Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook
Δειτε ολες τις κατηγορίες μυκητολογικών και βακτηριολογικών ασθενειών

Ωϊδιο - ΤΟΜΑΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Εφαρμογή του AQ 10 WG για ΤΟΜΑΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

AQ 10 WG

Ampelomyces quisqualis 58%

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG) / Βοηθητικές ουσίες: 42%


Οδηγίες εφαρμογής για ΤΟΜΑΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ:

Δόσεις σκευάσματος

Ωϊδιο (Leveillula taurica)
3.5-7 γραμμάρια στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Μύκητες,
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50 - 100 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 4
Mεσοδιάστηµα µεταξύ των εφαρµογών: 7 - 10 ηµέρες
Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως με την εμφάνιση των συμπτωμάτων Επαναλήψεις ανά 7-10 ημέρες.
Δεν απαιτείται
Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια ήσσονος σημασίας.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Το AQ10 είναι μυκητοκτόνο, προϊόν φυσικής απομόνωσης Μ10 του Ampelomyces quisqualis, ενός φυσικού παράσιτου μύκητα του ωϊδίου με παγκόσμια εξάπλωση. Στη φύση το AQ10 μαζί με τα διάφορα είδη ωϊδίων λειτουργούν υπό καθεστώς αμοιβαίας συνύπαρξης. Με τον ψεκασμό του AQ10 και τη βοήθεια της υγρασίας δημιουργούνται συνθήκες κατά τις οποίες το AQ10 επικρατεί του ωϊδίου παρασιτώντας το.
Τρόπος Εφαρμογής: Εφαρμογή με ψεκασμό, πλήρους κάλυψης. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν επινώτιοι
ψεκαστήρες και μηχανοκίνητα ψεκαστικά.
Οι υψηλότερες δοσολογίες συνιστώνται όταν η πίεση του μολύσματος είναι μεγάλη ή σε φυτά
με μεγάλη βλαστική επιφάνεια.
Είναι αναγκαίες τουλάχιστο δύο διαδοχικές εφαρμογές σε απόσταση 7-10 ημερών ώστε να
μπορέσει ο μύκητας Ampelomyces quisqualis να εγκατασταθεί στην καλλιέργεια.
Το AQ10 WG στο αμπέλι μπορεί να εφαρμοστεί καθ’ όλη τη βλαστική περίοδο με μέγιστο
αριθμό 12 επεμβάσεων το χρόνο. Το AQ10 είναι περισσότερο αποτελεσματικό όταν
εφαρμόζεται στην έναρξη της προσβολής (προσβολή  3%). Όταν υπάρξει βροχόπτωση άνω των 6mm συνιστάται επανάληψη.
Για τα κηπευτικά οι χαμηλές δόσεις είναι προληπτικές ενώ οι υψηλές δόσεις είναι θεραπευτικές. Γενικά συνιστώνται 4 εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο.
Το AQ10 WG πρέπει να ψεκάζεται νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ όταν η υγρασία είναι υψηλή
για να μπορέσει γρήγορα ο μύκητας να εγκατασταθεί στην καλλιέργεια.
Συνιστάται κατά τον ψεκασμό να χρησιμοποιείται προσκολλητικό με βάση παραφινικό λάδι σε
αναλογία 0,1-0,3% κατ’ όγκο.
Το AQ10 WG μπορεί να χρησιμοποιείται στα πλαίσια των προγραμμάτων ολοκληρωμένης
καταπολέμησης που προβλέπουν εναλλαγές ωϊδιοκτόνων και θειαφιού.
Σε περίπτωση καταπολέμησης του ωϊδίου με σκευάσματα θειαφιού, η χρήση του AQ10 θα
πρέπει να απέχει 5 ημέρες από τη χρήση των θειούχων σκευασμάτων.
Συνθήκες εφαρμογής: Οι υψηλότερες δοσολογίες συνιστώνται όταν η πίεση του μολύσματος είναι μεγάλη ή σε φυτά με μεγάλη βλαστική επιφάνεια. Είναι αναγκαίες τουλάχιστο δύο διαδοχικές εφαρμογές σε απόσταση 7-10 ημερών ώστε να μπορέσει ο μύκητας Ampelomyces quisqualis να εγκατασταθεί στην καλλιέργεια. Το AQ10 WG στο αμπέλι μπορεί να εφαρμοστεί καθ’ όλη τη βλαστική περίοδο με μέγιστο αριθμό 12 επεμβάσεων το χρόνο. Το AQ10 είναι περισσότερο αποτελεσματικό όταν εφαρμόζεται στην έναρξη της προσβολής (προσβολή  3%). Όταν υπάρξει βροχόπτωση άνω των 6mm συνιστάται επανάληψη. Για τα κηπευτικά οι χαμηλές δόσεις είναι προληπτικές ενώ οι υψηλές δόσεις είναι θεραπευτικές. Γενικά συνιστώνται 4 εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο. Το AQ10 WG πρέπει να ψεκάζεται νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ όταν η υγρασία είναι υψηλή για να μπορέσει γρήγορα ο μύκητας να εγκατασταθεί στην καλλιέργεια. Συνιστάται κατά τον ψεκασμό να χρησιμοποιείται προσκολλητικό με βάση παραφινικό λάδι σε αναλογία 0,1-0,3% κατ’ όγκο. Το AQ10 WG μπορεί να χρησιμοποιείται στα πλαίσια των προγραμμάτων ολοκληρωμένης καταπολέμησης που προβλέπουν εναλλαγές ωϊδιοκτόνων και θειαφιού. Σε περίπτωση καταπολέμησης του ωϊδίου με σκευάσματα θειαφιού, η χρήση του AQ10 θα πρέπει να απέχει 5 ημέρες από τη χρήση των θειούχων σκευασμάτων.

Συνδυαστικότητα και φυτοτοξικότητα

Φυτοτοξικότητα:
Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις συνιστώμενες χρήσεις, δόσεις και
οδηγίες εφαρμογής
Συνδυαστικότητα:
Το AQ 10 WG μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με φυτοπροστατευτικά προϊόντα που
περιέχουν τις παρακάτω δραστικές ουσίες: miclobutanil, fenarimol, iprodione, Copper hydroxide, abamectin, Bacillus thuringiensis, dimethoate, fenbutatin oxide και imidacloprid.

Τύπος έγκρισης: Οριστική έγκριση για ΔΟ του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 91/414/ΕΕ (σύμφωνα με το άρθρο 8(2) της Οδηγίας 91/414/ΕΕ)
Λήξη έγκρισης: 31/07/2019
Ημερομηνία απόσυρσης: 13/09/2023
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //

Σημείωση: Οσα σκευάσματα εμφανίζονται στους καταλόγους, παρόλο που η ημερομηνία λήξης τους είναι προγενέστερη της σημερινής, για τα οποία δεν υπάρχει ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ή δεν εμφανίζεται η λέξη ΑΠΟΣYΡΘΗΚΕ, η έγκρισή τους είναι σε ισχύ και βρίσκονται σε διαδικασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.

Παρασκευάζεται από την:
CBC (Europe) S.r.l.
Via Zanica 25
24050
Grassobbio (BG)
ITALY
TEL: 0039-0 35335313
FAX: 0039-0 35-335334
e-mail: infobiogard@cbceurope.it
Υπεύθυνοι διάθεσης στην αγορά::
BIOGARD GREECE Ε.Π.Ε.
Λεωφ. Κηφισίας 18
115 26
ΑΘΗΝΑ
TEL: 210 6460700
FAX: 210 6440762
e-mail: info@biogard.gr

Επιστροφή στην σελίδα ΤΟΜΑΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ