Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

PACIFICA PLUS

Iodosulfuron-methyl-sodium methyl-sodium 1%

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG) / Βοηθητικές ουσίες: 90.07%


Οδηγίες εφαρμογής για ΣΙΤΑΡΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ:

Δόσεις σκευάσματος

Φάλαρη (Phalaris sp.)
Αγριοβρώμες (Avena sp.)
Αγριοβρώμη (Avena fatua)
Βρόμος (Bromus sp.)
Βρόμος (Bromus hordeaceus)
Εναέρια Μέρη (Arrhenatherum elatius)
Πολύανθη Ήρα (Lolium multiflorum)
Κεράστιο (Cerastium arvense)
Κοινό Χαμομήλι (Matricaria chamomilla)
Θυμάρι Πλατύφυλλο (Arenaria serpyllifolia)
Μεγαλόκαρπη Κολλητσίδα (Galium aparine)
Κοινή Παπαρούνα (Papaver rhoeas)
Ραπανίδα (Raphanus raphanistrum)
Άγριο Σινάπι (Sinapis arvensis)
Στελλάρια (Stellaria sp.)
Στελλάρια (Stellaria media)
50 γραμμάρια στο στρέμμα
Αλεπονουρά (Alopecurus myosuroides)
Μυοσώτις
Μη Με Λησμόνει
(Myosotis arvensis)
Πανσές (Viola sp.)
Βερόνικα (Veronica arvensis)
30-50 γραμμάρια στο στρέμμα
Ανεμόχορτο (Apera spica-venti)
Κοινή Πόα (Poa annua)
Τραχεία Λειβαδοπόα (Poa trivialis)
30 γραμμάρια στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Αγρωστώδη Ετήσια, Αγρωστώδη Πολυετή, Πλατύφυλλα Ετήσια,
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20 - 40 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 1
Μεταφυτρωτική εφαρμογή όταν a) η καλλιέργεια είναι στο στάδιο των 3 πραγματικών φύλλων έως το σχηματισμό του δεύτερου κόμβου και b) όταν τα αγρωστώδη ζιζάνια είναι στο στάδιο των 3 φύλλων έως το τέλος του αδελφώματος και/ή τα πλατύφυλλα ζιζάνια είναι στο στάδιο των 4 έως 6 φύλλων. Προσθήκη στην δόση 100 ml/στρ Biopower
Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια ήσσονος σημασίας.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Μεταφυτρωτικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε χειμερινό σιτάρι (σκληρό και μαλακό), σίκαλη και τριτικάλε. Το Pacifica Plus είναι διασυστηματικό, εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο της ομάδας των σουλφονυλουριών. Δρα παρεμποδίζοντας το ένζυμο ALS, συνθετάση του οξειγαλακτικού, οπότε σταματά στα ζιζάνια η βιοσύνθεση αμινοξέων απαραίτητων για την ανάπτυξή τους (λευκίνης, ισολευκίνης, βαλίνης) με αποτέλεσμα να γίνονται χλωρωτικά και τελικά να νεκρώνονται. Απορροφάται κυρίως από τα φύλλα και σε πολύ μικρό βαθμό από τις ρίζες και στη συνέχεια μεταφέρεται τόσο με τον ανιόντα όσο και με τον κατιόντα χυμό. Κύριο σημείο δράσης είναι οι μεριστωματικοί ιστοί των ζιζανίων. Μερικές μέρες μετά τον ψεκασμό η ανάπτυξη των καταπολεμούμενων ζιζανίων έχει ήδη σταματήσει και τα πρώτα συμπτώματα αρχίζουν να εμφανίζονται. Πλήρης νέκρωση επέρχεται σε διάστημα 4-6 εβδομάδων.
Μέθοδος εφαρμογής: Ψεκασμός της επιφάνειας της καλλιέργειας και των ζιζανίων με μπεκ τύπου σκούπας και πίεση όχι μεγαλύτερη από 3 ατμ. (45 PSI).
Κατά την εφαρμογή αποφύγετε τη διασπορά του ψεκαστικού υγρού σε γειτονικές καλλιέργειες και ιδιαίτερα σε τεύτλα, ελαιοκράμβη και μπιζέλια.
• Παροδικά συμπτώματα φυτοτοξικότητας, όπως χλώρωση ή καθυστέρηση της ανάπτυξης μπορεί να εμφανιστούν μετά την εφαρμογή όμως αυτά υποχωρούν σύντομα χωρίς να επηρεάζεται η παραγωγή. Η εμφάνιση των ανωτέρω συμπτωμάτων ευνοείται όταν επικρατούν έντονες βροχοπτώσεις πριν την εφαρμογή, μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας ή παγετός πριν ή μετά την εφαρμογή.
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία εφαρμόστηκε το Pacifica Plus, στο ίδιο χωράφι μπορεί να ξανασπαρεί μετά από 6 εβδομάδες:
- Με ή χωρίς όργωμα: Ανοιξιάτικο σιτάρι.
- Εφόσον εφαρμόστηκαν 30 γρ σκευάσματος /στρέμμα και μετά από όργωμα: Ανοιξιάτικο κριθάρι ή αραβόσιτος.
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
Μετά την εφαρμογή του Pacifica Plus, στο πλαίσιο της αμειψισποράς μπορούν να σπαρθούν οι ακόλουθες καλλιέργειες με την προϋπόθεση να προηγηθεί άροση ή
όργωμα του εδάφους σε βάθος τουλάχιστον 10 εκατοστών: βρώμη, ζαχαρότευτλα, μαλακό και σκληρό σιτάρι, κουκιά, λινάρι, αραβόσιτος, κριθάρι, μπιζέλι, πατάτα, σίκαλη, σόγια, σόργο, ηλίανθος και τριτικάλε.
Επίσης, μπορεί να σπαρθεί ελαιοκράμβη (σπορά κατά την τελευταία βδομάδα του Αυγούστου) εφόσον προηγηθεί άροση ή όργωμα του εδάφους σε βάθος τουλάχιστον 10 εκατοστών. Σε περίπτωση ξηρού έτους συνιστάται να προηγηθεί βαθύ όργωμα του εδάφους σε βάθος
τουλάχιστον 20 εκατοστών.
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το
σκεύασμα.
Να μην εισέρχονται οι εργάτες στην ψεκασμένη περιοχή για 48 ώρες μετά την εφαρμογή.
Συνθήκες εφαρμογής: Κατά την εφαρμογή αποφύγετε τη διασπορά του ψεκαστικού υγρού σε γειτονικές καλλιέργειες και ιδιαίτερα σε τεύτλα, ελαιοκράμβη και μπιζέλια. • Παροδικά συμπτώματα φυτοτοξικότητας, όπως χλώρωση ή καθυστέρηση της ανάπτυξης μπορεί να εμφανιστούν μετά την εφαρμογή όμως αυτά υποχωρούν σύντομα χωρίς να επηρεάζεται η παραγωγή. Η εμφάνιση των ανωτέρω συμπτωμάτων ευνοείται όταν επικρατούν έντονες βροχοπτώσεις πριν την εφαρμογή, μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας ή παγετός πριν ή μετά την εφαρμογή. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και: - σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία εφαρμόστηκε το Pacifica Plus, στο ίδιο χωράφι μπορεί να ξανασπαρεί μετά από 6 εβδομάδες: - Με ή χωρίς όργωμα: Ανοιξιάτικο σιτάρι. - Εφόσον εφαρμόστηκαν 30 γρ σκευάσματος /στρέμμα και μετά από όργωμα: Ανοιξιάτικο κριθάρι ή αραβόσιτος. - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν Μετά την εφαρμογή του Pacifica Plus, στο πλαίσιο της αμειψισποράς μπορούν να σπαρθούν οι ακόλουθες καλλιέργειες με την προϋπόθεση να προηγηθεί άροση ή όργωμα του εδάφους σε βάθος τουλάχιστον 10 εκατοστών: βρώμη, ζαχαρότευτλα, μαλακό και σκληρό σιτάρι, κουκιά, λινάρι, αραβόσιτος, κριθάρι, μπιζέλι, πατάτα, σίκαλη, σόγια, σόργο, ηλίανθος και τριτικάλε. Επίσης, μπορεί να σπαρθεί ελαιοκράμβη (σπορά κατά την τελευταία βδομάδα του Αυγούστου) εφόσον προηγηθεί άροση ή όργωμα του εδάφους σε βάθος τουλάχιστον 10 εκατοστών. Σε περίπτωση ξηρού έτους συνιστάται να προηγηθεί βαθύ όργωμα του εδάφους σε βάθος τουλάχιστον 20 εκατοστών. - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα. Να μην εισέρχονται οι εργάτες στην ψεκασμένη περιοχή για 48 ώρες μετά την εφαρμογή.

Συνδυαστικότητα και φυτοτοξικότητα

Φυτοτοξικότητα:
Δεv είναι φυτoτoξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες για τις συνιστώμενες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής.
Συνδυαστικότητα:
Δεν συνιστάται η εφαρμογή του Pacifica Plus σε συνδυασμό με υγρά λιπάσματα και βελτιωτικά εδάφους. Μεταξύ της εφαρμογής υγρών λιπασμάτων ή βελτιωτικών εδάφους και Pacifica Plus
συστήνεται να μεσολαβεί χρονικό διάστημα 7 ημερών.
Amidosulfuron 0.01 mg/kg
Mesosulfuron-methyl 0.01 mg/kg

Τύπος έγκρισης: Αμοιβαία αναγνώριση (άρθρο 40)
Λήξη έγκρισης: 30/06/2022
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //

Σημείωση: Οσα σκευάσματα εμφανίζονται στους καταλόγους, παρόλο που η ημερομηνία λήξης τους είναι προγενέστερη της σημερινής, για τα οποία δεν υπάρχει ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ή δεν εμφανίζεται η λέξη ΑΠΟΣYΡΘΗΚΕ, η έγκρισή τους είναι σε ισχύ και βρίσκονται σε διαδικασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.

Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS05+GHS07+GHS09
Παρασκευάζεται από την:
Bayer S.A.S., Division Crop Science, Environmental Science
16, rue Jean-Marie Leclair, CP 90106
69266
Lyon Cedex 09
FRANCE
Υπεύθυνοι διάθεσης στην αγορά::
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Αγησιλάου 6-8, Μαρούσι
15123
ΑΘΗΝΑ
TEL: 210 6166000
e-mail: ioannis.tsoutsanis@bayer.com