Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

ΒΡΩΜΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ

Χρήση του ζιζανιοκτόνου Lentemul

Lentemul

2,4-D 60%

Πυκνό Διάλυμα (SL) / Βοηθητικές ουσίες: 47.9%


Οδηγίες εφαρμογής για ΒΡΩΜΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ:

Δόσεις σκευάσματος

Βλήτο (Amaranthus sp.)
Καψέλλα (Capsella bursa-pastoris)
Λουβουδιά (Chenopodium album)
Τάτουλας (Datura stramonium)
Ραπανίδα (Raphanus raphanistrum)
Ρανούνκουλος
Βατράχια
(Ranunculus arvensis)
Αλμυρίδι (Salsola kali / iberica / kali subsp. Iberica)
Ημερο Σινάπι (Sinapis alba)
Άγριο Σινάπι (Sinapis arvensis)
Σισύμπριο (Sisymbrium sp.)
Ζωχός (Sonchus sp.)
Θλάσπι (Thlaspi sp.)
Ασπράγκαθο (Xanthium spinosum)
Αγριομελιτζάνα (Xanthium strumarium)
85-120 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Κίρσιο (Cirsium arvense)
Περικοκλάδα (Calystegia Convolvulus arvensis)
Λάπαθο (Rumex sp.)
125 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Πλατύφυλλα Ετήσια,
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 40 - 60 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 1
Εφαρμογή: Μεταφυτρωτικά
Καθολικός ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων. O ψεκασμός εφαρμόζεται από το στάδιο του αδελφώματος της καλλιέργειας έως το στάδιο που ο πρώτος κόμβος βρίσκεται σε ύψος 1 εκ. πάνω από τον κόμβο του αδελφώματος. BBCH 29 – 31
Τελευταία επέμβαση πρίν τη συγκομιδή: Δεν ορίζεται
Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια ήσσονος σημασίας.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Μεταφυτρωτικό, διασυστηματικό, εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο φυλλώματος της ομάδας των φαινοξυαλκανοϊκών για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων στα Σιτηρά (σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη, βρώμη) και το χλοοτάπητα. Απορροφάται κυρίως από τα φύλλα των ζιζανίων. Μετακινείται διασυστηματικά στους φυτικούς ιστούς δια μέσου τόσο του συμπλάστη όσο και του αποπλάστη και συγκεντρώνεται στους νεαρούς μεριστωματικούς ιστούς. Προκαλεί επιναστία και ασύμμετρη αύξηση των φυτών με χαρακτηριστική συστροφή των φύλλων και των νεαρών βλαστών τους και επηρεάζει την αναπνοή, τα αποθέματα των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών, και την κυτταρική διαίρεση. Σε βιοχημικό επίπεδο το 2,4-D δρα όπως και οι φυσικές αυξίνες.
Τρόπος Εφαρμογής: Καθολικός ομοιόμορφος ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με 40-60 λίτρα νερό ανά στρέμμα για τα σιτηρά και με 40-50 λίτρα νερό ανά στρέμμα για τον χλοοτάπητα.
Χρησιμοποιείτε ακροφύσια τύπου σκούπας και ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 2 ατμόσφαιρες (30 PSI).
Ευαίσθητα ζιζάνια:
Ετήσια ζιζάνια:
Αγριομελιτζάνα (XANST) (Xanthium strumarium), Άγριο σινάπι (SINAR) (Sinapis arvensis), Αλμυρίδι (SASKA) (Salsola kali), Ασπράγκαθο (XANSP) (Xanthium spinosum), Βλήτα (AMASS) (Amaranthus spp.), Ήμερο σινάπι (SINAL) (Sinapis alba), Ζωχός (SONSS) (Sonchus spp.), Θλάσπι (THLSS) (Thlaspi spp.), Καψέλλα (CAPBP) (Capsella bursa-pastoris), Λουβουδιά (CHEAL) (Chenopodium album), Σισύμπριο (SSYIR) (Sisymbrium irio), Τάτουλας (DATST) (Datura stramonium), Ρανούγκουλος (RANAR)(Ranunculus arvensis), Ραπανίδα (RAPRA) (Raphanus raphanistrum).
Πολυετή ζιζάνια: Κίρσιο (CIRAR) (Cirsium arvense), Λάπαθα (RUMSS) (Rumex spp.), Περιπλοκάδα (CYNDA) (Convolvulus arvensis).
1.Για την αντιμετώπιση των πολυετών πλατύφυλλων ζιζανίων, ο ψεκασμός να πραγματοποιείται όταν τα ζιζάνια είναι σε νεαρό στάδιο και σε μικρή πυκνότητα.
2.Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο του σταδίου ανάπτυξης, του είδους και της πυκνότητας των ζιζανίων. Ετήσια ζιζάνια ψεκάζονται σε νεαρό στάδιο και ενώ βρίσκονται σε γρήγορη ανάπτυξη.
3.Ο μεγαλύτερος όγκος ψεκαστικού υγρού συνιστάται όταν τα ζιζάνια είναι μεγαλύτερα ή και σε μεγαλύτερη πυκνότητα.
4.Για τον καλύτερο έλεγχο του κίρσιου (Cirsium arvense) η εφαρμογή πρέπει να καθυστερήσει μέχρι αυτό να αποκτήσει ύψος 15-20 εκ.
5.Εφαρμόζεται με χαμηλή πίεση (χαμηλότερη από 2 ατμόσφαιρες) για αποφυγή μεταφοράς ψεκαστικών σταγονιδίων σε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.
6.Να εφαρμόζεται όταν επικρατεί άπνοια.
7.Στον χλοοτάπητα να χρησιμοποιείται αφού παρέλθουν 6 μήνες μετά τη σπορά.
8.Να μην εφαρμόζεται σε ευαίσθητες περιοχές στις οποίες υπάρχουν αμμώδη εδάφη και υψηλά επίπεδα βροχόπτωσης.
Συνθήκες εφαρμογής: Ευαίσθητα ζιζάνια: Ετήσια ζιζάνια: Αγριομελιτζάνα (XANST) (Xanthium strumarium), Άγριο σινάπι (SINAR) (Sinapis arvensis), Αλμυρίδι (SASKA) (Salsola kali), Ασπράγκαθο (XANSP) (Xanthium spinosum), Βλήτα (AMASS) (Amaranthus spp.), Ήμερο σινάπι (SINAL) (Sinapis alba), Ζωχός (SONSS) (Sonchus spp.), Θλάσπι (THLSS) (Thlaspi spp.), Καψέλλα (CAPBP) (Capsella bursa-pastoris), Λουβουδιά (CHEAL) (Chenopodium album), Σισύμπριο (SSYIR) (Sisymbrium irio), Τάτουλας (DATST) (Datura stramonium), Ρανούγκουλος (RANAR)(Ranunculus arvensis), Ραπανίδα (RAPRA) (Raphanus raphanistrum). Πολυετή ζιζάνια: Κίρσιο (CIRAR) (Cirsium arvense), Λάπαθα (RUMSS) (Rumex spp.), Περιπλοκάδα (CYNDA) (Convolvulus arvensis). 1.Για την αντιμετώπιση των πολυετών πλατύφυλλων ζιζανίων, ο ψεκασμός να πραγματοποιείται όταν τα ζιζάνια είναι σε νεαρό στάδιο και σε μικρή πυκνότητα. 2.Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο του σταδίου ανάπτυξης, του είδους και της πυκνότητας των ζιζανίων. Ετήσια ζιζάνια ψεκάζονται σε νεαρό στάδιο και ενώ βρίσκονται σε γρήγορη ανάπτυξη. 3.Ο μεγαλύτερος όγκος ψεκαστικού υγρού συνιστάται όταν τα ζιζάνια είναι μεγαλύτερα ή και σε μεγαλύτερη πυκνότητα. 4.Για τον καλύτερο έλεγχο του κίρσιου (Cirsium arvense) η εφαρμογή πρέπει να καθυστερήσει μέχρι αυτό να αποκτήσει ύψος 15-20 εκ. 5.Εφαρμόζεται με χαμηλή πίεση (χαμηλότερη από 2 ατμόσφαιρες) για αποφυγή μεταφοράς ψεκαστικών σταγονιδίων σε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες. 6.Να εφαρμόζεται όταν επικρατεί άπνοια. 7.Στον χλοοτάπητα να χρησιμοποιείται αφού παρέλθουν 6 μήνες μετά τη σπορά. 8.Να μην εφαρμόζεται σε ευαίσθητες περιοχές στις οποίες υπάρχουν αμμώδη εδάφη και υψηλά επίπεδα βροχόπτωσης.
Φυτοτοξικότητα:
Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

Συσκευασία:
-Είδος-Μέγεθος-Υλικό:
1.Φιάλη. 500 κ.εκ έως 1 λίτρο. HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) PET (polyethylene terephthalat).
2.Δοχεία 5 έως 25 λίτρα. HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) PET (polyethylene terephthalat).

Μέγιστα Επιτρεπτά Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) του παραπάνω σκευάσματος για τη συγγεκριμένη καλλιεργεια
Δραστική ουσίαΕπεξήγησηΜέγ.Υπολειμματικότητα
2,4-D (άθροισμα από 2,4-D, τα άλατα του, τους εστέρες του και τα συζυγή του, εκφραζόμενα ως 2,4-D)0.05 mg/kg

Τύπος έγκρισης: Ανανέωση της άδειας μετά την ανανέωση της δ.ο. για CMS (άρθρο 43)
Λήξη έγκρισης: 31/01/2031
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //
Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS05+GHS07+GHS09
Παρασκευάζεται από την:
NUFARM GmbH & Co KG
St-Peter Strasse, 25
A-4021
Linz
AUSTRIA
TEL: +43 70 69182313
FAX: +43 70 6918 2004
e-mail: Eric.Gibert@at.nufarm.com
Υπεύθυνοι διάθεσης στην αγορά::
Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ Μ.ΑΒΕΕ
ΒΙ.ΠΕ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΙΝΔΟΣ
57022
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
TEL: 2310 568771
FAX: 2310 798423
e-mail: l.vellis@efthymiadis.gr; info@eftymiadis.gr