εάν δεν έχει αποθηκευτεί σωστά
• ∆εν είναι συµβατό µε νηµατωδοκτόνα. Για περισσότερες πληροφορίες για συµβατότητα µε φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα επικοινωνήστε µε την εταιρεία.
• Το προϊόν αφού ανοιχτεί θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί εξ’ ολοκλήρου και άµεσα σε µία εφαρµογή. Να µην αποθηκεύετε µέρος του προϊόντος αφού έχει ανοιχθεί ή αφού έχει αναµειχθεί µε νερό.

Το σκεύασµα είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία.
Διαβάστε τον τρόπο εφαρμογής του μακροοργανισμού

Αναλυτικές πληροφορίες για το σκεύασμα απο το Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης (minagric.gr)

Τύπος έγκρισης: Εθνικός Κατάλογος Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς
Αριθµός εγγραφής στον Ε.Κ.Σ.Φ.Μ: 02003