Εφαρμογή SYSTIVA 33,3 FS για ΒΡΩΜΗ (απολύμανση και επένδυση σπόρων) - εγκεκριμένα γεωργικά και υγειονομικά σκευάσματα
Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

ΒΡΩΜΗ (απολυμανση και επενδυση σπορων)

Εφαρμογή του επενδυτικού σπόρων SYSTIVA 33,3 FS

SYSTIVA 33,3 FS

Fluxapyroxad 33.3%

Πυκνό εναιώρημα για επένδυση σπόρων (FS) / Βοηθητικές ουσίες: 69.81%


Οδηγίες εφαρμογής για ΒΡΩΜΗ (απολύμανση και επένδυση σπόρων):

Δόσεις σκευάσματος

Φουζάριο (Fusarium spp.)
Φουζάριο (Microdochium nivale)
100-150 κ.εκ. (ml) στα 100 κιλά σπόρου
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Μύκητες,
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 1
Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Επένδυση σπόρου πριν τη σπορά.
Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αδιάλυτο ή διαλυτό σε νερό με μέγιστη αναλογία 1:10 (προϊόν: νερό).
Δόση σκευάσματος στο σπόρο ανα στρέμμα: 27 γρ/στρέμμ.
-
Το σκέυασμα συνταγογραφείται στην καλλιέργεια "ΡΥΖΙ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΣΠΟΡΩΝ)" τις κατηγορίας "ΣΙΤΗΡΑ".
Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια ήσσονος σημασίας.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Μυκητοκτόνο, επενδυτικό σπόρων για την αντιμετώπιση μυκητολογικών ασθενειών στα σιτηρά και το βαμβάκι.
Μέθοδος εφαρμογής: Επένδυση σπόρων σιτηρών πριν τη σπορά.
Χρησιμοποιείτε το προϊόν σε αυτοματοποιημένα συστήματα κλειστού κύκλου, διαφορετικά φοράτε μάσκα με φίλτρα FFP3 σε όλα τα στάδια επεξεργασίας των σπόρων.
1.Χρησιμοποιείτε την υψηλότερη δοσολογία για τις ποικιλίες που είναι περισσότερο ευαίσθητες στις ανωτέρω ασθένειες.
2.Μέγιστη ποσότητα σπόρων: 1)Σιτηρά: 18 κιλά / στρέμμα 2) Βαμβάκι: 3,2 κιλά / στρέμμα.

*«Για την ανωτέρω χρήση ήσσονος σημασίας, δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα για το φουζάριο στο βαμβάκι. Για τη χρήση αυτή, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές
αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος, επομένως η χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές γίνεται με ευθύνη του χρήστη.»

Σε ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη των ασθενειών των φύλλων μπορεί να καταστούν αναγκαίες εφαρμογές στην καλλιέργεια για να διατηρηθεί η υγιεινή σε όλον τον κύκλο βλάστησης. Στις καλλιέργειες που χρησιμοποιούνται επενδεδυμένοι σπόροι με fluxapyroxad πρέπει να πραγματοποιείται το πολύ μία επιπλέον εφαρμογή με μυκητοκτόνα που ανήκουν στους Παρεμποδιστές της Αφυδρογονάσης του Ηλεκτρικού Οξέος (Succinate dehydrogenase inhibitors - SDHI).

Κείμενο για το σακί (συνημμένο στην έγκριση του προϊόντος)

Η σπορά των επενδεδυμένων σπόρων ΔΕΝ πρέπει να γίνεται από πνευματικές σπαρτικές μηχανές υποπίεσης. Αυτές οι πνευματικές σπαρτικές μηχανές υποπίεσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο αν εφαρμοστεί στην σπαρτική το κατάλληλο εξάρτημα εκτροπής της σκόνης (εκτροπή προς την επιφάνεια του εδάφους ή μέσα σε αυτό).

Μέτρα ασφαλείας, οδηγίες και φράσεις R, S

1. Γενικά
Κρατήστε τους επενδεδυμένους σπόρους μακριά από οικόσιτα και άγρια ζώα.
SP 1: Θάψτε ή απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα σπόρων. Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα).
SPe5 Για να προστατέψετε πουλιά/άγρια θηλαστικά το προϊόν πρέπει να καλυφθεί πλήρως από το έδαφος. Βεβαιωθείτε πως το προϊόν έχει καλυφθεί πλήρως στις άκρες των αυλακιών.
SPe6 Για να προστατέψετε πουλιά/άγρια θηλαστικά. μαζέψτε όσο προϊόν έχει χυθεί κατά λάθος

2. Πριν τη σπορά
Όταν ανοίγετε σακιά με σπόρους μην γεμίζετε σκόνη από τον πάτο του σακιού των σπόρων μέσα στη μηχανή.
Μην επενδύετε ήδη επενδεδυμένους σπόρους με πρόσθετα προϊόντα.
Η μεταχείριση των σάκων με τους επενδεδυμένους σπόρους θα πρέπει να γίνεται με προσοχή (π.χ. κατά τη μεταφορά ή φόρτωση και αποθήκευση).

3. Κατά τη σπορά
Μη σπέρνετε τους επενδεδυμένους σπόρους με δυνατό αέρα (>5m/s), και ρίξτε τους σύμφωνα με τη συνιστώμενη αναλογία σποράς.
Όταν χρησιμοποιείτε μία πνευματική σπαρτική μηχανή, η σκόνη από τους επενδεδυμένους σπόρους θα πρέπει να κατευθύνεται προς την επιφάνεια του εδάφους ή μέσα στο έδαφος μέσω κατάλληλων εξαρτημάτων εκτροπής.

4. Μετά τη σπορά
Μην αφήνετε άδεια σακιά ή υπολείμματα επενδεδυμένων σπόρων στο περιβάλλον.
Διαχειριστείτε τα σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία.
Διασφαλίστε ότι τα υπολείμματα των επενδεδυμένων σπόρων επιστρέφονται στα αρχικά σακιά.
Μην ξαναχρησιμοποιείτε κενά σακιά σπόρων για άλλους σκοπούς.
Συνθήκες εφαρμογής: 1.Χρησιμοποιείτε την υψηλότερη δοσολογία για τις ποικιλίες που είναι περισσότερο ευαίσθητες στις ανωτέρω ασθένειες. 2.Μέγιστη ποσότητα σπόρων: 1)Σιτηρά: 18 κιλά / στρέμμα 2) Βαμβάκι: 3,2 κιλά / στρέμμα. *«Για την ανωτέρω χρήση ήσσονος σημασίας, δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα για το φουζάριο στο βαμβάκι. Για τη χρήση αυτή, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος, επομένως η χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές γίνεται με ευθύνη του χρήστη.» Σε ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη των ασθενειών των φύλλων μπορεί να καταστούν αναγκαίες εφαρμογές στην καλλιέργεια για να διατηρηθεί η υγιεινή σε όλον τον κύκλο βλάστησης. Στις καλλιέργειες που χρησιμοποιούνται επενδεδυμένοι σπόροι με fluxapyroxad πρέπει να πραγματοποιείται το πολύ μία επιπλέον εφαρμογή με μυκητοκτόνα που ανήκουν στους Παρεμποδιστές της Αφυδρογονάσης του Ηλεκτρικού Οξέος (Succinate dehydrogenase inhibitors - SDHI). Κείμενο για το σακί (συνημμένο στην έγκριση του προϊόντος) Η σπορά των επενδεδυμένων σπόρων ΔΕΝ πρέπει να γίνεται από πνευματικές σπαρτικές μηχανές υποπίεσης. Αυτές οι πνευματικές σπαρτικές μηχανές υποπίεσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο αν εφαρμοστεί στην σπαρτική το κατάλληλο εξάρτημα εκτροπής της σκόνης (εκτροπή προς την επιφάνεια του εδάφους ή μέσα σε αυτό). Μέτρα ασφαλείας, οδηγίες και φράσεις R, S 1. Γενικά Κρατήστε τους επενδεδυμένους σπόρους μακριά από οικόσιτα και άγρια ζώα. SP 1: Θάψτε ή απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα σπόρων. Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα). SPe5 Για να προστατέψετε πουλιά/άγρια θηλαστικά το προϊόν πρέπει να καλυφθεί πλήρως από το έδαφος. Βεβαιωθείτε πως το προϊόν έχει καλυφθεί πλήρως στις άκρες των αυλακιών. SPe6 Για να προστατέψετε πουλιά/άγρια θηλαστικά. μαζέψτε όσο προϊόν έχει χυθεί κατά λάθος 2. Πριν τη σπορά Όταν ανοίγετε σακιά με σπόρους μην γεμίζετε σκόνη από τον πάτο του σακιού των σπόρων μέσα στη μηχανή. Μην επενδύετε ήδη επενδεδυμένους σπόρους με πρόσθετα προϊόντα. Η μεταχείριση των σάκων με τους επενδεδυμένους σπόρους θα πρέπει να γίνεται με προσοχή (π.χ. κατά τη μεταφορά ή φόρτωση και αποθήκευση). 3. Κατά τη σπορά Μη σπέρνετε τους επενδεδυμένους σπόρους με δυνατό αέρα (>5m/s), και ρίξτε τους σύμφωνα με τη συνιστώμενη αναλογία σποράς. Όταν χρησιμοποιείτε μία πνευματική σπαρτική μηχανή, η σκόνη από τους επενδεδυμένους σπόρους θα πρέπει να κατευθύνεται προς την επιφάνεια του εδάφους ή μέσα στο έδαφος μέσω κατάλληλων εξαρτημάτων εκτροπής. 4. Μετά τη σπορά Μην αφήνετε άδεια σακιά ή υπολείμματα επενδεδυμένων σπόρων στο περιβάλλον. Διαχειριστείτε τα σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία. Διασφαλίστε ότι τα υπολείμματα των επενδεδυμένων σπόρων επιστρέφονται στα αρχικά σακιά. Μην ξαναχρησιμοποιείτε κενά σακιά σπόρων για άλλους σκοπούς.

Συνδυαστικότητα και φυτοτοξικότητα

Φυτοτοξικότητα:
Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σκεύασμα απο το Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης (minagric.gr)

Τύπος έγκρισης: Επανέγκριση (άρθρο 80.5). Σκευάσματα που υπέβαλαν φάκελο προ 6/2011 και εγκρίθηκαν με το ΠΔ 115
Λήξη έγκρισης: 31/05/2026
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //
Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS07+GHS09

Επιστροφή στην σελίδα ΒΡΩΜΗ (απολύμανση και επένδυση σπόρων)