Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook
Δειτε ολες τις κατηγορίες μυκητολογικών και βακτηριολογικών ασθενειών

Ωϊδιο - ΤΟΜΑΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Εφαρμογή του SIGNUM 26.7/6.7 WG για ΤΟΜΑΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

SIGNUM 26.7/6.7 WG

Boscalid 26.7% / Pyraclostrobin 6.7%

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG) / Βοηθητικές ουσίες: 65.3%


Οδηγίες εφαρμογής για ΤΟΜΑΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ:

Δόσεις σκευάσματος

Βοτρύτης (Botrytis cinerea)
Ωϊδιο (Leveillula taurica)
100-150 γραμμάρια στο στρέμμα
Βοτρύτης (Botrytis cinerea)
Ωϊδιο (Leveillula taurica)
500-750γραμμάρια στα 500 λίτρα νερου
100-150γραμμάρια στα 100 λίτρα νερου
15-22.5γραμμάρια στα 15 λίτρα νερου
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Μύκητες,
Μέγιστος όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 3
Mεσοδιάστηµα µεταξύ των εφαρµογών: 7 - 10 ηµέρες
Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Από την έναρξη της άνθισης έως την ωρίμανση των καρπών Μετά τη μεταφύτευση με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων Οι εφαρμογές πρέπει να γίνονται προληπτικά και όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών Όταν είναι παρόντα και τα δύο παθογόνα να χρησιμοποιείται η μεγαλύτερη δόση
Τελευταία επέμβαση πρίν τη συγκομιδή - Αριθμός ημερών: 3
Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια ήσσονος σημασίας.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Μυκητοκτόνο με προληπτική και κατά περίπτωση θεραπευτική δράση που παρεμποδίζει την βλάστηση των σπορίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου και τη σποριογένεση. Το pyraclostrobin παρεμποδίζει την κυτταρική αναπνοή στη θέση Qo του συμπλόκου ΙΙΙ της αναπνευστικής αλυσίδας και εμφανίζει αποπλαστική και διελασματική κίνηση, ενώ το boscalid παρεμποδίζει την κυτταρική αναπνοή αλλά σε διαφορετική θέση δράσης (σύμπλοκο ΙΙ) και εμφανίζει διασυστηματική κίνηση.
Τρόπος Εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας μέχρις απορροής.
Όταν είναι παρόντα και τα δυο παθογόνα, συνιστάται η μεγαλύτερη δόση.
1)Να γίνονται προληπτικές εφαρμογές όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών.
2)Να ακολουθούνται, στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, οι συστάσεις των Γεωργικών Προειδοποιήσεων
3)Δεν υποβλήθηκαν στοιχεία αποτελεσματικότητας στην καρυδιά και φουντουκιά. Η χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές γίνεται με ευθύνη του χρήστη
4)ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι μεγάλες δόσεις στο εκατόλιτρο να εφαρμόζονται με τις χαμηλές δόσεις ψεκαστικού υγρού και αντίστροφα.
5)Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας.
6)Η χρήση σε φασόλια με λοβό (φρέσκα) και μπιζέλια θα χορηγηθεί σύμφωνα με την παρακάτω ΟΓΠ όταν καθοριστούν αναθεωρημένα MRLs για το pyraclostrobin σύμφωνα με τον Κανονισμό 396/2005. Ο κάτοχος της έγκρισης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια αρχή
Στρατηγική διαχείρισης ανθεκτικότητας
Εφαρμόστε το SIGNUM 26.7/6.7 WG προληπτικά στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ασθενειών και περιορίστε τις θεραπευτικές εφαρμογές.
Εφαρμόστε το SIGNUM 26.7/6.7 WG σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2-3.
Συνθήκες εφαρμογής: Όταν είναι παρόντα και τα δυο παθογόνα, συνιστάται η μεγαλύτερη δόση. 1)Να γίνονται προληπτικές εφαρμογές όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών. 2)Να ακολουθούνται, στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, οι συστάσεις των Γεωργικών Προειδοποιήσεων 3)Δεν υποβλήθηκαν στοιχεία αποτελεσματικότητας στην καρυδιά και φουντουκιά. Η χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές γίνεται με ευθύνη του χρήστη 4)ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι μεγάλες δόσεις στο εκατόλιτρο να εφαρμόζονται με τις χαμηλές δόσεις ψεκαστικού υγρού και αντίστροφα. 5)Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας. 6)Η χρήση σε φασόλια με λοβό (φρέσκα) και μπιζέλια θα χορηγηθεί σύμφωνα με την παρακάτω ΟΓΠ όταν καθοριστούν αναθεωρημένα MRLs για το pyraclostrobin σύμφωνα με τον Κανονισμό 396/2005. Ο κάτοχος της έγκρισης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια αρχή Στρατηγική διαχείρισης ανθεκτικότητας Εφαρμόστε το SIGNUM 26.7/6.7 WG προληπτικά στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ασθενειών και περιορίστε τις θεραπευτικές εφαρμογές. Εφαρμόστε το SIGNUM 26.7/6.7 WG σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2-3.

Συνδυαστικότητα και φυτοτοξικότητα

Φυτοτοξικότητα:
Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής εκτός από τα κουκιά στα οποία συνιστάται η δοκιμή φυτοτοξικότητας

Pyraclostrobin:
Δεν συνδυάζεται με: Διαφυλλικα λιπάσματα αζώτου, Διαφυλλικα λιπάσματα ουρίας, Fosetyl aluminium,

Boscalid:
Δεν συνδυάζεται με: Διαφυλλικά Αζώτου, Διαφυλλικά Ουρίας, Fosetyl aluminium,

Αν στην ετικέτα ή οι πίνακες συνδυαστικότητας δεν δίδονται πληροφορίες για τη συνδυαστικότητα, θα πρέπει να γίνεται δοκιµαστική ανάµειξη για να εξετασθεί τουλάχιστον η περίπτωση φυσικής ασυµβατότητας του συνδυασµού.
H προσθήκη των φυτοφαρμάκων με τη σειρά: WP, FL, WDG και EC ή S
Μέγιστα Επιτρεπτά Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) του παραπάνω σκευάσματος για τη συγγεκριμένη καλλιεργεια
Δραστική ουσίαΕπεξήγησηΜέγ.Υπολειμματικότητα
Pyraclostrobin (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία)0.3 mg/kg
Boscalid (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία)3 mg/kg

Αναλυτικές πληροφορίες για το σκεύασμα απο το Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης (minagric.gr)

Τύπος έγκρισης: Οριστική έγκριση σύμφωνα με τον Κανονισμό 1107/2009
Λήξη έγκρισης: 31/01/2024
Ημερομηνία απόσυρσης: 13/09/2023
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //
Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS07+GHS09

Επιστροφή στην σελίδα ΤΟΜΑΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ