Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

SERENADE ASO

Bacillus subtilis (QST 713) 96.69%

Συμπ. Αιώρημα (SC) / Βοηθητικές ουσίες: 3.31%


Οδηγίες εφαρμογής για ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ:

Δόσεις σκευάσματος

Βοτρύτης (Botrytis cinerea) (χρήση ήσσονος σηµασίας)
Σκληρωτινίαση (Sclerotinia spp.) (χρήση ήσσονος σηµασίας)
400-800 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Ριζοκτόνια (Rhizoctonia solani) (χρήση ήσσονος σηµασίας)
500 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Φουζάριο (Fusarium oxysporum) (χρήση ήσσονος σηµασίας)
1000 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Μύκητες, Μύκητες,
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20 - 100 λίτρα / στρέμμα
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 1 έως 6
Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: -για καταπολέμηση των Βοτρύτη, Σκληρωτίνια ψεκασμοί φυλλώματος από το στάδιο του 3ου πραγματικού φύλλου μέχρι τα προς συγκομιδή φύλλα να φτάσουν στο τυπικό τους μέγεθος και μορφή. BBCH: 13-49 -για καταπολέμηση των Φουζάριο, Σκληρωτίνια, Ριζοκτόνια εφαρμογή στο έδαφος επί της γραμμής φύτευσης: α) Πριν την φύτευση. Να ακολουθείται ελαφρά ενσωμάτωση β) Από τη φύτευση μέχρι και την έκπτυξη του 3ου πραγματικού φύλλου. BBCH: 00-13 Να ακολουθείται από πότισμα.
Για την καλλιέργεια "ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ": Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για χρήση "ήσσονος σημασίας" όπως φαίνεται στη παραπάνω σχετική λιστα με τις δόσεις εφαρμογής του σκευάσματος.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Το SERENADE ASO® είναι ένα σκεύασμα με βάση το στέλεχος του Bacillus amyloliquefaciens (former subtilis) QST 713, σε μορφή συμπυκνωμένου εναιωρήματος για την καταπολέμηση μυκητολογικών και βακτηριακών προσβολών σε μεγάλο εύρος υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών με εφαρμογή κατά περίπτωση στο φύλλωμα ή/και στο έδαφος. Το στέλεχος του Bacillus amyloliquefaciens QST 713 προστατεύει το φυτό από τις ασθένειες εμποδίζοντας την προσκόλληση και διείσδυση των παθογόνων στο φύλλωμα όπου έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα. Επίσης η ανάπτυξη των παθογόνων σταματάει επειδή το Bacillus amyloliquefaciens QST 713 δρα ανταγωνιστικά με αυτά. Επιπρόσθετα το στέλεχος του Bacillus amyloliquefaciens QST 713 παράγει κυρίως λιποπεπτίδια τα οποία δρουν συνεργιστικά μεταξύ τους, διατρυπούν τις κυτταρικές μεμβράνες των παθογόνων και καταστρέφουν τους βλαστικούς σωλήνες και το μυκήλιο. Με αυτό τον τρόπο σταματούν την προσβολή και την επέκταση της ασθένειας. Επιπλέον το στέλεχος του Bacillus amyloliquefaciens QST 713 επάγει τη διασυστηματική αντοχή των φυτών (αυξημένη δράση περοξειδασών) ενάντια στις προσβολές από μύκητες και βακτήρια.
Τρόπος Εφαρμογής: Α.Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος ή
Β.Εφαρμογή στο έδαφος με ριζοπότισμα ή στάγδην άρδευση.
Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες της ελιάς, καρυδιάς, καστανιάς, φουντουκιάς, ροδιάς, αβοκάντου, φιστικιάς, ακτινιδίου, μπανάνας, λωτού, αγκινάρας, μπάμιας, σπαραγγιού, κρόκου, ηλιάνθου, ελαιοκράμβης, μανιταριών και στα φυτώρια υπαίθρου και θερμοκηπίου, συμπερ. φυτωρίων/ σπορείων Καπνού, καθώς και για παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού σε θερμοκηπιακό περιβάλλον σε σταθερό υπόστρωμα ή υγρό (floating) (Χρήσεις Ήσσονος Σημασίας) από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα. Δεν έχει ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα για την καταπολέμηση του Venturia carpophila στα πυρηνόκαρπα.
Συνθήκες εφαρμογής: Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες της ελιάς, καρυδιάς, καστανιάς, φουντουκιάς, ροδιάς, αβοκάντου, φιστικιάς, ακτινιδίου, μπανάνας, λωτού, αγκινάρας, μπάμιας, σπαραγγιού, κρόκου, ηλιάνθου, ελαιοκράμβης, μανιταριών και στα φυτώρια υπαίθρου και θερμοκηπίου, συμπερ. φυτωρίων/ σπορείων Καπνού, καθώς και για παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού σε θερμοκηπιακό περιβάλλον σε σταθερό υπόστρωμα ή υγρό (floating) (Χρήσεις Ήσσονος Σημασίας) από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα. Δεν έχει ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα για την καταπολέμηση του Venturia carpophila στα πυρηνόκαρπα.
Φυτοτοξικότητα:
Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες, εφόσον τηρούνται οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα.

Συσκευασία:
-Είδος-Μέγεθος-Υλικό: Φιάλη 100 κ.εκ. έως 10 λίτρα. HDPE.

Τύπος έγκρισης: Νέα έγκριση (CMS) (άρθρο 37.4)
Λήξη έγκρισης: 30/04/2021
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //