Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

FOCUS 10 EC

Cycloxydim 10%

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC) / Βοηθητικές ουσίες: 88.8%


Οδηγίες εφαρμογής για ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ:

Δόσεις σκευάσματος

Φάλαρη (Phalaris sp.)
Αλεπονουρά (Alopecurus myosuroides)
Αγριοβρώμες (Avena sp.)
Βρόμος (Bromus sp.)
Αιματόχορτο (Digitaria sanguinalis)
Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli)
Κριθάρια (Hordeum sp.)
Πολύανθη Ήρα (Lolium multiflorum)
Λεπτόχλοα (Leptochloa fascicularis / fusca subsp. Fascicularis)
Σετάρια (Setaria sp.)
Φέστουκα
Καρφοειδές
(Festuca sp.)
Πάνικο (Panicum dichotomiflorum)
Βέλιουρας (Sorghum halepense)
200 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Κόκκινο Ρύζι (Oryza rufipogon)
Αγριάδα (Cynodon dactylon)
400 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Αγρόπυρο (Agropyron repens)
500 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Αγρωστώδη Ετήσια, Αγρωστώδη Πολυετή,
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 15 - 40 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 1
Εφαρμογή: Μεταφυτρωτικά
Κάνετε εφαρμογές από το στάδιο του 3ου ζεύγους φύλλων ως την πλήρη ανάπτυξη της ροζέτας.
Τελευταία επέμβαση πρίν τη συγκομιδή: ορίζεται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας
Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια ήσσονος σημασίας.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Εκλεκτικό, διασυστηματικό, μεταφυτευτικό ζιζανιοκτόνο, το οποίο καταπολεμά ετήσια και πολυετή ζιζάνια. To FOCUS 10 EC περιέχει το δραστικό συστατικό cycloxydim, που ανήκει στη χημική ομάδα των κυκλοεξανοδιονών. Το cycloxydim απορροφάται από τα φύλλα και παρεμποδίζει το σχηματισμό των μεριστωματικών ιστών των ευαίσθητων ζιζανίων. Σε βιοχημικό επίπεδο παρεμποδίζει την καρβοξυλάση του ακετυλοσυνενζύμου Α στη βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων.
Τρόπος Εφαρμογής: Καθολικός ψεκασμός με τη χρήση μπεκ τύπου σκούπας. Εφαρμογές νωρίς μεταφυτευτικά / μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας και πριν οι γραμμές σποράς κλείσουν, όταν τα αγρωστώδη είναι σε ζωηρή ανάπτυξη και μέχρι το αδέλφωμά τους.
1)Καταπολεμούμενα Ζιζάνια στη δόση των 200 κ.εκ./στρέμμα:
α.ευαίσθητα: Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli), Αιματόχορτο (Digitaria sanguinalis), Βέλιουρας (Sorghum halepense), Σετάρια (Setaria spp.), Βρόμος (Bromus spp.), Πάνικο (Panicum dichotomiflorum), Φάλαρη (Phalaris spp.), Λεπτόχλοα (Leptochloa fascicularis), Φέστουκα (Festuca spp.), Φυτά-εθελοντές σιταριού, κριθαριού και βρώμης, Άγρια είδη κριθαριού (Hordeum spp.) και βρώμης (Avena spp.),
β.μετρίως ευαίσθητα: Αλεπονουρά (Alopecurus myosuroides), Πολύανθη ήρα (Lolium multiflorum)
-Καταπολεμούμενα Ζιζάνια στη δόση των 400 κ.εκ./στρέμμα:
α.ευαίσθητα: Κόκκινο ρύζι (Oryza rufipogon), β. μετρίως ευαίσθητα: Αγριάδα (Cynodon dactylon)
-Καταπολεμούμενα Ζιζάνια στη δόση των 500 κ.εκ./στρέμμα:
α.μετρίως ευαίσθητα: Αγρόπυρο (Agropyron repens)
2)Ρύζι: Οδηγίες Χρήσης:
Γεμίστε με νερό τα «τηγάνια» μέχρι να φυτρώσει το κόκκινο ρύζι και άλλα ευαίσθητα ζιζάνια. Όταν τα ζιζάνια φυτρώσουν, αφαιρέστε το νερό ώστε τα φύλλα τους να είναι εκτεθειμένα στο ψεκαστικό διάλυμα, και κάνετε εφαρμογή του Focus 10 EC.
Αφήστε να περάσουν τουλάχιστον 48 ώρες προτού ξανάγεμίσετε τα «τηγάνια» με νερό.
Προσοχή: Μεταξύ της εφαρμογής του προϊόντος και της σποράς πρέπει να μεσολαβεί ένα διάστημα τουλάχιστον 7-10 ημερών.
Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GΑP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ.
Συνθήκες εφαρμογής: 1)Καταπολεμούμενα Ζιζάνια στη δόση των 200 κ.εκ./στρέμμα: α.ευαίσθητα: Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli), Αιματόχορτο (Digitaria sanguinalis), Βέλιουρας (Sorghum halepense), Σετάρια (Setaria spp.), Βρόμος (Bromus spp.), Πάνικο (Panicum dichotomiflorum), Φάλαρη (Phalaris spp.), Λεπτόχλοα (Leptochloa fascicularis), Φέστουκα (Festuca spp.), Φυτά-εθελοντές σιταριού, κριθαριού και βρώμης, Άγρια είδη κριθαριού (Hordeum spp.) και βρώμης (Avena spp.), β.μετρίως ευαίσθητα: Αλεπονουρά (Alopecurus myosuroides), Πολύανθη ήρα (Lolium multiflorum) -Καταπολεμούμενα Ζιζάνια στη δόση των 400 κ.εκ./στρέμμα: α.ευαίσθητα: Κόκκινο ρύζι (Oryza rufipogon), β. μετρίως ευαίσθητα: Αγριάδα (Cynodon dactylon) -Καταπολεμούμενα Ζιζάνια στη δόση των 500 κ.εκ./στρέμμα: α.μετρίως ευαίσθητα: Αγρόπυρο (Agropyron repens) 2)Ρύζι: Οδηγίες Χρήσης: Γεμίστε με νερό τα «τηγάνια» μέχρι να φυτρώσει το κόκκινο ρύζι και άλλα ευαίσθητα ζιζάνια. Όταν τα ζιζάνια φυτρώσουν, αφαιρέστε το νερό ώστε τα φύλλα τους να είναι εκτεθειμένα στο ψεκαστικό διάλυμα, και κάνετε εφαρμογή του Focus 10 EC. Αφήστε να περάσουν τουλάχιστον 48 ώρες προτού ξανάγεμίσετε τα «τηγάνια» με νερό. Προσοχή: Μεταξύ της εφαρμογής του προϊόντος και της σποράς πρέπει να μεσολαβεί ένα διάστημα τουλάχιστον 7-10 ημερών. Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GΑP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ.
Συνδυαστικότητα (σύμφωνα με άλλα σκευάσματα της ίδιας δραστικής σύνθεσης και μορφής):
Το VERRESTA 10 EC μπορεί να συνδυαστεί με διάφορα εγκεκριμένα ζιζανιοκτόνα, όπως για παράδειγμα με αυτά που περιέχουν τις δραστικές ουσίες bentazone, MCPA, penoxsulam και bensulfuron-methyl, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες δόσεις και οδηγίες χρήσης τους. Να αποφεύγετε η συνδυαστικότητα του με σκευάματα που περιέχουν τις δραστικές ουσίες propanil και triclopyr καθώς μπορεί να εμφανιστούν φαινόμενα ανταγωνισμού.

Συσκευασία:
-Είδος-Μέγεθος-Υλικό:
1.Φιάλες. 100 κ.εκ έως 1 λίτρο. PA/PE (Coex) ή f-HDPE.
2.Eco-Φιάλες 1 λίτρο. PA/PE (Coex) ή f-HDPE.
3.Δοχεία. 3 έως 10 λίτρα. PA/PE (Coex) ή f-HDPE.
4.Eco-Δοχεία. 5 έως 10 λίτρα. PA/PE (Coex) ή f-HDPE.

Μέγιστα Επιτρεπτά Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) του παραπάνω σκευάσματος για τη συγγεκριμένη καλλιεργεια
Δραστική ουσίαΕπεξήγησηΜέγ.Υπολειμματικότητα
Cycloxydim συμπεριλαμβάνει degradation και προϊόντα αντίδρασης που μπορούν να προσδιοριστούν σαν 3-(3-thianyl)glutaric acid S-dioxide (BH 517-TGSO2) και/ή 3-hydroxy-3-(3-thianyl)glutaric acid S-dioxide (BH 517-5-OH-TGSO2) ή μεθυλεστέρες αυτών, υπολογιζόμενοι συνολικά σαν cycloxydim0.5 mg/kg

Τύπος έγκρισης: Επανέγκριση (άρθρο 80.5). Σκευάσματα που υπέβαλαν φάκελο προ 6/2011 και εγκρίθηκαν με το ΠΔ 115
Λήξη έγκρισης: 31/05/2024
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //