Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

MIRADOR 25 SC

Azoxystrobin 25%

Συμπ. Αιώρημα (SC) / Βοηθητικές ουσίες: 76.4%


Οδηγίες εφαρμογής για ΒΡΩΜΗ:

Δόσεις σκευάσματος

Σεπτορίωση (Septoria tritici)
Σκωρίαση (Puccinia recondita ROB. ex DESMAZ. f. sp. tritici (ERIKS.) JOHNSTON)
60-100 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Μύκητες,
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20 - 30 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 2
Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την έναρξη της επιμήκυνσης του στελέχους έως την πλήρη έκπτυξη του στάχεως (BBCH 30-59).
Στάδια BBCH:
30: Ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη ζύμης
Τελευταία επέμβαση πρίν τη συγκομιδή - Αριθμός ημερών: 35
Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια ήσσονος σημασίας.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Το MIRADOR 25 SC είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση κατά διαφόρων μυκητολογικών ασθενειών. Το azoxystrobin είναι μυκητοκτόνο, που ανήκει στην ομάδα των στρομπιλουρινών, είναι προστατευτικό με μερική διελασματική δράση και παρεμποδίζει τη βλάστηση των σπορίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου και την παραγωγή των σπορίων, ελέγχοντας ένα μεγάλο εύρος μυκήτων. Στο βιοχημικό επίπεδο η δράση του είναι στο σύμπλοκο ΙΙΙ της αναπνευστικής αλυσίδας.
Μέθοδος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος.
1.Η χρήση στην καλλιέργεια του μαρουλιού αναφέρεται στις ακόλουθες δευτερεύουσες χρήσεις
σύμφωνα με την ΥΑ 7807/207777/05.08.2021: Κατσαρά μαρούλια, Μαρούλια σαλάτες, Κεφαλωτά μαρούλια, Κοινά μαρούλια.
*Για τις ανωτέρω χρήσεις ήσσονος σημασίας, δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια των φύλλων σέλινου, των φύλλων άνηθου, του σπανακιού και της μπάμιας από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.
Συνθήκες εφαρμογής: 1.Η χρήση στην καλλιέργεια του μαρουλιού αναφέρεται στις ακόλουθες δευτερεύουσες χρήσεις σύμφωνα με την ΥΑ 7807/207777/05.08.2021: Κατσαρά μαρούλια, Μαρούλια σαλάτες, Κεφαλωτά μαρούλια, Κοινά μαρούλια. *Για τις ανωτέρω χρήσεις ήσσονος σημασίας, δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια των φύλλων σέλινου, των φύλλων άνηθου, του σπανακιού και της μπάμιας από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

Συνδυαστικότητα και φυτοτοξικότητα

Φυτοτοξικότητα:
Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεις.
To MIRADOR 25 SC, είναι φυτοτοξικό στις μηλιές. Μην χρησιμοποιείτε το MIRADOR 25 SC, για εφαρμογές στις μηλιές ή όταν υπάρχει πιθανότητα το ψεκαστικό νέφος να φθάσει σε γειτονική καλλιέργεια μηλιάς.
Ψεκαστικά μέσα που είχαν χρησιμοποιηθεί για εφαρμογές με το MIRADOR 25 SC, να ξεπλένονται με ιδιαίτερη προσοχή πριν χρησιμοποιηθούν σε καλλιέργεια μηλιάς.

Azoxystrobin:
Δεν συνδυάζεται με: meptyldinocap, Metalaxyl-m, Metalaxyl, Propamocarb hydrochloride, Propamocarb Hydrochloride, Fosetyl aluminium, Διαφυλλικά λιπάσματα, Adigor,

Αν στην ετικέτα ή οι πίνακες συνδυαστικότητας δεν δίδονται πληροφορίες για τη συνδυαστικότητα, θα πρέπει να γίνεται δοκιµαστική ανάµειξη για να εξετασθεί τουλάχιστον η περίπτωση φυσικής ασυµβατότητας του συνδυασµού.
H προσθήκη των φυτοφαρμάκων με τη σειρά: WP, FL, WDG και EC ή S
Μέγιστα Επιτρεπτά Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) του παραπάνω σκευάσματος για τη συγγεκριμένη καλλιεργεια
Δραστική ουσίαΕπεξήγησηΜέγ.Υπολειμματικότητα
Azoxystrobin 1.5 mg/kg

Αναλυτικές πληροφορίες για το σκεύασμα απο το Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης (minagric.gr)

Τύπος έγκρισης: Επανέγκριση (άρθρο 80.5). Σκευάσματα που υπέβαλαν φάκελο προ 6/2011 και εγκρίθηκαν με το ΠΔ 115
Λήξη έγκρισης: 31/12/2025
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //
Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS07+GHS09