Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

ΣΙΤΑΡΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

Χρήση του ζιζανιοκτόνου PUMA GOLD EC

PUMA GOLD EC

Fenoxaprop-p-ethyl 6.4% / Iodosulfuron-methyl-sodium 0.8%

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC) / Βοηθητικές ουσίες: 89.84%


Οδηγίες εφαρμογής για ΣΙΤΑΡΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ:

Δόσεις σκευάσματος

Φάλαρη (Phalaris sp.)
Αλεπονουρά (Alopecurus myosuroides)
Ανεμόχορτο (Apera spica-venti)
Αγριοβρώμες (Avena sp.)
Πολύανθη Ήρα (Lolium multiflorum)
Κοινή Πόα (Poa annua)
Μυοσώτις
Μη Με Λησμόνει
(Myosotis arvensis)
Κοινό Χαμομήλι (Matricaria chamomilla)
Καπνόχορτο (Fumaria officinalis)
Μεγαλόκαρπη Κολλητσίδα (Galium aparine)
Λάμιο (Lamium sp.)
Κοινή Παπαρούνα (Papaver rhoeas)
Άγριο Σινάπι (Sinapis arvensis)
Στελλάρια (Stellaria media)
Κοινός Αγριοπανσές (Viola arvensis)
Alchemilla sp.
Γεράνι (Geranium sp.)
125 ή 100 με προσθήκη 100 κ.εκ./στρ. Biopower Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Αγρωστώδη Ετήσια, Πλατύφυλλα Ετήσια,
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 10 - 30 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 1
Εφαρμογή: Μεταφυτρωτικά
Μέθοδος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος
Μεταφυτρωτική εφαρμογή στο τέλος χειμώναάνοιξη, από την έναρξη του αδερφώματος έως το σχηματισμό του δεύτερου κόμβου της καλλιέργειας (BBCH 20-32)
Τελευταία επέμβαση πρίν τη συγκομιδή: Δεν ορίζεται, λόγω του χρόνου εφαρμογής του προϊόντος
Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια ήσσονος σημασίας.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Μεταφυτρωτικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε σιτάρι (σκληρό και μαλακό) και σίκαλη. Το fenoxaprop-P-ethyl ανήκει στην χημική ομάδα των αρυλοξυφαινοξυαλκανοϊκών οξέων και δρα παρεμποδίζοντας το ένζυμο καρβοξυλάση του ακετυλοσυνένζυμου Α και τη βιοσύνθεση λιπαρών οξέων. Το fenoxaprop-P-ethyl δρά αποκλειστικά μέσω του φυλλώματος των ζιζανίων και δεν έχει καμία δράση στο έδαφος. Απορροφάται από τα φύλλα και προκαλεί την άμεση ανάσχεση της ανάπτυξης των ζιζανίων και τελικά την νέκρωσή τους. Το iodosulfuron-methyl-sodium ανήκει στη χημική ομάδα των σουλφονυλουριών και δρα στη βιοσύνθεση της ομάδας του πυροσταφυλικού. Τα ορατά συμπτώματα της δράσης του iodosulfuronmethyl-sodium είναι η διακοπή της ανάπτυξης των ζιζανίων τις πρώτες ημέρες μετά την εφαρμογή του σκευάσματος και η εμφάνιση χλωρωτικών κηλίδων, ενώ στη συνέχεια ακολουθεί η νέκρωση του βλαστού. Η ανάπτυξη των ζιζανίων σταματάει σχεδόν αμέσως μετά την εφαρμογή. To iodosulfuron-methyl-sodium κινείται διασυστηματικά μέσω των αγγείων του ηθμού και του ξύλου και δρα κυρίως μέσω του φυλλώματος των ζιζανίων.
Μέθοδος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.
-Παροδικά συμπτώματα φυτοτοξικότητας, όπως χλώρωση ή καθυστέρηση της ανάπτυξης μπορεί να εμφανιστούν μετά την εφαρμογή όμως αυτά υποχωρούν σύντομα χωρίς να επηρεάζεται η παραγωγή. Η εμφάνιση των ανωτέρω συμπτωμάτων ευνοείται όταν επικρατούν περιβαλλοντικές συνθήκες μη ευνοϊκές για την ανάπτυξη της καλλιέργειας όπως χαμηλές θερμοκρασίες, παρατεταμένες βροχοπτώσεις ή εναλλαγές νυχτερινού παγετού με υψηλές θερμοκρασίες ημέρας.
-Kατά τον ψεκασμό προσοχή πρέπει να δίνεται ώστε να μη μεταφέρονται σταγονίδια του ψεκαστικού υγρού σε παρακείμενες καλλιέργειες και ιδιαίτερα σε κριθάρι (μονόστιχο και πολύστιχο), βρώμη, ελαιοκράμβη, ζαχαρότευτλα και αρακά.
-Η εφαρμογή όλων των δραστικών ουσιών με παρόμοιο τρόπο δράσης με το iodosulfuron-methyl-sodium (ALS inhibitors όπως ακόμα οι δραστικές ουσίες flupyrsulfuron, mésosulfuron, propoxycarbazone, sulfosulfuron, pyroxsulame κλπ) πρέπει να περιορίζεται σε μία ανά καλλιεργητική περίοδο.
Σε περίπτωση καταστροφής της καλλιέργειας μπορεί να γίνει επανασπορά μόνο με σιτάρι, σίκαλη ή τριτικάλε και εφόσον προηγηθεί άροση του εδάφους.
Σε κανονικό σύστημα αμειψισποράς, μπορεί να σπαρθεί μαλακό και σκληρό σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη, τριτικάλε, ελαιοκράμβη, αρακάς, ζαχαρότευτλα, τριφύλλι (σπορά μετά την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου), πατάτα, ηλίανθος, αραβόσιτος και αντίδι (σπορά την άνοιξη του επόμενου έτους) με την προϋπόθεση να προηγηθεί άροση του εδάφους σε βάθος τουλάχιστον 10 εκατοστά.
Μην εισέρχεστε σε ψεκασμένες περιοχές πριν περάσουν 24 ώρες από την εφαρμογή με Puma Gold EC.
Συνθήκες εφαρμογής: -Παροδικά συμπτώματα φυτοτοξικότητας, όπως χλώρωση ή καθυστέρηση της ανάπτυξης μπορεί να εμφανιστούν μετά την εφαρμογή όμως αυτά υποχωρούν σύντομα χωρίς να επηρεάζεται η παραγωγή. Η εμφάνιση των ανωτέρω συμπτωμάτων ευνοείται όταν επικρατούν περιβαλλοντικές συνθήκες μη ευνοϊκές για την ανάπτυξη της καλλιέργειας όπως χαμηλές θερμοκρασίες, παρατεταμένες βροχοπτώσεις ή εναλλαγές νυχτερινού παγετού με υψηλές θερμοκρασίες ημέρας. -Kατά τον ψεκασμό προσοχή πρέπει να δίνεται ώστε να μη μεταφέρονται σταγονίδια του ψεκαστικού υγρού σε παρακείμενες καλλιέργειες και ιδιαίτερα σε κριθάρι (μονόστιχο και πολύστιχο), βρώμη, ελαιοκράμβη, ζαχαρότευτλα και αρακά. -Η εφαρμογή όλων των δραστικών ουσιών με παρόμοιο τρόπο δράσης με το iodosulfuron-methyl-sodium (ALS inhibitors όπως ακόμα οι δραστικές ουσίες flupyrsulfuron, mésosulfuron, propoxycarbazone, sulfosulfuron, pyroxsulame κλπ) πρέπει να περιορίζεται σε μία ανά καλλιεργητική περίοδο. Σε περίπτωση καταστροφής της καλλιέργειας μπορεί να γίνει επανασπορά μόνο με σιτάρι, σίκαλη ή τριτικάλε και εφόσον προηγηθεί άροση του εδάφους. Σε κανονικό σύστημα αμειψισποράς, μπορεί να σπαρθεί μαλακό και σκληρό σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη, τριτικάλε, ελαιοκράμβη, αρακάς, ζαχαρότευτλα, τριφύλλι (σπορά μετά την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου), πατάτα, ηλίανθος, αραβόσιτος και αντίδι (σπορά την άνοιξη του επόμενου έτους) με την προϋπόθεση να προηγηθεί άροση του εδάφους σε βάθος τουλάχιστον 10 εκατοστά. Μην εισέρχεστε σε ψεκασμένες περιοχές πριν περάσουν 24 ώρες από την εφαρμογή με Puma Gold EC.

Συνδυαστικότητα και φυτοτοξικότητα

Φυτοτοξικότητα:
Δεv είναι φυτoτoξικό στο σιτάρι, τη σίκαλη και το τριτικάλε.
Είναι φυτοτοξικό στα υπόλοιπα σιτηρά (κριθάρι μονόστιχο και πολύστιχο, βρώμη).
Παροδικά συμπτώματα φυτοτοξικότητας, όπως χλώρωση ή καθυστέρηση της ανάπτυξης μπορεί να εμφανιστούν μετά την εφαρμογή όμως αυτά υποχωρούν σύντομα χωρίς να επηρεάζεται η παραγωγή. Η εμφάνιση των ανωτέρω συμπτωμάτων ευνοείται όταν επικρατούν περιβαλλοντικές
συνθήκες μη ευνοϊκές για την ανάπτυξη της καλλιέργειας όπως χαμηλές θερμοκρασίες, παρατεταμένες βροχοπτώσεις ή εναλλαγές νυχτερινού παγετού με υψηλές θερμοκρασίες ημέρας.
Συνδυαστικότητα:
Να μην συνδυάζεται με υγρά λιπάσματα και βελτιωτικά εδάφους. Μεταξύ της εφαρμογής υγρών λιπασμάτων ή βελτιωτικών εδάφους και του σκευάσματος συστήνεται να μεσολαβεί χρονικό διάστημα 7 ημερών.
Fenoxaprop-p-ethyl περιλαμβάνει το Fenoxaprop-P0.1 mg/kg

Τύπος έγκρισης: Επανέγκριση (άρθρο 80.5). Σκευάσματα που υπέβαλαν φάκελο προ 6/2011 και εγκρίθηκαν με το ΠΔ 115
Λήξη έγκρισης: 31/12/2023
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //
Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS07+GHS08+GHS09
Παρασκευάζεται από την:
Bayer S.A.S. - Division Crop Science (Lyon)
16, rue Jean-Marie Leclair CS 90106
F-69266
Lyon Cedex 09
FRANCE
Υπεύθυνοι διάθεσης στην αγορά::
BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
Αγησιλάου 6-8, Μαρούσι
15123
ΑΘΗΝΑ
TEL: 210 6166000
e-mail: dimitris.logothetis@bayer.com