Εφαρμογή GIZMO 060 FS για ΣΙΤΑΡΙ (απολύμανση και επένδυση σπόρων) - εγκεκριμένα γεωργικά και υγειονομικά σκευάσματα
Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

ΣΙΤΑΡΙ (απολυμανση και επενδυση σπορων)

Εφαρμογή του επενδυτικού σπόρων GIZMO 060 FS

GIZMO 060 FS

Tebuconazole 6%

Πυκνό εναιώρημα για επένδυση σπόρων (FS) / Βοηθητικές ουσίες: 94.32%


Οδηγίες εφαρμογής για ΣΙΤΑΡΙ (απολύμανση και επένδυση σπόρων):

Δόσεις σκευάσματος

Δαυλίτης (Tilletia caries)
Δαυλίτης (Tilletia foetida)
Πύθιο (Pythium spp.)
Φουζάριο (Fusarium spp.)
Φουζάριο (Microdochium nivale)
50 κ.εκ. (ml) στα 100 κιλά σπόρου
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Μύκητες, Μύκητες,
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 1
Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: επένδυση σπόρων σποράς
Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια ήσσονος σημασίας.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Διασυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας των DMIs (υποομάδα τριαζολών) σε υγρή μορφή για επένδυση σπόρων σποράς σιτηρών.
Τρόπος Εφαρμογής: Επένδυση σπόρων. Το Gizmo 060 FS εφαρμόζεται στους σπόρους διαλυμένο σε νερό με τη μέθοδο της υγρής εφαρμογής χρησιμοποιώντας όγκο νερού 500 κ.εκ. νερό ανά 100 κιλά σπόρου.
Να υπολογίζεται η ποσότητα σκευάσματος και νερού που χρειάζεται ανάλογα με την
ποσότητα του σπόρου που θέλετε να επενδύσετε.
Οι επενδεδυμένοι σπόροι πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για σπορά. Δεν
πρέπει να χρησιμοποιούνται για τρόφιμα ή ζωοτροφή.
2. Η επένδυση των σπόρων να γίνεται λίγο πριν τη σπορά
3. Οι συσκευασίες των επενδεδυμένων σπόρων (σακιά) θα πρέπει να είναι
ερμητικά κλειστές.
4. Οι σάκοι δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται.
5. Οι επενδεδυμένοι σπόροι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται την ίδια χρόνια και να μη φυλάσσονται για χρήση την επόμενη. Γι’ αυτό να επενδύονται μόνο σπόροι που θα καλύπτουν τις ανάγκες σποράς για κάθε καλλιεργητική
περίοδο. Εάν υπάρχει αναγκαιότητα φύλαξης των σπόρων μέχρι την επόμενη περίοδο, πρέπει πριν τη σπορά να εξεταστεί η δυνατότητα φύτρωσης.
6. Οι επενδεδυμένοι σπόροι να φυλάσσονται σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο.
7. Να εφαρμόζεται σε καλά καθαρισμένους σπόρους με υγρασία μικρότερη από16%. Να μην έχει προηγηθεί επένδυση των σπόρων αυτών με άλλο σκεύασμα.
Συνθήκες εφαρμογής: Να υπολογίζεται η ποσότητα σκευάσματος και νερού που χρειάζεται ανάλογα με την ποσότητα του σπόρου που θέλετε να επενδύσετε. Οι επενδεδυμένοι σπόροι πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για σπορά. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τρόφιμα ή ζωοτροφή. 2. Η επένδυση των σπόρων να γίνεται λίγο πριν τη σπορά 3. Οι συσκευασίες των επενδεδυμένων σπόρων (σακιά) θα πρέπει να είναι ερμητικά κλειστές. 4. Οι σάκοι δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται. 5. Οι επενδεδυμένοι σπόροι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται την ίδια χρόνια και να μη φυλάσσονται για χρήση την επόμενη. Γι’ αυτό να επενδύονται μόνο σπόροι που θα καλύπτουν τις ανάγκες σποράς για κάθε καλλιεργητική περίοδο. Εάν υπάρχει αναγκαιότητα φύλαξης των σπόρων μέχρι την επόμενη περίοδο, πρέπει πριν τη σπορά να εξεταστεί η δυνατότητα φύτρωσης. 6. Οι επενδεδυμένοι σπόροι να φυλάσσονται σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο. 7. Να εφαρμόζεται σε καλά καθαρισμένους σπόρους με υγρασία μικρότερη από16%. Να μην έχει προηγηθεί επένδυση των σπόρων αυτών με άλλο σκεύασμα.
Φυτοτοξικότητα:
Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα του.

Συσκευασία:
-Είδος-Μέγεθος-Υλικό:
1.Φιάλες 250 κ.εκ., 500 κ.εκ. HDPE (πολυαιθυλαίνιο υψηλής πυκνότητας).
2.Δοχεία 1 λίτρο, 5 λίτρα, 10 λίτρα, 15 λίτρα, 20 λίτρα HDPE (πολυαιθυλαίνιο υψηλής
πυκνότητας).
3.Δεξαμενή 220 λίτρων HDPE (πολυαιθυλαίνιο υψηλής πυκνότητας).

Τύπος έγκρισης: Αμοιβαία αναγνώριση (άρθρο 40)
Λήξη έγκρισης: 31/08/2019
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //

Σημείωση: Οσα σκευάσματα εμφανίζονται στους καταλόγους, παρόλο που η ημερομηνία λήξης τους είναι προγενέστερη της σημερινής, για τα οποία δεν υπάρχει ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ή δεν εμφανίζεται η λέξη ΑΠΟΣYΡΘΗΚΕ, η έγκρισή τους είναι σε ισχύ και βρίσκονται σε διαδικασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.

Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS08+GHS09

Επιστροφή στην σελίδα ΣΙΤΑΡΙ (απολύμανση και επένδυση σπόρων)