Εφαρμογή ACTELLIC 50 EC για ΚΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - εγκεκριμένα γεωργικά και υγειονομικά σκευάσματα
Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

ΚΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Εφαρμογή του εντομοκτόνου ACTELLIC 50 EC

ACTELLIC 50 EC

Pirimiphos-methyl 50%

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC) / Βοηθητικές ουσίες: 45.53%


Οδηγίες εφαρμογής για ΚΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ:

Δόσεις σκευάσματος

Ακάρεα - Τετράνυχοι (Acarus siro)
Ψείρα σταριού (Sitophilus granarius)
Κολεόπτερα - Σκαθάρια (Laemophloeus ferrugineus (STEPHEN)
Εφέστιες (Ephestia sp.)
Glycyphagus destructor
Ορυζόφιλος (Oryzaephilus surinamensis (L.))
Κολεόπτερα - Σκαθάρια (Tribolium sp.)
100 κ.εκ (ml) στα 100 τετρ. μέτρα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Ακάρεα, Έντομα,
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 1
Με συστήματα αυτοματοποιημένου ψεκασμού πριν την αποθήκευση των σπόρων
Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια ήσσονος σημασίας.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Το ACTELLIC 50 είναι ένα οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο που δρα δια επαφής, κατάποσης και δια ατμών και ενδείκνυται για την καταπολέμηση επιβλαβών οργανισμών των αποθηκευμένων σπόρων. Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων και των ακαρέων ως παρεμποδιστής της ακετυλοχολινεστεράσης.
Τρόπος Εφαρμογής: Χύδην σπόροι: Εφαρμόστε 8 ml προϊόντος σε 0,75 – 1,5 λίτρα νερού για κάθε τόνο σπόρων. Το προϊόν ψεκάζεται κατά την αποθήκευση των σιτηρών σε στρώματα και μόνο με αυτοματοποιημένα συστήματα ψεκασμού.
Άδειες αποθήκες: Βρέχετε καλά τους τοίχους με το ψεκαστικό διάλυμα, χωρίς να γίνει απορροή και μόνο με χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων ψεκασμού. Η μέγιστη συγκέντρωση δεν πρέπει να ξεπερνά τα 100 κ.εκ. προϊόντος αραιωμένου σε 2.5 λίτρα νερού.
1.Κατά την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού προσοχή η μέγιστη συγκέντρωση του να μην υπερβαίνει τα 8 κ.εκ. σκευάσματος/ 0.75 λίτρα ψεκαστικού υγρού.
2.Κατά την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού προσοχή η μέγιστη συγκέντρωση του να μην υπερβαίνει τα 100 κ.εκ. σκευάσματος/ 2.5 λίτρα ψεκαστικού υγρού.
3.Για βέλτιστη αποτελεσματικότητα, η εφαρμογή του σκευάσματος πρέπει να γίνει κατά την είσοδο των σπόρων στην αποθήκη και αφού έχει προηγηθεί σχολαστικός καθαρισμός αυτής. Πριν την εφαρμογή πρέπει να προηγηθούν κατάλληλοι χειρισμοί ώστε οι σπόροι να χάσουν την υγρασία (<15%) ή τη θερμότητα τους. Στην περίπτωση που προηγηθεί η εφαρμογή του σκευάσματος, οι έντονοι χειρισμοί ξήρανσης και ψύξης των σπόρων μπορούν να μειώσουν την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής.
4.Απαιτείται ομοιόμορφη κάλυψη των σπόρων για βέλτιστη αποτελεσματικότητα.
Συνθήκες εφαρμογής: 1.Κατά την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού προσοχή η μέγιστη συγκέντρωση του να μην υπερβαίνει τα 8 κ.εκ. σκευάσματος/ 0.75 λίτρα ψεκαστικού υγρού. 2.Κατά την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού προσοχή η μέγιστη συγκέντρωση του να μην υπερβαίνει τα 100 κ.εκ. σκευάσματος/ 2.5 λίτρα ψεκαστικού υγρού. 3.Για βέλτιστη αποτελεσματικότητα, η εφαρμογή του σκευάσματος πρέπει να γίνει κατά την είσοδο των σπόρων στην αποθήκη και αφού έχει προηγηθεί σχολαστικός καθαρισμός αυτής. Πριν την εφαρμογή πρέπει να προηγηθούν κατάλληλοι χειρισμοί ώστε οι σπόροι να χάσουν την υγρασία (<15%) ή τη θερμότητα τους. Στην περίπτωση που προηγηθεί η εφαρμογή του σκευάσματος, οι έντονοι χειρισμοί ξήρανσης και ψύξης των σπόρων μπορούν να μειώσουν την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής. 4.Απαιτείται ομοιόμορφη κάλυψη των σπόρων για βέλτιστη αποτελεσματικότητα.

Συσκευασία:
-Είδος-Μέγεθος-Υλικό:
1.Φιάλη. 50 κ.εκ, PET.
2.Δοχείο. 100 κ.εκ., 200 κ.εκ, 500 κ.εκ., 1 λίτρο. PET ή PE/PA.
3.Δοχείο. 5 λίτρα f-PE ή PE/PA.
4.Δοχείο. 10 λίτρα, 20 λίτρα f-PE.


Τύπος έγκρισης: Επανέγκριση (άρθρο 80.5). Σκευάσματα που υπέβαλαν φάκελο προ 6/2011 και εγκρίθηκαν με το ΠΔ 115
Λήξη έγκρισης: 31/07/2023
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //
Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS02+GHS05+GHS07+GHS08+GHS09

Επιστροφή στην σελίδα ΚΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ