Εφαρμογή BIOX-M για ΠΑΤΑΤΕΣ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΟΝΔΥΛΩΝ) - εγκεκριμένα γεωργικά και υγειονομικά σκευάσματα
Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

ΠΑΤΑΤΕΣ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΟΝΔΥΛΩΝ)

Εφαρμογή του ορμονικού σκευάσματος BIOX-M

BIOX-M

alpha-cypermethrin 100%

Θερμή εξάχνωση (HN)


Οδηγίες εφαρμογής για ΠΑΤΑΤΕΣ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΟΝΔΥΛΩΝ):

Δόσεις και οδηγίες εφαρμογής

Tο περιεχόμενο ειναι ορατό μονο σε συνδρομητές της σελίδας

Για να δείτε την ακριβης δοσολογια, και τρόπο εφαρμογής του BIOX-M για χρηση σε ΠΑΤΑΤΕΣ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΟΝΔΥΛΩΝ) εισέλθετε στο σύστημα
Plant Protection
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: To ΒΙΟΧ-Μ είναι περιέχει τη φυτορρυθμιστική ουσία έλαιο δυόσμου. Είναι ένας ρυθμιστής ανάπτυξης που χρησιμοποιείται μετασυλλεκτικά, ως αναστολέας βλάστησης της πατάτας κατά τη διάρκεια της αποθήκευσής της. Δρα καταστρέφοντας τους ευαίσθητους μεριστωματικούς ιστούς των οφθαλμών της πατάτας, παρεμποδίζοντας έτσι τη βλάστησή της.
Τρόπος Εφαρμογής: To BIOX-M είναι ετοιμόχρηστο σκεύασμα και εφαρμόζεται μετασυλλεκτικά κατά την αποθήκευση των κονδύλων της πατάτας, αποκλειστικά με τη συσκευή θερμής εκνέφωσης XEDA ή τη συσκευή ψυχρής εκνέφωσης XEDAVAP.
Η εφαρμογή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένους χειριστές.
Συνιστώμενες συνθήκες αποθήκευσης των κονδύλων:
1.Αποθηκεύετε κονδύλους που δεν έχουν βλαστήσει.
2.Αποθηκεύετε καθαρούς κονδύλους (χωρίς χώμα).
3.Με την αποθήκευση των κονδύλων, ξεκινήστε τον αερισμό του χώρου για τη μείωση της επιφανειακής τους υγρασίας.
4.Συνιστάται η θερμοκρασία του θαλάμου αποθήκευσης να διατηρείται στους 2-10°C. Kατά τη διάρκεια της εφαρμογής του σκευάσματος όμως η θερμοκρασία συστήνεται να είναι μεταξύ 8-10°C. Πάνω από τους 10°C η αποτελεσματικότητα του σκευάσματος μειώνεται.
Ακολουθήστε με προσοχή τις παρακάτω οδηγίες ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής που επιλέξετε:
-Εφαρμογή με τη συσκευή θερμής εκνέφωσης XEDA (hot fogging):
Η εφαρμογή με τη μέθοδο αυτή προϋποθέτει να έχουν επουλωθεί οι πληγές στους κονδύλους και γι’ αυτό συνιστάται να γίνεται 6-15 ημέρες μετά τη συγκομιδή.
Μπορεί να εφαρμοστεί σε χύμα προϊόν ή σε συσκευασμένο σε κιβώτια. Κατά την εφαρμογή το μέγιστο ύψος στοιβάγματος συστήνεται στα 4 μέτρα σε χύμα προϊόν και τα 6 μέτρα για
συσκευασμένο σε κιβώτια στη μέση της αποθήκης.
Σταματήστε τον αερισμό στο θάλαμο κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, εφόσον οι πατάτες βρίσκονται μέσα σε κασόνια ή κιβώτια. Διαφορετικά εφαρμόστε το προϊόν με ταυτόχρονη
εσωτερική κυκλοφορία χαμηλής ταχύτητας.
Οι εξωτερικές πόρτες και τα ανοίγματα εξαερισμού των θαλάμων αποθήκευσης πρέπει να κλείνουν καλά κατά την εφαρμογή.
Τοποθετήστε τη συσκευή έξω από τον χώρο αποθήκευσης σε σταθερή επιφάνεια και σε ύψος 1 μέτρου. Εισάγετε τον κυλινδρικό σωλήνα της συσκευής μέσα στο θάλαμο αποθήκευσης μέσω μικρού ανοίγματος, αποφεύγοντας την επαφή των θερμών τμημάτων της συσκευής με το πλαστικό, τοποθετώντας στην οπή μη εύφλεκτο υλικό. Ο χειριστής της συσκευής θα πρέπει να παραμένει έξω από το θάλαμο. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και ρυθμίστε τη θερμοκρασία λειτουργίας της στους 170-180°C.
-Εφαρμογή με τη συσκευή ψυχρής εκνέφωσης XEDAVAP (cold fogging): Η εφαρμογή είναι συνεχής καθ’ όλη τη διάρκεια αποθήκευσης των κονδύλων. Η συσκευή εφαρμογής διαθέτει
ογκομετρική αντλία και ανεμιστήρα για την ομοιόμορφη κατανομή του σκευάσματος στο θάλαμο αποθήκευσης.
Με τη μέθοδο αυτή το σκεύασμα μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς να απαιτείται περίοδος επούλωσης των πληγών.
Ο χειριστής της συσκευής θα πρέπει να παραμένει έξω από το θάλαμο.
Οι θάλαμοι αποθήκευσης και οι έξοδοι εξαερισμού θα πρέπει να παραμείνουν εντελώς κλειστοί κατά την εφαρμογή για να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα. Μόνο ανακύκλωση του αέρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ομοιόμορφη διασπορά του προϊόντος μέσα στην αποθήκη.
Ο κανονικός αερισμός με καθαρό εξωτερικό αέρα πρέπει να πραγματοποιείται μετά από πάροδο 2-3 ημερών μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής.
Η μέγιστη περίοδος αποθήκευσης των κονδύλων στους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί το σκεύασμα είναι 8 μήνες.
1.Η εφαρμογή θα πρέπει να είναι συνεχής (συσκευή XEDAVAP) ή να επαναλαμβάνεται (συσκευή XEDA) κάθε τρεις εβδομάδες, καθώς νέοι οφθαλμοί συνεχίζουν να αναπτύσσονται στην επιφάνεια των κονδύλων.
2.Καλύτερη αποτελεσματικότητα επιτυγχάνεται όταν το προϊόν εφαρμόζεται πριν τη βλάστηση των οφθαλμών.
*Η δόση εφαρμογής εξαρτάται από την ποικιλία, τις συνθήκες πριν και κατά τη συγκομιδή.
Συνθήκες εφαρμογής: 1.Η εφαρμογή θα πρέπει να είναι συνεχής (συσκευή XEDAVAP) ή να επαναλαμβάνεται (συσκευή XEDA) κάθε τρεις εβδομάδες, καθώς νέοι οφθαλμοί συνεχίζουν να αναπτύσσονται στην επιφάνεια των κονδύλων. 2.Καλύτερη αποτελεσματικότητα επιτυγχάνεται όταν το προϊόν εφαρμόζεται πριν τη βλάστηση των οφθαλμών. *Η δόση εφαρμογής εξαρτάται από την ποικιλία, τις συνθήκες πριν και κατά τη συγκομιδή.
Φυτοτοξικότητα:
Πριν την εφαρμογή συμβουλευτείτε τον υπεύθυνο διάθεσης του προϊόντος για τις ποικιλίες πατάτας που είναι ανθεκτικές στην εφαρμογή του προϊόντος.
Διαβάστε τον τρόπο εφαρμογής του ορμονικού σκευάσματος

Συσκευασία:
-Είδος-Μέγεθος-Υλικό: Δοχείο 5 έως 20 λίτρα. HDPE (High Density Polyethylene).

Αναλυτικές πληροφορίες για το σκεύασμα απο το Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης (minagric.gr)

Τύπος έγκρισης: Αμοιβαία αναγνώριση (άρθρο 40)
Λήξη έγκρισης: 31/08/2023
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //
Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS08+GHS09
Παρασκευάζεται από την:
Xeda International S.A. (Saint-Andiol)
2 Zone Artisanale de la Crau
13670
Saint-Andiol
FRANCE
TEL: +33(0) 4 90902323
FAX: +33(0) 4 90 90 23 20
e-mail: info@xeda.com
Υπεύθυνοι διάθεσης στην αγορά::
Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ Μ.ΑΒΕΕ
ΒΙ.ΠΕ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΙΝΔΟΣ
57022
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
TEL: 2310 568771
FAX: 2310 798423
e-mail: l.vellis@efthymiadis.gr; info@eftymiadis.gr

Επιστροφή στην σελίδα ΠΑΤΑΤΕΣ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΟΝΔΥΛΩΝ)