Plant Protection
Plant Protection Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

Aναζητηση γεωργικων σκευασματων

Γεωργικά σκευάσματα απο 'h'

Επιστροφή στην αναζήτηση

HOOK

Alphacypermethrin 10

Εναιώρημα (λάδι σε νερό) (EW)

HYDRO BLUE 20 WG

Copper hydroxide 20

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

HELIOCUIVRE 40 SC

Copper hydroxide 40

Συμπ. Αιώρημα (SC)

HIDROSTAR 40 WG

Copper hydroxide 40

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

HIDROVAL 40 WG

Copper hydroxide 40

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

HYDROPLUS NEW 40 WG

Copper hydroxide 40

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

HIDROVAL 50 WP

Copper hydroxide 50

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

HYDROMICRON 50 WP

Copper hydroxide 50

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

ΧΑΛΚΟΡΑΛ 50 WP

Copper oxychloride 50

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

HELDOX 48 SL

Dicamba 48

Πυκνό Διάλυμα (SL)

HECTOR MAX WG

Dicamba 55
Nicosulfuron 9.2
Rimsulfuron 2.3

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

HELSTAR 6.9 EW

Fenoxaprop-p-ethyl 6.9

Εναιώρημα (λάδι σε νερό) (EW)

HEROLD TRIO

Flufenacet 17.1
Diflufenican 17.1
Metribuzin 6.4

Συμπ. Αιώρημα (SC)

HUDSON 200 EC

fluroxypyr- meptyl 20

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

HURLER 200

fluroxypyr- meptyl 20

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

HERBANIL CLEAN 360

Glyphosate 36

Πυκνό Διάλυμα (SL)

HERBOLEX 36 SL

Glyphosate 36

Πυκνό Διάλυμα (SL)

HELOSATE PLUS 450 SL

Glyphosate 45

Πυκνό Διάλυμα (SL)

HEXY

Hexythiazox 25.87

Συμπ. Αιώρημα (SC)

HUSSAR maxx OD

Iodosulfuron-methyl-sodium 0.75
Mesosulfuron-methyl 0.75

Ελαιώδες εναιώρημα (OD)

ΧΕΛΛΑΣΥΜ 505 WP

Mancozeb 46.5
Cymoxanil 4

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

HF CALIBRA

MCPA 2

Πυκνό Διάλυμα (SL)

HELLAXON 40 SL

MCPA 40

Πυκνό Διάλυμα (SL)

HEDIX 5 SL

Mepiquat chloride 5

Πυκνό Διάλυμα (SL)

HARVINTA 50SC

Metrafenone 50

Συμπ. Αιώρημα (SC)

HERBAN 33 EC

Pendimethaline 33

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

HEXAGON 50 WP

Phosmet 50

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

HERBY FLO 400 SC

Propyzamide 40

Συμπ. Αιώρημα (SC)

HELIOS Pro 200 EC

proquinazid 20

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

HARPUN

Pyriproxyfen 10

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

HADRON 25 WG

Tebuconazole 25

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

HADRON 250 EW

Tebuconazole 25

Εναιώρημα (λάδι σε νερό) (EW)

Με το Plant Protection έχετε πρόσβαση στις λίστες των επιτρεπόμενων σκευασμάτων ανά καλλιέργεια, τις οδηγίες χρήσης, τα δοσολογικά σχήματα, και τον τρόπο εφαρμογής τους, εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα.Plant Protection