Plant Protection
Plant Protection Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

Aναζητηση γεωργικων σκευασματων

Γεωργικά σκευάσματα απο 'd'

Επιστροφή στην αναζήτηση

DRIVER 10 EC

Alphacypermethrin 10

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

DETIA GAS EX B

aluminium phosphide 56%

DETIA GAS EX B

Aluminium phosphide 57

Δισκία (GE)

DETIA GAS EX-P

Aluminium phosphide 57

Πέλλετ (PEL)

DETIA GAS EX-T

Aluminium phosphide 57

Tαµπλέτες (TB)

DETIA WM

aluminium phosphide releasing phospine 56.44%

DANCOCID 25 SC

Azoxystrobin 25

Συμπ. Αιώρημα (SC)

DIAGONAL

Azoxystrobin 25

Συμπ. Αιώρημα (SC)

DIVINA PASTE

brodifacoum 0.0025%

DELICAT 0.005 BB, VERTOX WAX BLOCK

Brodifacoum 0.005

DOUBLE COPPER KEY

Copper oxychloride 22
Mancozeb 17.5

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

DORMEX 52 SL

Cyanamide 52

Πυκνό Διάλυμα (SL)

DEVIN 10 EC

Cycloxydim 10

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

DAUPHIN 45 WG

Cymoxanil 45

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

DRUM

Cymoxanil 45

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

DAMILAR 85 SG

Daminozide 85

Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)

DAZIDE ENHANCE 85 SG

Daminozide 85

Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)

DECIS PROTECH 15 EW

Deltamethrin 1.5

Εναιώρημα (λάδι σε νερό) (EW)

DEMETRINA

Deltamethrin 1.54

Συμπ. Αιώρημα (SC)

DECIS EXPERT 100 EC

Deltamethrin 10

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

DECIS 2,5 EC

Deltamethrin 2.5

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

DECIS EVO

Deltamethrin 2.5

Εναιώρημα (λάδι σε νερό) (EW)

DELINT 2.5 EC

Deltamethrin 2.5

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

DELIR

Deltamethrin 2.5

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

DELMUR GREEN

Deltamethrin 2.5

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

DELMUS

Deltamethrin 2.5

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

DELTAGRI

Deltamethrin 2.5

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

DELTASAP 2,5 EC

Deltamethrin 2.5

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

DELTASIX 2,5 EC

Deltamethrin 2.5

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

DELTATHRIN

Deltamethrin 2.5

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

DEMET 25 EC

Deltamethrin 2.5

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

DRONSAR

Deltamethrin 2.5

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

DECIS PROFI 25 WG

Deltamethrin 25

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

DINIRO 4/40/10 WG

Dicamba 40
Nicosulfuron 10

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

DICAMBA AGROTECHNICA 48 SL

Dicamba 48

Πυκνό Διάλυμα (SL)

DICASH 48 SL

Dicamba 48

Πυκνό Διάλυμα (SL)

DIMBO 480 SL

Dicamba 48

Πυκνό Διάλυμα (SL)

DIFETEC P-29F

difenacoum 0.0029%
denatonium benzoate

DIFCOR 250 EC

Difenoconazole 25

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

DISCO 25 EC

Difenoconazole 25

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

DYNALI 60/30 DC

Difenoconazole 6
cyflufenamid 3

Εναιωρηματοποιήσιμο συμπύκνωμα (DC)

DIMILIN 25 WP

Diflubenzuron 25

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

DIMETHENAMID-P 72 EC TECHNOFARM

Dimethenamid-p 72

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

DIMENTO 500 SC

Dimethomorph 50

Συμπ. Αιώρημα (SC)

DIMIX

Dimethomorph 50

Συμπ. Αιώρημα (SC)

DIQUAT AGROTECHNICA 20 SL

Diquat 20

Πυκνό Διάλυμα (SL)

DIQUELL 20 SL

Diquat 20

Πυκνό Διάλυμα (SL)

DITEX 20 SL

Diquat 20

Πυκνό Διάλυμα (SL)

DELAN 50 SC

Dithianon 50

Συμπ. Αιώρημα (SC)

DELAN GOLD

Dithianon 50

Συμπ. Αιώρημα (SC)

DELAN 70 WG

Dithianon 70

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

DAME

Etoxazol 11

Συμπ. Αιώρημα (SC)

DIVEPRON 25 WG

Fenoxycarb 25

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

DEBATE 50 WG

flonicamid 50

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

DIFFERENCE 50 SC

Fluometuron 50

Συμπ. Αιώρημα (SC)

DAGONIS 7.5/5 SC

Fluxapyroxad 7.5
Difenoconazole 5

Συμπ. Αιώρημα (SC)

DICARZOL 50 SP

Formetanate 50

Υδατοδιαλυτή σκόνη (SP)

DELOR 36 SL

Glyphosate 36

Πυκνό Διάλυμα (SL)

DOMINATOR 360 SL

Glyphosate 36

Πυκνό Διάλυμα (SL)

DOMINATOR MEGA 480 SL

Glyphosate 48

Πυκνό Διάλυμα (SL)

DIABLO 10 WP

Hexythiazox 10

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

DIABLO SC

Hexythiazox 25.87

Συμπ. Αιώρημα (SC)

DACUS BAIT 100

Hydrolysed proteins 55

Πυκνό Διάλυμα (SL)

DECCOZIL

Imazalil 50

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

DANAPRID 200 SL

Imidacloprid 20

Πυκνό Διάλυμα (SL)

DAYCYM WP

Mancozeb 46.5
Cymoxanil 4

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

DITHANE BLUE 72 WP

Mancozeb 72

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

DITHANE M-45 Blue 72 WP

Mancozeb 72

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

DEFENCE PRO 75 WG

Mancozeb 75

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

DITHANE 75 WG

Mancozeb 75

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

DEFENCE PRO 80 WP

Mancozeb 80

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

DITHANE M-45 80 WP

Mancozeb 80

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

DITHANE PLUS 80 WP

Mancozeb 80

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

DICOHERB 40 SL

MCPA 40

Πυκνό Διάλυμα (SL)

DICOTEX

MCPA 7
2,4-D 7
Mecoprop-p 4.2
Dicamba 2

Πυκνό Διάλυμα (SL)

DIPAXONE 75 SL

MCPA 75

Πυκνό Διάλυμα (SL)

DUPLOSAN 60 SL

Mecoprop-p 60

Πυκνό Διάλυμα (SL)

DRASIS 70 WG

Metribuzin 70

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

DEVRINOL 45 SC

Napropamide 45

Συμπ. Αιώρημα (SC)

DOURO 10 EC

Penconazole 10

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

DURAX 455 CS

Pendimethaline 45.5

Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)

DEAL

Phosmet 50

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

DELAN PRO 12.5/56.1 SC

Potassium phosphonates 56.1
Dithianon 12.5

Συμπ. Αιώρημα (SC)

DIPROSPERO

Propamocarb Hydrochloride 50
Dimethomorph 9

Συμπ. Αιώρημα (SC)

DECCOPYR-POT

Pyrimethanil 30

Δισκία (GE)

DECCOPYR

Pyrimethanil 40

Συμπ. Αιώρημα (SC)

DEFLEXO MIX

S-metolachlor 31.25
Terbuthylazine 18.75

Γαλακτώδες αιώρημα (SE)

DEFLEXO ULTRA

S-metolachlor 35
Sulcotrione 10

Γαλακτώδες αιώρημα (SE)

DUAL GOLD 96 EC

S-metolachlor 96

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

DELEGATE 250 WG

Spinetoram 25

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

DECANO 30 SC

Sulcotrione 30

Συμπ. Αιώρημα (SC)

DOMARK 10 EC

Tetraconazole 10

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

Με το Plant Protection έχετε πρόσβαση στις λίστες των επιτρεπόμενων σκευασμάτων ανά καλλιέργεια, τις οδηγίες χρήσης, τα δοσολογικά σχήματα, και τον τρόπο εφαρμογής τους, εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα.Plant Protection