Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

ΒΡΩΜΗ

Χρήση του ζιζανιοκτόνου LENTEMUL 60 SL

LENTEMUL 60 SL

2,4-D 60%

Πυκνό Διάλυμα (SL) / Βοηθητικές ουσίες: 37.08%


Οδηγίες εφαρμογής για ΒΡΩΜΗ:

Δόσεις σκευάσματος

Βλήτο (Amaranthus sp.)
Καψέλλα (Capsella bursa-pastoris)
Λουβουδιά (Chenopodium album)
Τάτουλας (Datura stramonium)
Ραπανίδα (Raphanus raphanistrum)
Ρανούνκουλος
Βατράχια
(Ranunculus arvensis)
Αλμυρίδι (Salsola kali / iberica / kali subsp. Iberica)
Ημερο Σινάπι (Sinapis alba)
Άγριο Σινάπι (Sinapis arvensis)
Σισύμπριο (Sisymbrium sp.)
Ζωχός (Sonchus sp.)
Θλάσπι (Thlaspi sp.)
Ασπράγκαθο (Xanthium spinosum)
Αγριομελιτζάνα (Xanthium strumarium)
85-120 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Κίρσιο (Cirsium arvense)
Περικοκλάδα (Calystegia Convolvulus arvensis)
Λάπαθο (Rumex sp.)
120-250 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Πλατύφυλλα Ετήσια,
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 40 - 60 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 1
Εφαρμογή: Μεταφυτρωτικά
Στάδιο της καλλιέργειας: Από το τέλος του αδελφώματος μέχρι την αρχή του καλαμώματος (πρώτο κόμβο)
Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια ήσσονος σημασίας.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Ζιζανιοκτόνο Μεταφυτρωτικό, διασυστηματικό, εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο φυλλώματος της ομάδας των φαινοξυαλκανοϊκών για την καταπολέμηση ετήσιων και ορισμένων πολυετών πλατύφυλλων ζιζανίων στα Χειμερινά Σιτηρά (σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη, βρώμη) και γκαζόν. Απορροφάται κυρίως από τα φύλλα των ζιζανίων. Μετακινείται διασυστηματικά στους φυτικούς ιστούς δια μέσου τόσο του συμπλάστη όσο και του αποπλάστη και συγκεντρώνεται στους νεαρούς μεριστωματικούς ιστούς. Προκαλεί επιναστία και ασύμμετρη αύξηση των φυτών με χαρακτηριστική συστροφή των φύλλων και των νεαρών βλαστών τους και επηρεάζει την αναπνοή, τα αποθέματα των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών, και την κυτταρική διαίρεση. Σε βιοχημικό επίπεδο το 2,4-D δρα όπως και οι φυσικές αυξίνες.
Τρόπος Εφαρμογής: Ομοιόμορφος μεταφυτρωτικός ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με 40-60 λίτρα νερό
ανά στρέμμα.
Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας και ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 2 ατμόσφαιρες
(30 PSI).
Τα ετήσια ζιζάνια ψεκάζονται σε νεαρό στάδιο ενώ βρίσκονται σε γρήγορη ανάπτυξη.
Τα πολυετή ζιζάνια ψεκάζονται, από το μπουμπούκιασμα μέχρι λίγο πριν από την άνθηση.
Για τον καλύτερο έλεγχο του κίρσιου (Cirsium arvense) η εφαρμογή πρέπει να καθυστερήσει
μέχρι αυτό να αποκτήσει ύψος 15-20 εκ.
Οι μεγαλύτερες δόσεις και ο μεγαλύτερος όγκος ψεκαστικού υγρού συνιστάται όταν τα ζιζάνια
είναι μεγαλύτερα ή και σε μεγαλύτερη πυκνότητα.
Μην ψεκάζετε πριν το αδέλφωμα ή μετά την έναρξη της επιμήκυνσης του στελέχους.
Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.
Σε εγκατεστημένο γκαζόν 6 μήνες μετά τη σπορά.
Να μην εφαρμόζεται σε ευαίσθητες περιοχές στις οποίες υπάρχουν αμμώδη εδάφη και υψηλά
επίπεδα βροχόπτωσης.
Συνθήκες εφαρμογής: Τα ετήσια ζιζάνια ψεκάζονται σε νεαρό στάδιο ενώ βρίσκονται σε γρήγορη ανάπτυξη. Τα πολυετή ζιζάνια ψεκάζονται, από το μπουμπούκιασμα μέχρι λίγο πριν από την άνθηση. Για τον καλύτερο έλεγχο του κίρσιου (Cirsium arvense) η εφαρμογή πρέπει να καθυστερήσει μέχρι αυτό να αποκτήσει ύψος 15-20 εκ. Οι μεγαλύτερες δόσεις και ο μεγαλύτερος όγκος ψεκαστικού υγρού συνιστάται όταν τα ζιζάνια είναι μεγαλύτερα ή και σε μεγαλύτερη πυκνότητα. Μην ψεκάζετε πριν το αδέλφωμα ή μετά την έναρξη της επιμήκυνσης του στελέχους. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. Σε εγκατεστημένο γκαζόν 6 μήνες μετά τη σπορά. Να μην εφαρμόζεται σε ευαίσθητες περιοχές στις οποίες υπάρχουν αμμώδη εδάφη και υψηλά επίπεδα βροχόπτωσης.
Φυτοτοξικότητα:
Είναι τοξικό στις καλλιέργειες: Βαμβάκι, Τομάτα, Τεύτλα, Καπνά, Αμπέλια, Δένδρα.

Συσκευασία:
-Είδος-Μέγεθος: Φιάλη 1 λίτρου, δοχεία 5 και 10 λίτρων.
-Υλικό: ΗDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας).
(Σύνολο συσκευασιών: 3).

Τύπος έγκρισης: Οριστική έγκριση για ΔΟ του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 91/414/ΕΕ (σύμφωνα με το άρθρο 4 της Οδηγίας 91/414/ΕΕ)
Λήξη έγκρισης: 31/03/2021
Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS05+GHS07+GHS09
Παρασκευάζεται από την:
NUFARM GmbH & Co KG
St-Peter Strasse, 25
A-4021
Linz
AUSTRIA
TEL: +43 70 69182313
FAX: +43 70 6918 2004
e-mail: Eric.Gibert@at.nufarm.com
Υπεύθυνοι διάθεσης στην αγορά::
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ Κ&Ν ΑΒΕΕ
ΒΙ.ΠΕ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΙΝΔΟΣ
57022
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
TEL: 2310 568771
FAX: 2310 798423
e-mail: l.vellis@efthymiadis.gr; info@eftymiadis.gr