Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

ΣΕΡΑΧΛΩΡ

MCPA, σε οξύ 75%

Πυκνό Διάλυμα (SL) / Βοηθητικές ουσίες: 20.6%


Οδηγίες εφαρμογής για ΣΙΚΑΛΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ:

Δόσεις σκευάσματος

Αναγαλλίδα (Anagallis arvensis)
Ανθεμίδα (Anthemis arvensis)
Χοιροβότανο (Picris echioides)
Καψέλλα (Capsella bursa-pastoris)
Κενταύρια (Centaurea cyanus)
Λουβουδιά (Chenopodium album)
Κεράστιο (Cerastium sp.)
Καπνόχορτο (Fumaria officinalis)
Μεγαλόκαρπη Κολλητσίδα (Galium aparine)
Καπνόχορτο (Matricaria sp.)
Γεράνι (Geranium dissectum)
Λάμιο (Lamium sp.)
Κοινή Παπαρούνα (Papaver rhoeas)
Πολυκόμπι (Polygonum aviculare)
Ραπανίδα (Raphanus raphanistrum)
Μαρτιάκος (Senecio vulgaris)
Σπεργούλα (Spergula arvensis)
Στελλάρια (Stellaria media)
Βερόνικα (Veronica sp.)
Καρδαμίνα (Cardamine hirsuta)
Κίρσιο (Cirsium arvense)
Περικοκλάδα (Calystegia Convolvulus arvensis)
Λάπαθο (Rumex sp.)
Πολυετής Ζωχός (Sonchus arvensis)
100 γραμμάρια στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Πλατύφυλλα Ετήσια,
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20 - 40 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 1
Εφαρμόζεται μεταφυτρωτικά από την εμφάνιση του πρώτο κόμβου (αρχή καλαμώματος) έως το στάδιο του φύλου σημαία BBCH 31-39
Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια ήσσονος σημασίας.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο της ομάδας των φαινοξυαλκανοϊκών για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων σε χειμερινά και ανοιξιάτικα σιτηρά. Απορροφάται κυρίως από τα φύλλα των ζιζανίων, μετακινείται διασυστηματικά μέσα στους φυτικούς ιστούς δια μέσου συμπλάστη και αποπλάστη και συγκεντρώνεται στους νεαρούς μεριστωματικούς ιστούς όπου ανατρέπει τον κανονικό ρυθμό αύξησης των κυττάρων. Προκαλεί επιναστία και ασύμμετρη ανάπτυξη των φυτών με χαρακτηριστική συστροφή και παραμόρφωση νεαρών φύλλων και βλαστών.
Μέθοδος εφαρμογής: Ομοιόμορφος μεταφυτρωτικός ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με 20-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα. Χρησιμοποιείστε ακροφύσια (μπεκ) τύπου σκούπας και ψεκάστε με πίεση μικρότερη από δύο (2) ατμόσφαιρες (30 PSI).
1.Τα ζιζάνια ψεκάζονται σε νεαρό στάδιο έως τα 20 – 30 εκ ύψος ενώ βρίσκονται σε γρήγορη ανάπτυξη.
2.Για την αποφυγή της διασποράς των ψεκαστικών σταγονιδίων σε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες, μην ψεκάζετε όταν φυσάει.
3.Μην ψεκάζετε αν αναμένεται βροχή σε 5 ώρες από την εφαρμογή.
4.Μην ψεκάζετε όταν η θερμοκρασία είναι μικρότερη από 10°C ή μεγαλύτερη από 25°C.
5.Μην ψεκάζετε όταν επικρατούν συνθήκες καταπόνησης των καλλιεργειών, όπως παρατεταμένη ξηρασία, νεροκρατήματα, παγωνιά, ισχυροί ψυχροί άνεμοι ή όταν τα φυτά έχουν υποστεί ζημιές κ.α.
Καταπολεμούμενα ζιζάνια:
Ευαίσθητα ζιζάνια
Αναγαλλίδα (Anagallis arvensis - ANGAR), Καψέλλα (Capsella bursa-pastoris - CAPBP),
Κενταύρια(Centaurea cyanus - CENCY), Λουβουδιά (Chenopodium álbum - CHEAL),
Περικοκλάδα (Convolvulus arvensis – CONAR), Κολλιτσίδα μεγαλόκαρπη (Galium aparine -GALAP), Γεράνι (Geranium dissectum - GERDI), Καπνόχορτο (Fumaria officinalis - FUMOF),
Λάμιο (Lamium spp. – LAMSS), Χαμομήλι (Matricaria spp. – MATSS), Παπαρούνα κοινή (Papaver rhoeas – PAPRH),Ραπανίδα (Raphanus raphanistrum – RAPRA), Λάπαθο (Rumex sp - RUMSS), Μαρτιάκος (Senecio vulgaris - SENVU), Ζωχός (Sonchus arvensis - SONAR), Σπέργουλα (Spergula arvensis SPRAR), Στελλάρια (Stellaria media – STEME), Βερόνικες (Veronica spp - VERSS), (Ridolfia segetum - CRYRI).
Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια
Aνθεμίδα (Anthemis arvensis – ANTAR), Καρδαμίνα (Cardamine hirsuta – CARHI), Κεράστιo (Cerastium spp. - CERSS), Κίρσιο (Cirsium arvense - CIRAR), Πικρίς (Picris/Helminthotheca echioides - PICEC), Πολυκόμπι (Polygonum aviculare - POLAV).
Συνθήκες εφαρμογής: 1.Τα ζιζάνια ψεκάζονται σε νεαρό στάδιο έως τα 20 – 30 εκ ύψος ενώ βρίσκονται σε γρήγορη ανάπτυξη. 2.Για την αποφυγή της διασποράς των ψεκαστικών σταγονιδίων σε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες, μην ψεκάζετε όταν φυσάει. 3.Μην ψεκάζετε αν αναμένεται βροχή σε 5 ώρες από την εφαρμογή. 4.Μην ψεκάζετε όταν η θερμοκρασία είναι μικρότερη από 10°C ή μεγαλύτερη από 25°C. 5.Μην ψεκάζετε όταν επικρατούν συνθήκες καταπόνησης των καλλιεργειών, όπως παρατεταμένη ξηρασία, νεροκρατήματα, παγωνιά, ισχυροί ψυχροί άνεμοι ή όταν τα φυτά έχουν υποστεί ζημιές κ.α. Καταπολεμούμενα ζιζάνια: Ευαίσθητα ζιζάνια Αναγαλλίδα (Anagallis arvensis - ANGAR), Καψέλλα (Capsella bursa-pastoris - CAPBP), Κενταύρια(Centaurea cyanus - CENCY), Λουβουδιά (Chenopodium álbum - CHEAL), Περικοκλάδα (Convolvulus arvensis – CONAR), Κολλιτσίδα μεγαλόκαρπη (Galium aparine -GALAP), Γεράνι (Geranium dissectum - GERDI), Καπνόχορτο (Fumaria officinalis - FUMOF), Λάμιο (Lamium spp. – LAMSS), Χαμομήλι (Matricaria spp. – MATSS), Παπαρούνα κοινή (Papaver rhoeas – PAPRH),Ραπανίδα (Raphanus raphanistrum – RAPRA), Λάπαθο (Rumex sp - RUMSS), Μαρτιάκος (Senecio vulgaris - SENVU), Ζωχός (Sonchus arvensis - SONAR), Σπέργουλα (Spergula arvensis SPRAR), Στελλάρια (Stellaria media – STEME), Βερόνικες (Veronica spp - VERSS), (Ridolfia segetum - CRYRI). Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια Aνθεμίδα (Anthemis arvensis – ANTAR), Καρδαμίνα (Cardamine hirsuta – CARHI), Κεράστιo (Cerastium spp. - CERSS), Κίρσιο (Cirsium arvense - CIRAR), Πικρίς (Picris/Helminthotheca echioides - PICEC), Πολυκόμπι (Polygonum aviculare - POLAV).

Συνδυαστικότητα και φυτοτοξικότητα

Φυτοτοξικότητα:
Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις και στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Τύπος έγκρισης: Νέα έγκριση (CMS) (άρθρο 37.4)
Λήξη έγκρισης: 15/08/2027
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //
Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS07+GHS09
Παρασκευάζεται από την:
SHARDA CROPCHEM LIMITED (Mumbai)
2nd floor, Prime Business Park, Dashrathlal Joshi Road
400056
Vile Parle (West) Mumbai
INDIA
TEL: +91 22 56782800
FAX: +91 22 5678 2828/2808
e-mail: regn@shardaintl.com
Υπεύθυνοι διάθεσης στην αγορά::
ΣΕΓΕ ΑΒΕΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 84
15231
ΑΘΗΝΑ
TEL: 210 6717794
FAX: 210 6722310
e-mail: sege@otenet.gr