Plant Protection
Plant Protection Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας
Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

Aναζητηση γεωργικων σκευασματων

Γεωργικά σκευάσματα απο 'a'

Επιστροφή στην αναζήτηση

ALAS

6-benzyladenine 1.9
Gibberellin A4/7 1.9

Πυκνό Διάλυμα (SL)

ABAMAX 2.5 SC

Abamectine 2.61

Συμπ. Αιώρημα (SC)

ACEPRID 20SL

Acetamiprid 20

Πυκνό Διάλυμα (SL)

ACET 200 SL

Acetamiprid 20

Πυκνό Διάλυμα (SL)

ACTAME

Acetamiprid 20

Πυκνό Διάλυμα (SL)

ALUMINUM PHOSPHIDE - ΑΛΦΑ 56 PEL

Aluminium phosphide 56

Πέλλετ (PEL)

AZOCIP SC

Azoxystrobin 20
Cyproconazole 8

Συμπ. Αιώρημα (SC)

AFFIX 25 SC

Azoxystrobin 25

Συμπ. Αιώρημα (SC)

ALIZE

Azoxystrobin 25

Συμπ. Αιώρημα (SC)

AMISTAR 25 SC

Azoxystrobin 25

Συμπ. Αιώρημα (SC)

AXORIN 25 SC

Azoxystrobin 25

Συμπ. Αιώρημα (SC)

AZAKA

Azoxystrobin 25

Συμπ. Αιώρημα (SC)

Azbany 250 SC

Azoxystrobin 25

Συμπ. Αιώρημα (SC)

AZIVA 25 SC

Azoxystrobin 25

Συμπ. Αιώρημα (SC)

AZOFIN

Azoxystrobin 25

Συμπ. Αιώρημα (SC)

ADOLIX BLOCKS

brodifacoum 0.001%

ADOLIX PASTA

brodifacoum 0.001%

ADOLIX WHEAT BRODIFACOUM

brodifacoum 0.001%

AGRORAT BRODI-3

brodifacoum 0.0029%

AROREX B (AB)

Bromadiolone 0.005

AROREX B (RB)

Bromadiolone 0.005

AROREX B (ΒB)

Bromadiolone 0.005

AROREX B PELLET

Bromadiolone 0.005

AROURIN BLOCK

Bromadiolone 0.005

AMPLIGO 150 ZC

chlorantraniliprole 10
Lambda cyhalothrin 5

Μικτής μορφής CS και SC (ZC)

ALTACOR 35 WG

chlorantraniliprole 35

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

ARISTOCAT

Chlorophacinone 0.005

AROREX BAIT

Chlorophacinone 0.005

AROUTOX BAIT

Chlorophacinone 0.005

APOLLO 50 SC

Clofentezine 50

Συμπ. Αιώρημα (SC)

AXIDROX BLUE 40 WG

Copper hydroxide 40

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

AIRONE SC

Copper oxychloride 23.86
Copper hydroxide 23.73

Συμπ. Αιώρημα (SC)

ARMECOP PRO 8/40 WP

Copper oxychloride 40
Metalaxyl 8

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

ARMETIL COURE 8/40 WP

Copper oxychloride 40
Metalaxyl 8

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

ARMEVAL Cu 8/40 WP

Copper oxychloride 40
Metalaxyl 8

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

AMALINE FLOW

Copper sulfate, tri-basic 26.66
zoxamide 4

Συμπ. Αιώρημα (SC)

ALE 10 EC

Cypermethrin 10

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

APHICAR 100 EC

Cypermethrin 10

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

APHICAR 100 EW

Cypermethrin 10

Εναιώρημα (λάδι σε νερό) (EW)

ASSIST 100 EW

Cypermethrin 10

Εναιώρημα (λάδι σε νερό) (EW)

ALE MAX 50 EC

Cypermethrin 50

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

ALAR 85 SG

Daminozide 85.14

Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)

AFETHRIN

Deltamethrin 2.5

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

AMCODEL 2,5 EC

Deltamethrin 2.5

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

ANTAL

Deltamethrin 2.5

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

AUDACE

Deltamethrin 2.5

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

AXITHREN 2,5 EC

Deltamethrin 2.5

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

ARRAT 25/50 WG

Dicamba 50
Tritosulfuron 25

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

ANSWER 36 EC

Diclofop-methyl 36

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

AMISTAR GOLD 12.5/12.5 SC

Difenoconazole 12.5
Azoxystrobin 12.5

Συμπ. Αιώρημα (SC)

AGRIZOLE 250 EC

Difenoconazole 25

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

ALLIANCE WG

Diflufenican 60
metsulfuron-methyl 6

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

ALCOBAN 70 WG

Dithianon 70

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

AKITO

Dodine 54.4

Συμπ. Αιώρημα (SC)

ABOT

emamectin benzoate 0.95

Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)

AFFIRM 095 SG

emamectin benzoate 0.95

Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)

AFFIRM Opti 9.5 WG

emamectin benzoate 0.95

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

ATMOS

emamectin benzoate 0.95

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

ABALAR 2,5 EC

Esfenvalerate 2.5

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

AWARD

Fenpyroximate 6.24
Hexythiazox 3.12

Συμπ. Αιώρημα (SC)

AFINTO

flonicamid 50

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

AGIXA

florpyrauxifen benzyl 16
Cyhalofop-butyl 1.2

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

AZZURO 50 SC

Fluazinam 50

Συμπ. Αιώρημα (SC)

ARTIST WG

Flufenacet 24
Metribuzin 17.5

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

ALGO

Fluometuron 50

Συμπ. Αιώρημα (SC)

ATOS

Fluometuron 50

Συμπ. Αιώρημα (SC)

ARBOL

flupyradifurone 20

Πυκνό Διάλυμα (SL)

AXAR 7.5/5 SC

Fluxapyroxad 7.5
Difenoconazole 5

Συμπ. Αιώρημα (SC)

ARMETIL COMBI 10/40 WP

Folpet 40
Metalaxyl 10

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

ACTLET F

Folpet 40
Metalaxyl-m 5

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

ADAPTOR

Fosetyl aluminium 80

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

ALFIL 80 WG

Fosetyl aluminium 80

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

ALFIL 80 WP

Fosetyl aluminium 80

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

ALIAL 80 WG

Fosetyl aluminium 80

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

ALIETTE 80 WG

Fosetyl aluminium 80

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

ALLUM 80 WG

Fosetyl aluminium 80

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

ARCHON

Fosetyl aluminium 80

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

AGIBELIN

Gibberellic acid 20

Υδατοδιαλυτά δισκία (ST)

Amega™ 360 SL

Glyphosate 36

Πυκνό Διάλυμα (SL)

ASTEROID BIO 36 SL

Glyphosate 36

Πυκνό Διάλυμα (SL)

ATILA

Glyphosate 36

Πυκνό Διάλυμα (SL)

ADENGO 465 SC

Isoxaflutole 22.5

Συμπ. Αιώρημα (SC)

APLARIS 50 WG

Kresoxim-methyl 50

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

AXELTIS 50 WG

Kresoxim-methyl 50

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

AFRATRIN

Lambda cyhalothrin 2.5

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

AFRATRIN

Lambda cyhalothrin 2.5

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

ASCOT 2,5 WG

Lambda cyhalothrin 2.5

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

AMPEXIO

mandipropamid 25
zoxamide 24

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

AGRITOX 40 SL

MCPA 40

Πυκνό Διάλυμα (SL)

AGROXONE 40 SL

MCPA 40

Πυκνό Διάλυμα (SL)

ALONTY EC

Mefentrifluconazole 10
Fluxapyroxad 5

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

ATLANTIS OD

Mesosulfuron-methyl 0.01
Iodosulfuron-methyl-sodium 0.002

Ελαιώδες εναιώρημα (OD)

ATLANTIS FLEX

Mesosulfuron-methyl 4.5

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

ATLANTIS ACTIV

Mesosulfuron-methyl 4.5
Iodosulfuron-methyl-sodium 0.9

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

ATLANTIS STAR

Mesosulfuron-methyl 4.5
Iodosulfuron-methyl-sodium 0.9

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

ALTIVATE 6 WG

Mesosulfuron-methyl 6

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

ARIGO 51 WG

Mesotrione 36
Nicosulfuron 12
Rimsulfuron 3

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

ALVERDE 24 SC

metaflumizone 24

Συμπ. Αιώρημα (SC)

ARMETIL 25 WP

Metalaxyl 25

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

APLESTO WG

Metiram 70

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

AVISO MONO WG

Metiram 70

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

ATTENZO STAR 50 SC

Metrafenone 50

Συμπ. Αιώρημα (SC)

ARGOS

ORANGE OIL (d-limonene) 84.32

Θερμή εξάχνωση (HN)

AFROMYL 10 SL

Oxamyl 10

Πυκνό Διάλυμα (SL)

AXE

Oxyfluorfen 24

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

ALEAVI

pelargonic acid (cas 112-05-0) 50

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

ALANDIN 100 EC

Penconazole 10

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

AXION COMBI

Pendimethaline 25
Terbuthylazine 12.5

Μικτής μορφής CS και SC (ZC)

ALCANCE SYNCTEC

Pendimethaline 29.8
Clomazone 4.3

Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)

ALTEDO

Pendimethaline 36.5

Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)

ACTIVUS 40 SC

Pendimethaline 40

Συμπ. Αιώρημα (SC)

ADDITION SC

Pendimethaline 40
Diflufenican 4

Συμπ. Αιώρημα (SC)

ABILEST 455 CS

Pendimethaline 45.5

Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)

AXIAL 60 EC

pinoxaden 6
Clonquintocet-mexyl 1.5

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

ACTELLIC 50 EC

Pirimiphos-methyl 50

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

ASBELTO PRO

Propamocarb Hydrochloride 41.9
Dimethomorph 9

Συμπ. Αιώρημα (SC)

AMBORA

Propamocarb Hydrochloride 60.7

Πυκνό Διάλυμα (SL)

AHANA

Propamocarb Hydrochloride 72.2

Πυκνό Διάλυμα (SL)

AGIL 10 EC

Propaquizafop 10

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

ARIAS

Propaquizafop 10

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

ARCADE 880 EC

Prosulfocarb 80
Metribuzin 8

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

ActiSeal PYR

Pyrimethanil 40

Συμπ. Αιώρημα (SC)

AVALON

Pyrimethanil 40

Συμπ. Αιώρημα (SC)

ABYSS

Pyriproxyfen 10

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

ADMIRAL 10 EC

Pyriproxyfen 10

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

ATOMINAL 10 EC

Pyriproxyfen 10

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

AUSTER

Pyriproxyfen 10

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

ARREST 5 EC

Quizalofop-p-ethyl 5

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

AGRI-GOLD 96 EC

S-metolachlor 96

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

ASAHI SL

Sodium p-nitrophenolate 0.3
Sodium o-nitrophenolate 0.2
Sodium 5-nitroguaiacolate 0.1

Πυκνό Διάλυμα (SL)

ATONIK SL

Sodium p-nitrophenolate 0.9
Sodium o-nitrophenolate 0.6
Sodium 5-nitroguaiacolate 0.3

Πυκνό Διάλυμα (SL)

ALTIS 25 EC

Tebuconazole 25

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

Aspect 533 SC

Terbuthylazine 333
Flufenacet 200

Συμπ. Αιώρημα (SC)

ACAMOS 500

Μetobromuron 50

Συμπ. Αιώρημα (SC)

Με το Plant Protection έχετε πρόσβαση στις λίστες των επιτρεπόμενων σκευασμάτων ανά καλλιέργεια, τις οδηγίες χρήσης, τα δοσολογικά σχήματα, και τον τρόπο εφαρμογής τους, εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα.


Plant Protection