Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

ΒΡΩΜΗ

Χρήση του ζιζανιοκτόνου ORIUS 75 WP

ORIUS 75 WP

Chlorsulfuron 75%

Βρέξιμη Σκόνη (WP) / Βοηθητικές ουσίες: 21.87%


Οδηγίες εφαρμογής για ΒΡΩΜΗ:

Δόσεις σκευάσματος

Ήρα (Lolium sp.)
Φάλαρη (Phalaris sp.)
Μίλιο (Milium vernale)
1.5-2.5 γραμμάρια στο στρέμμα
Αναγαλλίδα (Anagallis arvensis)
Βλήτο (Amaranthus sp.)
Ανθεμίδα (Anthemis sp.)
Μπιφόρα (Bifora radians)
Καψέλλα (Capsella bursa-pastoris)
Κενταύρια (Centaurea cyanus)
Κοινό Χαμομήλι (Matricaria chamomilla)
Λουβουδιά (Chenopodium album)
Αγριομαργαρίτα (Chrysanthemum segetum)
Μεγαλόκαρπη Κολλητσίδα (Galium aparine)
Κοινή Παπαρούνα (Papaver rhoeas)
Περικοκλάδα Ετήσια (Polygonum convolvulus)
Άγριο Σινάπι (Sinapis arvensis)
Στελλάρια (Stellaria media)
Βερόνικα (Veronica sp.)
Κίρσιο (Cirsium arvense)
1.3-2 γραμμάρια στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Αγρωστώδη Ετήσια, Πλατύφυλλα Ετήσια,
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20 - 40 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 1
Εφαρμογή: Προφυτρωτικά και Μεταφυτρωτικά
Μεταφυτρωτικά στο στάδιο 3-5 φύλλα της καλλιέργειας και μέχρι το τέλος του αδελφώματος.
Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια ήσσονος σημασίας.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Το ORIUS 75 WP είναι ζιζανιοκτόνο για την προφυτρωτική και μεταφυτρωτική καταπολέμηση πλατύφυλλων και καταστολή ορισμένων αγρωστωδών ζιζανίων σε σιτάρι, κριθάρι και βρώμη. Απορροφάται από το φύλλωμα και την ρίζα των ζιζανίων και μετακινούμενο διασυστηματικά, αναστέλλει την ανάπτυξη της βλάστησης και της ριζοφυΐας. Η ανάπτυξη των ζιζανίων σταματά 1-2 ώρες μετά τον ψεκασμό. Τα χαρακτηριστικά συμπτώματα της δράσης του ORIUS 75 WP γίνονται ορατά αφού περάσουν 1-3 εβδομάδες από τον ψεκασμό.
Τρόπος Εφαρμογής: Καθολικός ψεκασμός με χαμηλή πίεση (μικρότερη από 2.5 ατμόσφαιρες) με τα συνήθη ψεκαστικά εδάφους και με 20-40 λίτρα νερό /στρέμμα με μπεκ τύπου σκούπας με συνεχή ανάδευση.
-Οι μεγαλύτερες δόσεις (1.5-2 γραμ./στρ.) συνιστώνται μόνο στις πολύ όψιμες μεταφυτρωτικές εφαρμογές, όταν τα ζιζάνια είναι ήδη μεγάλα και σε εδάφη με μεγάλη περιεκτικότητα σε οργανική ουσία. Επίσης μεγαλύτερες δόσεις (1.5-2.5 γραμ./στρ.) συνιστώνται για την καλύτερη καταστολή των αγρωστωδών ζιζανίων.
-Το στάδιο ανάπτυξης των ζιζανίων δεν έχει μεγάλη σημασία για τη δράση του ORIUS 75 WP. Τα αποτελέσματα είναι καλύτερα όταν ο ψεκασμός γίνεται νωρίς και τα ζιζάνια είναι πολύ μικρά και βρίσκονται στο στάδιο της γρήγορης ανάπτυξης. Χάρη στην υπολειμματική του δράση το ORIUS 75 WP απορροφάται από τη ρίζα και καταπολεμά τα όψιμα ζιζάνια που φυτρώνουν μετά τον ψεκασμό.
-Η δράση του ORIUS 75 WP δεν επηρεάζεται πολύ από τη βροχή ούτε από τον τύπο του εδάφους.
-Η μεγάλη ξηρασία και το πολύ κρύο επιβραδύνουν τη δράση του ενώ η υγρασία και ο ζεστός καιρός την επιταχύνουν.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
1.Να χρησιμοποιείται μόνο σε αγρούς που θα ακολουθείται η αμειψισπορά: χειμερινά σιτηρά – χειμερινά σιτηρά - χειμερινά σιτηρά χωρίς τη μεσολάβηση καμιάς άλλης καλλιέργειας όπως αναφέρεται στις ειδικές προφυλάξεις.
2.Να μην εφαρμόζεται σε αμμώδη και αμμοπηλώδη εδάφη και εδάφη με περιεκτικότητα σε οργανική ουσία μικρότερη του 1%.
Συνθήκες εφαρμογής: -Οι μεγαλύτερες δόσεις (1.5-2 γραμ./στρ.) συνιστώνται μόνο στις πολύ όψιμες μεταφυτρωτικές εφαρμογές, όταν τα ζιζάνια είναι ήδη μεγάλα και σε εδάφη με μεγάλη περιεκτικότητα σε οργανική ουσία. Επίσης μεγαλύτερες δόσεις (1.5-2.5 γραμ./στρ.) συνιστώνται για την καλύτερη καταστολή των αγρωστωδών ζιζανίων. -Το στάδιο ανάπτυξης των ζιζανίων δεν έχει μεγάλη σημασία για τη δράση του ORIUS 75 WP. Τα αποτελέσματα είναι καλύτερα όταν ο ψεκασμός γίνεται νωρίς και τα ζιζάνια είναι πολύ μικρά και βρίσκονται στο στάδιο της γρήγορης ανάπτυξης. Χάρη στην υπολειμματική του δράση το ORIUS 75 WP απορροφάται από τη ρίζα και καταπολεμά τα όψιμα ζιζάνια που φυτρώνουν μετά τον ψεκασμό. -Η δράση του ORIUS 75 WP δεν επηρεάζεται πολύ από τη βροχή ούτε από τον τύπο του εδάφους. -Η μεγάλη ξηρασία και το πολύ κρύο επιβραδύνουν τη δράση του ενώ η υγρασία και ο ζεστός καιρός την επιταχύνουν. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 1.Να χρησιμοποιείται μόνο σε αγρούς που θα ακολουθείται η αμειψισπορά: χειμερινά σιτηρά – χειμερινά σιτηρά - χειμερινά σιτηρά χωρίς τη μεσολάβηση καμιάς άλλης καλλιέργειας όπως αναφέρεται στις ειδικές προφυλάξεις. 2.Να μην εφαρμόζεται σε αμμώδη και αμμοπηλώδη εδάφη και εδάφη με περιεκτικότητα σε οργανική ουσία μικρότερη του 1%.
Συνδυαστικότητα:
Το σκεύασμα συνδυάζεται με τα κυκλοφορούντα ζιζανιοκτόνα αγριοβρώμης για συνδυασμένη καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων. Επίσης συνδυάζεται με άλλα ζιζανιοκτόνα σιτηρών, εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα, προσκολλητικά και λιπάσματα. Σε περίπτωση ανάμειξης με άλλα ζιζανιοκτόνα ρίξτε πρώτα το ORIUS 75 WP στο βυτίο και μετά το άλλο ζιζανιοκτόνο. Σε περίπτωση συνδυασμού με υγρό λίπασμα ανακατεύετε το ORIUS 75 WP σε λίγο νερό και το μίγμα προστίθεται στο υγρό λίπασμα. Να μην προστίθεται προσκολλητικό στην τελευταία περίπτωση.
Φυτοτοξικότητα:
Να μην ψεκάζονται σιτηρά που έχουν ζημιωθεί σοβαρά από παγετό, νεροκρατήματα, ξηρασία, έλλειψη ιχνοστοιχείων, ασθένειες κ.λ.π.
Αν πέσει δυνατή βροχή αμέσως μετά τον ψεκασμό μπορεί να εμφανιστεί πρόσκαιρο κιτρίνισμα στα σιτηρά. Σε πολύ αλκαλικά εδάφη και σε ξηρικές συνθήκες μπορεί να παραμείνει στο έδαφος μέχρι και 3 χρόνια, συγκέντρωση σκευάσματος ικανή να ζημιώσει ευπαθείς καλλιέργειες που θα ακολουθήσουν.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Η συνεχής χρήση στον ίδιο αγρό ζιζανιοκτόνων που έχουν παρόμοιο τρόπο δράσης οδηγεί συχνά στην επιλογή ανθεκτικών βιοτύπων ζιζανίων στα χρησιμοποιούμενα ζιζανιοκτόνα. Τέτοιοι βιότυποι αν δεν καταπολεμηθούν πολλαπλασιάζονται γρήγορα και επικρατούν έναντι των ευαίσθητων βιοτύπων.
Ενας βιότυπος ενός ευαίσθητου ζιζανίου θεωρείται ανθεκτικός σε κάποιο ζιζανιοκτόνο όταν επιβιώνει μετά από ορθή εφαρμογή της συνιστώμενης δόσης του.
Η ανάπτυξη ανθεκτικών βιοτύπων ενός είδους ζιζανίου μπορεί να αποφευχθεί ή να επιβραδυνθεί με την εναλλαγή (ή ανάμιξη) αποτελεσματικών ζιζανιοκτόνων που έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης.

Συσκευασία:
-Είδος-Μέγεθος-Υλικό:
Βάζο δέκα πέντε (15), είκοσι (20) και πενήντα (50) γραμμαρίων. Βάζο πολυαιθυλενίου (HDPE) μέσα σε χάρτινο κουτί.
Φάκελος δέκα πέντε (15) γραμμαρίων. Σακκούλα από υδροδιαλυτό φίλμ PVA (τύπου TOCHELLO) που περιέχεται μέσα σε φάκελλο από σύμμικτο υλικό (τερεφθαλικό) πολυαιθυλένιο-αλουμινόφυλλο-πολυαιθυλένιο-PE θερμοκολλημένα). Ο φάκελλος σύμμικτου υλικού περιέχει 5 υδατοδυαλυτές σακκούλες.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σκεύασμα απο το Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης (minagric.gr)

Τύπος έγκρισης: Παλιές δραστικές ουσίες, οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται ακόμη στο Παράρτημα 1 της Οδηγίας 91/414/ΕΕ
Λήξη έγκρισης: 30/06/2014
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //

Σημείωση: Οσα σκευάσματα εμφανίζονται στους καταλόγους, παρόλο που η ημερομηνία λήξης τους είναι προγενέστερη της σημερινής, για τα οποία δεν υπάρχει ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ή δεν εμφανίζεται η λέξη ΑΠΟΣYΡΘΗΚΕ, η έγκρισή τους είναι σε ισχύ και βρίσκονται σε διαδικασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.

Επικίνδυνο για το περιβάλλον (N)