Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

EXOSET 12 EC

Clethodim 12%

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC) / Βοηθητικές ουσίες: 86%


Οδηγίες εφαρμογής για ΒΑΜΒΑΚΙ:

Δόσεις σκευάσματος

Αλεπονουρά (Alopecurus pratensis)
Μικρή Αγριοβρώμη (Avena barbata)
Αγριοβρώμη (Avena fatua)
Βρόμος (Bromus erectus)
Αιματόχορτο (Digitaria sanguinalis)
Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli)
Πολύανθη Ήρα (Lolium multiflorum)
Λεπτή Ήρα (Lolium rigidum)
Άγριο Ρύζι (Oryza sp.)
Κοντή Φάλαρη (Phalaris brachystachys)
Σπονδυλωτή Σετάρια (Setaria verticillata)
Λεπτόχλοα (Leptochloa caerulescens)
Αγριοβρώμη (Avena sativa)
Λεία Λειβαδοπόα (Poa pratensis)
100-150 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Κοινή Πόα (Poa annua)
Αγρόπυρο (Agropyron repens)
Αγριάδα (Cynodon dactylon)
Πολυετής Ήρα (Lolium perenne)
Νεραγριάδα (Paspalum distichum)
250-300 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Βέλιουρας (Sorghum halepense)
200-250 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Αγρωστώδη Ετήσια, Αγρωστώδη Πολυετή,
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20 - 40 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 1
Εφαρμογή: Μεταφυτρωτικά
Μέθοδος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος
- Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια Ψεκασμός από τα 2 έως τα 9 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας και όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε ζωηρή ανάπτυξη, από τα 3 -4 πραγματικά φύλλα μέχρι την αρχή του αδελφώματος. (BBCH 12-19) - Βέλιουρας Ψεκασμός από τα 2 έως τα 9 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας και όταν ο βέλιουρας είναι 15 εκ. (BBCH 12-19) - Άλλα πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια Ψεκασμός από τα 2 έως τα 9 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας και όταν τα ζιζάνια είναι 15 εκ. (BBCH 12-19)
Τελευταία επέμβαση πρίν τη συγκομιδή - Αριθμός ημερών: 100
Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια ήσσονος σημασίας.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο, με διασυστηματική δράση, για την καταπολέμηση αγρωστωδών ζιζανίων. Σε βιοχημικό επίπεδο παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων (παρεμποδιστής του ενζύμου καρβοξυλάση του ακετυλο-συνενζύμου Α).
Μέθοδος εφαρμογής: Μεταφυτρωτικός ψεκασμός φυλλώματος ή μεταξύ των γραμμών με τα συνήθη ψεκαστικά εδάφους, μπεκ τύπου σκούπας, πίεση 2-3 atm, με 20-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα και υπό συνεχή ανάδευση.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού/διαλύματος εφαρμογής:
Ανακινείστε καλά την φιάλη πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος, αναδεύοντας. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό με συνεχή ανάδευση.
1.Η υγρασία και ο ζεστός καιρός επιταχύνουν την δράση του.
2.Το εύρος της δόσης εξαρτάται από το στάδιο και τις συνθήκες ανάπτυξης των ζιζανίων. Οι μεγάλες δοσολογίες εφαρμόζονται όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε μεσαίο ή μέγιστο στάδιο ανάπτυξης και οι χαμηλές στο μικρότερο στάδιο ανάπτυξης.
3.Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια σκόρδου από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στην καλλιέργεια αυτή ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του επομένως η χρήση του σκευάσματος στην καλλιέργεια αυτή γίνεται με ευθύνη του χρήστη.
4.Η εφαρμογή του σκευάσματος να πραγματοποιείται όταν τα ετήσιων αγρωστωδών ζιζάνια βρίσκονται από το στάδιο των 2 πραγματικών φύλλων έως την εμφάνιση του 5ου αδελφού βλαστού (ΒΒCH 12-25)
και τα πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια βρίσκονται από το στάδιο των 3 πραγματικών φύλλων έως πριν την επιμήκυνση του στελέχους (ΒΒCH 13-29).
5.Στις καλλιέργειες των μηλοειδών και του αμπελιού να γίνεται στοχευμένος ψεκασμός στα ζιζάνια και με κατεύθυνση προς τα κάτω.
6.Να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή στις ποικιλίες αμπελιού Κορινθιακή σταφίδα και Σουλτανίνα.
Στις ποικιλίες αυτές δεν είναι αποδεδειγμένη η απουσία φυτοτοξικότητας.
7.Να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή στις ποικιλίες αχλαδιάς Κρυστάλλι και Κοντούλα. Στις ποικιλίες αυτές δεν είναι αποδεδειγμένη η απουσία φυτοτοξικότητας.
Συνθήκες εφαρμογής: 1.Η υγρασία και ο ζεστός καιρός επιταχύνουν την δράση του. 2.Το εύρος της δόσης εξαρτάται από το στάδιο και τις συνθήκες ανάπτυξης των ζιζανίων. Οι μεγάλες δοσολογίες εφαρμόζονται όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε μεσαίο ή μέγιστο στάδιο ανάπτυξης και οι χαμηλές στο μικρότερο στάδιο ανάπτυξης. 3.Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια σκόρδου από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στην καλλιέργεια αυτή ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του επομένως η χρήση του σκευάσματος στην καλλιέργεια αυτή γίνεται με ευθύνη του χρήστη. 4.Η εφαρμογή του σκευάσματος να πραγματοποιείται όταν τα ετήσιων αγρωστωδών ζιζάνια βρίσκονται από το στάδιο των 2 πραγματικών φύλλων έως την εμφάνιση του 5ου αδελφού βλαστού (ΒΒCH 12-25) και τα πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια βρίσκονται από το στάδιο των 3 πραγματικών φύλλων έως πριν την επιμήκυνση του στελέχους (ΒΒCH 13-29). 5.Στις καλλιέργειες των μηλοειδών και του αμπελιού να γίνεται στοχευμένος ψεκασμός στα ζιζάνια και με κατεύθυνση προς τα κάτω. 6.Να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή στις ποικιλίες αμπελιού Κορινθιακή σταφίδα και Σουλτανίνα. Στις ποικιλίες αυτές δεν είναι αποδεδειγμένη η απουσία φυτοτοξικότητας. 7.Να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή στις ποικιλίες αχλαδιάς Κρυστάλλι και Κοντούλα. Στις ποικιλίες αυτές δεν είναι αποδεδειγμένη η απουσία φυτοτοξικότητας.

Συνδυαστικότητα και φυτοτοξικότητα

Φυτοτοξικότητα:
Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα του, στις ελληνικές εδαφοκλιματολογικές συνθήκες.

Clethodim:
Δεν συνιστάται ο συνδυασμός του µε άλλα σκευάσματα, εκτός από την προσθήκη λαδιού που πρέπει πάντα να γίνεται.
Αν στην ετικέτα ή οι πίνακες συνδυαστικότητας δεν δίδονται πληροφορίες για τη συνδυαστικότητα, θα πρέπει να γίνεται δοκιµαστική ανάµειξη για να εξετασθεί τουλάχιστον η περίπτωση φυσικής ασυµβατότητας του συνδυασµού.
H προσθήκη των φυτοφαρμάκων με τη σειρά: WP, FL, WDG και EC ή S

Τύπος έγκρισης: Νέα έγκριση (CMS) (άρθρο 37.4)
Λήξη έγκρισης: 31/05/2024
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //
Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS07+GHS08+GHS09