Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

MERCANTOR 96 EC

S-metolachlor 96%

Ετοιμόχρηστο δόλωμα με κόκκους σιτηρών (AB) / Βοηθητικές ουσίες: 9.9%


Οδηγίες εφαρμογής για ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ:

Δόσεις σκευάσματος

Ήρα (Lolium sp.)
Νεραγριάδα (Digitaria sp.)
Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli)
Σετάρια (Setaria sp.)
Βλήτο (Amaranthus sp.)
Καψέλλα (Capsella bursa-pastoris)
Λουβουδιά (Chenopodium album)
Καπνόχορτο (Fumaria sp.)
Καπνόχορτο (Matricaria sp.)
Αγριοπιπεριά (Polygonum persicaria)
Γλυστρίδα (Αντράκλα) (Portulaca oleracea)
Αγριοντοματιά
Στύφνος
(Solanum nigrum)
Στελλάρια (Stellaria media)
Κίτρινη Κύπερη (Cyperus esculentus)
80-130 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Αγρωστώδη Ετήσια, Κυπερώδη, Πλατύφυλλα Ετήσια,
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 30 - 60 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 1
Εφαρμογή: Προφυτρωτικά
Προφυτρωτικά (σύντομα μετά τη σπορά)
Τελευταία επέμβαση πρίν τη συγκομιδή: --
Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια ήσσονος σημασίας.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και μερικών πλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο, στα ζαχαρότευτλα, στο βαμβάκι, στην τομάτα, στην πατάτα και στον καπνό. Το S-metolachlor απορροφάται κυρίως από το στέλεχος και το κολεόπτιλο και λιγότερο από τις ρίζες. Στα ζιζάνια παρεμποδίζεται η διαίρεση των κυττάρων και η ανάπτυξη βλαστών και ριζών.
Τρόπος Εφαρμογής: Καθολικός ομοιόμορφος ψεκασμός της επιφάνειας του εδάφους, με ψεκαστήρα υψηλού όγκου και ψεκαστικό υγρό 30-60 λίτρα ανά στρέμμα.
**Στο βαμβάκι, προσπαρτικά με ελαφρά ενσωμάτωση (3-5 εκ), σε μη αρδευόμενα (ξηρά εδάφη) το σκεύασμα συνιστάται να συνδυάζεται με Cotoran 90 WG.
-Η μεγάλη δόση εφαρμόζεται σε βαριά εδάφη
-Να μην εφαρμόζεται σε τομάτες που σπέρνονται από σπόρο αλλά μόνο σε τομάτες μεταφυτευόμενες
-Στον αραβόσιτο δεν επιτρέπεται η χρήση για χλωρά ζωοτροφή εάν δεν περάσουν 60 ημέρες από
την εφαρμογή.
Διαχείριση ανθεκτικότητας, Οδηγίες για χρήση σε IPM προγράμματα κ.λ.π.
-Αν δεν βρέξει σε μία εβδομάδα από την εφαρμογή να επακολουθήσει πότισμα με τεχνητή βροχή.
-Η εφαρμογή του S-metolachlor 960 EC, δεν πρέπει να γίνεται σε περιοχές όπου οι εδαφοκλιματικές συνθήκες μπορεί να ευνοήσουν την έκπλυση της δραστικής ουσίας και των μεταβολιτών της στα υπόγεια ύδατα (δηλαδή, σε αμμώδη εδάφη σε περιοχές με υψηλή βροχόπτωση).
Στον ίδιο αγρό, να μην σπέρνεται ή φυτεύεται άλλη καλλιέργεια, εκτός από ζαχαρότευτλα, πριν περάσουν 5 μήνες από την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου.
Συνθήκες εφαρμογής: **Στο βαμβάκι, προσπαρτικά με ελαφρά ενσωμάτωση (3-5 εκ), σε μη αρδευόμενα (ξηρά εδάφη) το σκεύασμα συνιστάται να συνδυάζεται με Cotoran 90 WG. -Η μεγάλη δόση εφαρμόζεται σε βαριά εδάφη -Να μην εφαρμόζεται σε τομάτες που σπέρνονται από σπόρο αλλά μόνο σε τομάτες μεταφυτευόμενες -Στον αραβόσιτο δεν επιτρέπεται η χρήση για χλωρά ζωοτροφή εάν δεν περάσουν 60 ημέρες από την εφαρμογή. Διαχείριση ανθεκτικότητας, Οδηγίες για χρήση σε IPM προγράμματα κ.λ.π. -Αν δεν βρέξει σε μία εβδομάδα από την εφαρμογή να επακολουθήσει πότισμα με τεχνητή βροχή. -Η εφαρμογή του S-metolachlor 960 EC, δεν πρέπει να γίνεται σε περιοχές όπου οι εδαφοκλιματικές συνθήκες μπορεί να ευνοήσουν την έκπλυση της δραστικής ουσίας και των μεταβολιτών της στα υπόγεια ύδατα (δηλαδή, σε αμμώδη εδάφη σε περιοχές με υψηλή βροχόπτωση). Στον ίδιο αγρό, να μην σπέρνεται ή φυτεύεται άλλη καλλιέργεια, εκτός από ζαχαρότευτλα, πριν περάσουν 5 μήνες από την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου.
Συνδυαστικότητα:
Στην πατάτα (προφυτρωτικά ως προς τα ζιζάνια και την καλλιέργεια) το S-metolachlor 960 EC, μπορεί να συνδυαστεί με το Sencor 70WG στις χαμηλότερες εγκεκριμένες δόσεις.
Στο βαμβάκι προσπαρτικά με ελαφρά ενσωμάτωση (3-5κ.εκ.) το S-metolachlor 960 EC, μπορεί να συνδυαστεί με το Cotoran 90 WG, στις χαμηλότερες εγκεκριμένες δόσεις.
Επίσης προφυτρωτικά στο βαμβάκι το S-metolachlor 960 EC, μπορεί να συνδυαστεί με το Cotoran 50SC, στις χαμηλότερες εγκεκριμένες δόσεις.
Φυτοτοξικότητα:
Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

Συσκευασία:
-Είδος-Μέγεθος-Υλικό:
Φιαλίδιο εντός χαρτοκυτίου 150κ.εκ. HDPE & ΡΕΤ.
Φιάλη εντός ή εκτός χαρτοκυτίου 250 κ.εκ., 500 κ.εκ., 600 κ.εκ., 800 κ.εκ., 1 λίτρο, 1.3 λίτρα, 1.5 λίτρα και 2 λίτρα HDPE & ΡΕΤ.
Μπιτόνι 2.5, 3, 5, 10, 20 και 25 λίτρα HDPE & ΡΕΤ.


Τύπος έγκρισης: Οριστική έγκριση σύμφωνα με τον Κανονισμό 1107/2009
Λήξη έγκρισης: 31/07/2023
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //