Plant Protection
Plant Protection Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας
Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

Aναζητηση γεωργικων σκευασματων

Γεωργικά σκευάσματα απο 'l'

Επιστροφή στην αναζήτηση

LOBETEC®

(e,z)-7,9-dodecadienyl acetate 0.255

Διαχυτήρες εμποτισμένων δακτυλίων (VP)

LOBESIA PRO PRESS

(e,z)-7,9-dodecadienyl acetate 10

Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)

LOBESIA PRO SPRAY

(e,z)-7,9-dodecadienyl acetate 2.4

Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)

Lentemul

2,4-D 60

Πυκνό Διάλυμα (SL)

LAIZOX

Azoxystrobin 25

Συμπ. Αιώρημα (SC)

LEGADO 25 SC

Azoxystrobin 25

Συμπ. Αιώρημα (SC)

LEX 25 SC

Azoxystrobin 25

Συμπ. Αιώρημα (SC)

LIMBOR 25 SC

Azoxystrobin 25

Συμπ. Αιώρημα (SC)

LYBRO 26,7/6,7 WG

Boscalid 26.7
Pyraclostrobin 6.7

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

LONTREL 600 SL

Clopyralid 60

Πυκνό Διάλυμα (SL)

LONTREL 720 SG

Clopyralid 72

Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)

LAMETRIN

Deltamethrin 2.5

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

LOYANT 25 EC

florpyrauxifen benzyl 2.5

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

LONSELOR 30 SC

Fluxapyroxad 30

Συμπ. Αιώρημα (SC)

LANCELOT 450 WG

Foramsulfuron 30
Florasulam 15

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

LUNA CARE WG

Fosetyl aluminium 66.6
fluopyram 5

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

LONDRUM

Fosetyl aluminium 80

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

LABIOGAMMA SP

Gibberellic acid 91.4

Υδατοδιαλυτή σκόνη (SP)

LENNS

Glyphosate 25
Diflufenican 4

Συμπ. Αιώρημα (SC)

LATEK TF

Glyphosate 36

Πυκνό Διάλυμα (SL)

LEONE BIO 36 SL

Glyphosate 36

Πυκνό Διάλυμα (SL)

LIVAS ΤA-FREE

Glyphosate 36

Πυκνό Διάλυμα (SL)

LYPHASE 36 SL

Glyphosate 36

Πυκνό Διάλυμα (SL)

LISTEGO 4 SL

Imazamox 4

Πυκνό Διάλυμα (SL)

LAMBADA 2,5 WG

Lambda cyhalothrin 2.5

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

LAMBDASTAR 2,5 WG

Lambda cyhalothrin 2.5

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

LAMDEX 2.5 WG

Lambda cyhalothrin 2.5

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

LAMBADA 10 CS with Zeon technology

Lambda cyhalothrin 9.43

Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)

LIMCPA 40 SL

MCPA 40

Πυκνό Διάλυμα (SL)

LIMCPA FORTE

MCPA 50

Πυκνό Διάλυμα (SL)

LAPIS

MCPA 75

Πυκνό Διάλυμα (SL)

LIMCPA PLUS

MCPA 75

Πυκνό Διάλυμα (SL)

LEBON 5 SL

Mepiquat chloride 5

Πυκνό Διάλυμα (SL)

LIRENZA ULTRA 5 SL

Mepiquat chloride 5

Πυκνό Διάλυμα (SL)

LOMIS ULTRA 5 SL

Mepiquat chloride 5

Πυκνό Διάλυμα (SL)

LEIMAY

Metham potassium 20

Συμπ. Αιώρημα (SC)

LEIMAY S

Metham potassium 20

Συμπ. Αιώρημα (SC)

LOOP 24 SC

Nicosulfuron 24

Συμπ. Αιώρημα (SC)

LAERTIS

Penconazole 10

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

LUPO

Pendimethaline 36.5

Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)

LBG-01F34

Potassium phosphonates 51.7

Πυκνό Διάλυμα (SL)

LBG-01F34 για ερασιτεχνική χρήση

Potassium phosphonates 51.7

Πυκνό Διάλυμα (SL)

LENTAGRAN

Pyridate 45

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

LAIKURE

Pyrimethanil 40

Συμπ. Αιώρημα (SC)

LAITANE

Pyrimethanil 40

Συμπ. Αιώρημα (SC)

LASCAR 10 EC

Pyriproxyfen 10

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

LUMAX 537,5 SE

S-metolachlor 31.25
Terbuthylazine 18.75
Mesotrione 3.75

Γαλακτώδες αιώρημα (SE)

LITOSEN PLUS

Sodium p-nitrophenolate 0.9
Sodium o-nitrophenolate 0.6
Sodium 5-nitroguaiacolate 0.3

Πυκνό Διάλυμα (SL)

LUNA EXPERIENCE SC

Tebuconazole 20
fluopyram 20

Συμπ. Αιώρημα (SC)

LAGOON 25 EW

Tebuconazole 25

Εναιώρημα (λάδι σε νερό) (EW)

LEBRON 0,5 GR

Tefluthrin 0.5

Κοκκώδες (GR)

LAUDIS WG

tembotrione 20
Isoxadifen-ethyl 10

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

LAUDIS OD

tembotrione 4.4
Isoxadifen-ethyl 2.2

Ελαιώδες εναιώρημα (OD)

LIZAR 50 SG

Tribenuron-methyl 50

Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)

LUNA SENSATION SC

Trifloxystrobin 25
fluopyram 25

Συμπ. Αιώρημα (SC)

LIETO WG

zoxamide 33
Cymoxanil 33

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

Με το Plant Protection έχετε πρόσβαση στις λίστες των επιτρεπόμενων σκευασμάτων ανά καλλιέργεια, τις οδηγίες χρήσης, τα δοσολογικά σχήματα, και τον τρόπο εφαρμογής τους, εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα.


Plant Protection