Plant Protection
Plant Protection Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

Aναζητηση γεωργικων σκευασματων

Γεωργικά σκευάσματα απο 'r'

Επιστροφή στην αναζήτηση

RAK 2 New

(e,z)-7,9-dodecadienyl acetate
(7e,9e)-dodecadien-1-yl acetate

Διαχυτήρες εμποτισμένων δακτυλίων (VP)

RAK 2R

(e,z)-7,9-dodecadienyl acetate 11

Διαχυτήρες εμποτισμένων δακτυλίων (VP)

RAK 5+6

(e)-8-dodecen-1-yl-acetate
(e)-5-decenol 4.5
(z)-8-dodecen-1-yl-acetate
(e)-5-Decen-1-yl acetate

Διαχυτήρες εμποτισμένων δακτυλίων (VP)

RAK 3+4

(z)-11-tetradecen-1-yl acetate
E8,E10-dodecadienol + n-tetradecyl acetate

Διαχυτήρες εμποτισμένων δακτυλίων (VP)

ROYALTAC

1-decanol 67.9

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

RipeLock Tabs

1-methylcyclopropene (1-MCP) 2

Tαµπλέτες (TB)

RATHAN 600 EC

2,4-D 60

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

REVENGE 200 SL

Acetamiprid 20

Πυκνό Διάλυμα (SL)

RAT BILLEN PELLET NEW

Brodifacoum 0.0025

RAT BILLEN WAX BLOCK NEW

Brodifacoum 0.0025

RAT BILLEN PASTA BAIT NEW

Brodifacoum 0.0029

RAT BILLEN WHEAT BAIT NEW

Brodifacoum 0.0029

RATIMOR 0.005 BB

Brodifacoum 0.0029

RATIMOR 0.005 RB

Brodifacoum 0.0029

RATCUM 0.005 BB

Brodifacoum 0.005

RATLESS 0.005 RB

Brodifacoum 0.005

RATONICKS WAX BLOCK

Brodifacoum 0.005

RAT BILLEN PASTA BAIT

Bromadiolone 0.005

RAT BILLEN PELLET

Bromadiolone 0.005

RAT BILLEN WAX BLOCK

Bromadiolone 0.005

RAT BILLEN WHEAT BAIT

Bromadiolone 0.005

RATOX WAX BLOCK BAIT

Bromadiolone 0.005

RODEX OCTABLOCK

Bromadiolone 0.005

RODEXION PASTA

Bromadiolone 0.005

RADAR

Carbon dioxide 100

Αέριο υπό πίεση (GA)

RADAR

Carbon dioxide 100

ROZOL GRAIN

Chlorophacinone 0.005

ROZOL PAT

Chlorophacinone 0.005

RAMSIDE 50 WP

Copper oxychloride 50

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

RACUMIN PASTE

Coumatetralyl 0.0375

REBEL 100 EW

Cypermethrin 10

Εναιώρημα (λάδι σε νερό) (EW)

RAFAGA 2,5 EC

Deltamethrin 2.5

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

RITMUS 2,5 EC

Deltamethrin 2.5

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

ROSAN D

Dicamba 48

Πυκνό Διάλυμα (SL)

RiNiDi

Dicamba 55
Nicosulfuron 9.2
Rimsulfuron 2.3

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

RATONEX LIQUIDO 26

Difenacoum 0.0026

RATAK 0.005 RB

Difenacoum 0.005

RATAK GOLD

Difenacoum 0.005

RODIMUR PASTA

Difenacoum 0.005

RODILON BLOCKS

Difethialone 0.0025

RODILON TRIO

Difethialone 0.0025

REGALAT 20 SL

Diquat 20

Πυκνό Διάλυμα (SL)

REGLONE 20 SL

Diquat 20

Πυκνό Διάλυμα (SL)

RAK 3

E8,E10-dodecadienol + n-tetradecyl acetate

Διαχυτήρες εμποτισμένων δακτυλίων (VP)

REVIVE II

emamectin benzoate 9.5

Ετοιμόχρηστο διάλυμα (AL)

RALON SUPER 6,9 EW

Fenoxaprop-p-ethyl 6.9

Εναιώρημα (λάδι σε νερό) (EW)

RULE 50 WG

flonicamid 50

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

ROBUSTO

Fluometuron 50

Συμπ. Αιώρημα (SC)

ROCKET 50 SC

Fluometuron 50

Συμπ. Αιώρημα (SC)

RACER 25 CS

Flurochloridone 25

Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)

RACER 25 EC

Flurochloridone 25

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

ROUNDUP GEL

Glyphosate 0.72

Ετοιμόχρηστο διάλυμα (AL)

ROUNDUP READY

Glyphosate 0.72

Ετοιμόχρηστο διάλυμα (AL)

REBOOT 36 SL

Glyphosate 36

Πυκνό Διάλυμα (SL)

RODEO PLUS

Glyphosate 36

Πυκνό Διάλυμα (SL)

RODEO TF

Glyphosate 36

Πυκνό Διάλυμα (SL)

ROUNDUP BIO 36 SL

Glyphosate 36

Πυκνό Διάλυμα (SL)

ROUNDUP FLEX

Glyphosate 36

Πυκνό Διάλυμα (SL)

ROUNDUP FLEX ερασιτεχνικό

Glyphosate 36

Πυκνό Διάλυμα (SL)

ROUNDUP GOLD 36 SL

Glyphosate 36

Πυκνό Διάλυμα (SL)

Roundup Gold για ερασιτεχνική χρήση

Glyphosate 36

Πυκνό Διάλυμα (SL)

ROUNDUP PLUS 45 SL

Glyphosate 45

Πυκνό Διάλυμα (SL)

ROUNDUP ULTRA

Glyphosate 48

Πυκνό Διάλυμα (SL)

ROUNDUP 60

Glyphosate 6

Πυκνό Διάλυμα (SL)

ROUNDUP POWER MAX

Glyphosate 72

Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)

RADICIN

Indole-3-butyric acid 0.25

Υδατοδιαλυτά δισκία (AP)

RHIZOPON AA 0.5 %

Indole-3-butyric acid 0.5

Υδατοδιαλυτά δισκία (AP)

RHIZOPON AA 1%

Indole-3-butyric acid 1

Υδατοδιαλυτά δισκία (AP)

RHIZOPON AA 2%

Indole-3-butyric acid 2

Υδατοδιαλυτά δισκία (AP)

RHIZOPON AA TABLETS

Indole-3-butyric acid 2

Υδατοδιαλυτά δισκία (ST)

RANCONA 15 ME

ipconazole 1.51

Μικρογαλάκτωμα υδατικής βάσης (ME)

REFLECT 125 EC

Isopyrazam 12.5

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

RIKALI

Isopyrazam 12.5
Cyproconazole 8

Συμπ. Αιώρημα (SC)

REVIVAL 505

Mancozeb 46.5
Cymoxanil 4

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Ridomil Gold MZ 68 WG

Mancozeb 64
Metalaxyl-m 3.87

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

ROSTER 68 WG

Mancozeb 64
Metalaxyl-m 3.87

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

REVUS 25 SC

mandipropamid 25

Συμπ. Αιώρημα (SC)

REVUS TOP SC

mandipropamid 25
Difenoconazole 25

Συμπ. Αιώρημα (SC)

RENOX 40 SL

MCPA 40

Πυκνό Διάλυμα (SL)

RUNNER 240 SC

methoxyfenozide 24

Συμπ. Αιώρημα (SC)

RIBBON 12 ΕC

Myclobutanil 12

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

RITUAL 12.5 EC

Myclobutanil 12.5

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

RALLY ECOZOME 45 EW

Myclobutanil 4.5

Εναιώρημα (λάδι σε νερό) (EW)

RONSTAR 380 EC

Oxadiazon 38

Συμπ. Αιώρημα (SC)

REVADIS 455 CS

Pendimethaline 45.5

Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)

RIFIT 50 EC

pretilachlor 50

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

REGALIS 10 WG

Prohexadion calcium 10

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

REGALIS PLUS

Prohexadion calcium 10

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

RIVAL

Propamocarb Hydrochloride 60.7

Πυκνό Διάλυμα (SL)

RECEIPT 4 EC

quizalofop-p-tefuryl 4

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

RUSH

Rimsulfuron 25

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

RIMURON

Rimsulfuron 25.6

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

RADOXIL

S-metolachlor 96

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

RADIANT 120 SC

Spinetoram 12

Συμπ. Αιώρημα (SC)

RIZA 200 EC

Tebuconazole 20

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)

RACING TF

Thifensulfuron-methyl 68
metsulfuron-methyl 7

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

Με το Plant Protection έχετε πρόσβαση στις λίστες των επιτρεπόμενων σκευασμάτων ανά καλλιέργεια, τις οδηγίες χρήσης, τα δοσολογικά σχήματα, και τον τρόπο εφαρμογής τους, εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα.Plant Protection