Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

BELEM 0,8 MG

Cypermethrin 0.8%

Μικροκοκκώδες (MG) / Βοηθητικές ουσίες: 99.1%


Οδηγίες εφαρμογής για ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ:

Δόσεις και οδηγίες εφαρμογής

Tο περιεχόμενο ειναι ορατό μονο σε συνδρομητές της σελίδας

Για να δείτε την ακριβης δοσολογία, και τρόπο εφαρμογής του BELEM 0,8 MG για χρηση σε ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ εισέλθετε στο σύστημα
Plant Protection
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο, επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση των σιδηρόσκουληκων. Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων, παρεμποδίζοντας το κλείσιμο των διαύλων Na+ στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια συνεχή νευρομυϊκή μεταφορά μηνυμάτων, που οδηγεί σε υπερδιέγερση, παράλυση και θάνατο των εντόμων.
Μέθοδος εφαρμογής: Η εφαρμογή του προϊόντος γίνεται με ενσωμάτωση σε κατάλληλο βάθος με κοκκοδιανομείς που εξασφαλίζουν την τοποθέτηση του στην γραμμή σποράς, ταυτόχρονα με την σπορά της καλλιέργειας.
Ρυθμίστε προσεκτικά τη ροή στους κοκκοδιανομείς πριν από την έναρξη της εφαρμογής και ελέγξτε ώστε να σκορπίζεται κανονικά κατά τον χρόνο της εφαρμογής.
Να σπέρνετε με ταχύτητα μικρότερη ή ίση με 6 Kg/ώρα.
Η παρούσα έγκριση χορηγείται για την αντιμετώπιση του εντόμου Diabrotica virgifera LeConte στην καλλιέργεια του αραβοσίτου, ως κατωτέρω:
Δόσεις-τρόπος-χρόνος εφαρμογής: 1,2 κιλά/στρ. (κατά τη σπορά, στη γραμμή σποράς με ενσωμάτωση)
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: μία (1) εφαρμογή
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ: να γίνεται εναλλαγή σκευασμάτων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας του εντόμου. Επιπλέον, επειδή οι προνύμφες του εντόμου εμφανίζουν μειωμένη κινητικότητα, για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο του Diabrotica virgifera LeConte συστήνεται η εφαρμογή αμειψισποράς ως ακολούθως:
i) 1:2 (στα 2 χρόνια καλλιέργειας ενός αγρού, το ένα έτος καλλιεργείται με αραβόσιτο). Μπορεί να έχουμε αντικατάσταση του αραβοσίτου με εαρινές καλλιέργειες όπως το βαμβάκι, ο ηλίανθος, η ελαιοκράμβη, ο βίκος, τα τεύτλα, η πατάτα ή τα χειμερινά σιτηρά,
ή
ii) 1:3 (στα 3 χρόνια καλλιέργειας ενός αγρού, το ένα έτος καλλιεργείται με αραβόσιτο). Μπορεί να έχουμε αντικατάσταση του αραβοσίτου με μηδική, ή με άλλα φυτά όπως το σημείο i).
Να μην εντάσσεται στο πρόγραμμα αμειψισποράς η καλλιέργεια της σόγιας, διότι υπάρχουν στοιχεία ότι το Diabrotica έχει προσαρμοστεί στην αμειψισπορά αραβόσιτου/σόγιας και ωοθετεί στα φυτά της σόγιας.
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: 120 ημέρες από την υπογραφή της.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ - ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Ισχύουν οι αναγραφόμενοι περιορισμοί - απαγορεύσεις – προφυλάξεις της έγκρισης κυκλοφορίας του σκευάσματος όπως ισχύει σήμερα, που αναγράφονται στην ετικέτα του.
Συνθήκες εφαρμογής: Η παρούσα έγκριση χορηγείται για την αντιμετώπιση του εντόμου Diabrotica virgifera LeConte στην καλλιέργεια του αραβοσίτου, ως κατωτέρω: Δόσεις-τρόπος-χρόνος εφαρμογής: 1,2 κιλά/στρ. (κατά τη σπορά, στη γραμμή σποράς με ενσωμάτωση) Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: μία (1) εφαρμογή Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ: να γίνεται εναλλαγή σκευασμάτων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας του εντόμου. Επιπλέον, επειδή οι προνύμφες του εντόμου εμφανίζουν μειωμένη κινητικότητα, για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο του Diabrotica virgifera LeConte συστήνεται η εφαρμογή αμειψισποράς ως ακολούθως: i) 1:2 (στα 2 χρόνια καλλιέργειας ενός αγρού, το ένα έτος καλλιεργείται με αραβόσιτο). Μπορεί να έχουμε αντικατάσταση του αραβοσίτου με εαρινές καλλιέργειες όπως το βαμβάκι, ο ηλίανθος, η ελαιοκράμβη, ο βίκος, τα τεύτλα, η πατάτα ή τα χειμερινά σιτηρά, ή ii) 1:3 (στα 3 χρόνια καλλιέργειας ενός αγρού, το ένα έτος καλλιεργείται με αραβόσιτο). Μπορεί να έχουμε αντικατάσταση του αραβοσίτου με μηδική, ή με άλλα φυτά όπως το σημείο i). Να μην εντάσσεται στο πρόγραμμα αμειψισποράς η καλλιέργεια της σόγιας, διότι υπάρχουν στοιχεία ότι το Diabrotica έχει προσαρμοστεί στην αμειψισπορά αραβόσιτου/σόγιας και ωοθετεί στα φυτά της σόγιας. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: 120 ημέρες από την υπογραφή της. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ - ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Ισχύουν οι αναγραφόμενοι περιορισμοί - απαγορεύσεις – προφυλάξεις της έγκρισης κυκλοφορίας του σκευάσματος όπως ισχύει σήμερα, που αναγράφονται στην ετικέτα του.
Διαβάστε τον τρόπο εφαρμογής του εντομοκτόνου

Αναλυτικές πληροφορίες για το σκεύασμα απο το Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης (minagric.gr)

Τύπος έγκρισης: Οριστική έγκριση για ΔΟ του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 91/414/ΕΕ (σύμφωνα με το άρθρο 4 της Οδηγίας 91/414/ΕΕ)
Λήξη έγκρισης: 31/10/2023
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //

Σημείωση: Οσα σκευάσματα εμφανίζονται στους καταλόγους, παρόλο που η ημερομηνία λήξης τους είναι προγενέστερη της σημερινής, για τα οποία δεν υπάρχει ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ή δεν εμφανίζεται η λέξη ΑΠΟΣYΡΘΗΚΕ, η έγκρισή τους είναι σε ισχύ και βρίσκονται σε διαδικασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.

Επικίνδυνο για το περιβάλλον (GHS09)
Παρασκευάζεται από την:
SBM Developpement SAS (Ecully)
60 Chemin des Mouilles
69130
Ecully
FRANCE
TEL: +33(0) 491244495
FAX: +33(0) 491244467
e-mail: maelen.etienne@sbm-company.com
Υπεύθυνοι διάθεσης στην αγορά::
ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
Λεωφόρος Μεσογείων 335
15231
Χαλάνδρι
TEL: 2130065070
FAX: 210 6749514
e-mail: kdimizas@elanco.gr