Εφαρμογή KYLEO για Αγροί μετά τη συγκομιδή της καλλιέργειας - εγκεκριμένα γεωργικά και υγειονομικά σκευάσματα
Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

Αγροι μετα τη συγκομιδη της καλλιεργειας

Εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου KYLEO

KYLEO

Glyphosate 24% / 2,4-D 16%

Πυκνό Διάλυμα (SL) / Βοηθητικές ουσίες: 65.52%


Οδηγίες εφαρμογής για Αγροί μετά τη συγκομιδή της καλλιέργειας:

Δόσεις σκευάσματος

Ήρα (Lolium sp.)
Αλεπονουρά (Alopecurus myosuroides)
Αγριοβρώμες (Avena sp.)
Πόα (Poa sp.)
Σετάρια (Setaria sp.)
Πάνικο (Panicum dichotomiflorum)
Τραχύ Βλήτο (Amaranthus retroflexus)
Πολυκόµπια (Polygonum sp.)
Ρανούνκουλος (Ranunculus sp.)
Αγριόβικος (Vicia sp.)
Πεντάνευρο (Plantago sp.)
200-300 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Αγρόπυρο (Agropyron repens)
Αγριάδα (Cynodon dactylon)
Βέλιουρας (Sorghum halepense)
Μεγάλη Περικοκλάδα (Calystegia sepium)
Κίρσιο (Cirsium arvense)
Περικοκλάδα (Calystegia Convolvulus arvensis)
Αλογοουρά (Equisetum arvense)
Λάπαθο (Rumex sp.)
Πολυετής Ζωχός (Sonchus arvensis)
Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)
Πορφυρή Κύπερη (Cyperus rotundus)
400-500 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Αγρωστώδη Ετήσια, Αγρωστώδη Πολυετή, Κυπερώδη, Πλατύφυλλα Ετήσια,
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20 - 40 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 1
Εφαρμογή: Μεταφυτρωτικά
Όταν τα ετήσια ζιζάνια βρίσκονται κατά το στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης Όταν τα πολυετή ζιζάνια βρίσκονται, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή.
Τελευταία επέμβαση πρίν τη συγκομιδή: Μη εφαρμόσιμο
Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια ήσσονος σημασίας.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Διασυστηματικό μη εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών (αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων), υδροχαρών ζιζανίων και ξυλωδών φυτών καθώς και την καταπολέμηση των παραφυάδων. Απορροφάται από τα φύλλα και τους τρυφερούς βλαστούς των ζιζανίων. Το Glyphosate παρεμποδίζει το ένζυμο EPSPS αναστέλλοντας τη βιοσύνθεση των αρωματικών αμινοξέων. Το 2.4-D μετακινείται στους νεαρούς μεριστωματικούς ιστούς, επηρεάζοντας την αναπνοή, τα αποθέματα θρεπτικών συστατικών και την κυτταρική διαίρεση.
Μέθοδος εφαρμογής: Κατευθυνόμενος ομοιόμορφος ψεκασμός των ζιζανίων με 20 – 40 λίτρα ψεκαστικού υγρού / στρέμμα ή κατευθυνόμενος εντοπισμένος ψεκασμός στη γραμμή φύτευσης ή κάτω από την κόμη των δέντρων. Τα σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος να μην έρθουν σε επαφή με το φύλλωμα, με τους καρπούς ή με γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.
Χρησιμοποιείστε ακροφύσια τύπου σκούπας και ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 2 atm (30 PSI) ή χρησιμοποιείστε ακροφύσια μειωμένης διασποράς.
1. Η εφαρμογή του να γίνεται με κατευθυνόμενο ψεκασμό αποφεύγοντας την διασπορά των σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος σε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.
2. Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο του είδους και του πληθυσμού των ζιζανίων. Για ετήσια ζιζάνια χρησιμοποιείται η χαμηλή δόση, ενώ για πολυετή η υψηλότερη.
3. Ο εντοπισμένος ψεκασμός για την καταστροφή των παραφυάδων να πραγματοποιείται όταν αυτές έχουν μήκος μικρότερο των 25 εκατοστών. Σε περίπτωση που η εφαρμογή πραγματοποιείται με επινώτιο ψεκαστήρα 15λίτρων, εφαρμόστε 5-6 ψεκαστήρες ανά 10 στρέμματα.
4. Για τον κατευθυνόμενο εντοπισμένο ψεκασμό σε ελιά ή εσπεριδοειδή η εφαρμογή να γίνεται στη γραμμή φύτευσης ή κάτω από τη κόμη των δέντρων καλύπτοντας το 1/3 της επιφάνειας του αγρού κάτω από το δέντρο (το οποίο αντιστοιχεί σε 150 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα/εφαρμογή).
5. Για καλύτερα αποτελέσματα να εφαρμόζεται σε συνθήκες μέτριας θερμοκρασίας (μεταξύ 8 και 25ο C) και με υψηλή υγρασία περιβάλλοντος (όχι κάτω από 60%).
6. Να μην εφαρμόζεται αν αναμένεται βροχή σε διάστημα 3 ωρών.
7. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.
8. Η εφαρμογή να γίνεται όταν δεν υπάρχει νερό στα στραγγιστικά κανάλια.
9. Η συλλογή των καρπών σε ελαιώνες και οπωρώνες εσπεριδοειδών επιτρέπεται μόνο από το δέντρο.
10. Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή του σκευάσματος σε καρπούς πεσμένους στο έδαφος.
11. Να αποφεύγεται η επαφή των καρπών με το ψεκαστικό υγρό ή το έδαφος που έχει γίνει εφαρμογή.
Συνθήκες εφαρμογής: 1. Η εφαρμογή του να γίνεται με κατευθυνόμενο ψεκασμό αποφεύγοντας την διασπορά των σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος σε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες. 2. Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο του είδους και του πληθυσμού των ζιζανίων. Για ετήσια ζιζάνια χρησιμοποιείται η χαμηλή δόση, ενώ για πολυετή η υψηλότερη. 3. Ο εντοπισμένος ψεκασμός για την καταστροφή των παραφυάδων να πραγματοποιείται όταν αυτές έχουν μήκος μικρότερο των 25 εκατοστών. Σε περίπτωση που η εφαρμογή πραγματοποιείται με επινώτιο ψεκαστήρα 15λίτρων, εφαρμόστε 5-6 ψεκαστήρες ανά 10 στρέμματα. 4. Για τον κατευθυνόμενο εντοπισμένο ψεκασμό σε ελιά ή εσπεριδοειδή η εφαρμογή να γίνεται στη γραμμή φύτευσης ή κάτω από τη κόμη των δέντρων καλύπτοντας το 1/3 της επιφάνειας του αγρού κάτω από το δέντρο (το οποίο αντιστοιχεί σε 150 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα/εφαρμογή). 5. Για καλύτερα αποτελέσματα να εφαρμόζεται σε συνθήκες μέτριας θερμοκρασίας (μεταξύ 8 και 25ο C) και με υψηλή υγρασία περιβάλλοντος (όχι κάτω από 60%). 6. Να μην εφαρμόζεται αν αναμένεται βροχή σε διάστημα 3 ωρών. 7. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. 8. Η εφαρμογή να γίνεται όταν δεν υπάρχει νερό στα στραγγιστικά κανάλια. 9. Η συλλογή των καρπών σε ελαιώνες και οπωρώνες εσπεριδοειδών επιτρέπεται μόνο από το δέντρο. 10. Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή του σκευάσματος σε καρπούς πεσμένους στο έδαφος. 11. Να αποφεύγεται η επαφή των καρπών με το ψεκαστικό υγρό ή το έδαφος που έχει γίνει εφαρμογή.

Συνδυαστικότητα και φυτοτοξικότητα

Φυτοτοξικότητα:
Δεν είναι φυτοτοξικό, όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα του για τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.
Συνδυαστικότητα:
Δεν συνιστάται η ανάμειξη του KYLEO® με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Τύπος έγκρισης: Ανανέωση της άδειας μετά την ανανέωση της δ.ο. για ZRMS (άρθρο 43)
Λήξη έγκρισης: 15/12/2023
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //
Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS07+GHS09
Παρασκευάζεται από την:
NUFARM GmbH & Co KG
St-Peter Strasse, 25
A-4021
Linz
AUSTRIA
TEL: +43 70 69182313
FAX: +43 70 6918 2004
e-mail: Eric.Gibert@at.nufarm.com
Υπεύθυνοι διάθεσης στην αγορά::
Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ Μ.ΑΒΕΕ
ΒΙ.ΠΕ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΙΝΔΟΣ
57022
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
TEL: 2310 568771
FAX: 2310 798423
e-mail: l.vellis@efthymiadis.gr; info@eftymiadis.gr

Επιστροφή στην σελίδα Αγροί μετά τη συγκομιδή της καλλιέργειας