Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

BUTISAN 40/10 SC

metazachlor 40% / quinmerac 10%

Συμπ. Αιώρημα (SC) / Βοηθητικές ουσίες: 54.3%


Οδηγίες εφαρμογής για ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ:

Δόσεις σκευάσματος

Αλεπονουρά (Alopecurus myosuroides)
Αγριοβρώμη (Avena fatua)
Νεραγριάδα (Digitaria sp.)
Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli)
Άγρωστη (Agrostis spica-venti)
Πολύανθη Ήρα (Lolium multiflorum)
Μικρόκαρπη Φάλαρη (Phalaris minor)
Κοινή Πόα (Poa annua)
Σετάρια (Setaria sp.)
Τραχεία Λειβαδοπόα (Poa trivialis)
Αναγαλλίδα (Anagallis arvensis)
Ανθεμίδα (Anthemis arvensis)
Καψέλλα (Capsella bursa-pastoris)
Λουβουδιά (Chenopodium sp.)
Κοινό Χαμομήλι (Matricaria chamomilla)
Καπνόχορτο (Fumaria officinalis)
Μεγαλόκαρπη Κολλητσίδα (Galium aparine)
Πορφυρό Λάμιο (Lamium purpureum)
Κοινή Παπαρούνα (Papaver rhoeas)
Πολυκόμπι (Polygonum aviculare)
Ρανούνκουλος
Βατράχια
(Ranunculus sardous)
Ρανούνκουλος
Βατράχια
(Ranunculus arvensis)
Μυρώνι (Scandix pecten-veneris)
Μαρτιάκος (Senecio vulgaris)
Άγριο Σινάπι (Sinapis arvensis)
Αγριοντοματιά
Στύφνος
(Solanum nigrum)
Τραχύς Ζωχός (Sonchus asper)
Σπεργούλα (Spergula arvensis)
Στελλάρια (Stellaria media)
Θλάσπι (Thlaspi sp.)
Θλάσπι (Thlaspi arvense)
Βερόνικα (Veronica sp.)
Πανσές (Viola sp.)
Λάπαθο (Rumex sp.)
Πολυετής Ζωχός (Sonchus arvensis)
Γεράνι (Geranium sp.)
100-250 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Αγρωστώδη Ετήσια, Αγρωστώδη Πολυετή, Πλατύφυλλα Ετήσια,
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20 - 40 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 2
Εφαρμογή: Προφυτρωτικά και Μεταφυτρωτικά
Ανάλογα με τις κλιματικές και καλλιεργητικές συνθήκες που επικρατούν συνιστάται εφαρμογή: 1) 200-250 κ. εκ.. σκευάσματος/στρέμμα Προφυτρωτικά της ελαιοκράμβης και εντός 3 ημερών από τη σπορά ή 2) 200-250 κ. εκ.. σκευάσματος/στρέμμα Μεταφυτρωτικά της ελαιοκράμβης, και πριν από τη βλάστηση των ζιζανίων έως το στάδιο των 2 πραγματικών φύλλων των ζιζανίων ή 3) α) 150 κ. εκ.. σκευάσματος/στρέμμα β) 100κ. εκ.. σκευάσματος/στρέμμα Τμηματική εφαρμογή, προφυτρωτικά και μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο κατά των ετήσιων αγρωστωδών και πλατυφύλλων ζιζανίων στην χειμερινή ελαιοκράμβη.
Μέθοδος εφαρμογής: Το BUTISAN 40/10 SC είναι ένα ζιζανιοκτόνο για χρήση μετασπαρτικά, προφυτρωτικά ή μεταφυτρωτικά, της ελαιοκράμβης.
1.Οι δόσεις εφαρμογής καθορίζονται από τον πληθυσμό των ζιζανίων. Σε μεγάλο πληθυσμό ζιζανίων εφαρμόζεται η μεγάλη δόση.
2.Το εύρος αυτό συνιστάται στις περιπτώσεις ζιζανιοκτόνων με εφαρμογές εδάφους, προφυτρωτικές ή νωρίςμεταφυτρωτικές, για να καλύψει όλα τα είδη των ψεκαστικών μηχανημάτων του παραγωγού και τα διάφορα ανάγλυφα του εδάφους.
3.Μην αρδεύετε τις επόμενες 3 εβδομάδες μετά την εφαρμογή.
4.Μην εφαρμόζετε το προϊόν όταν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές: άνεμος, βροχή, έντονη ζέστη άνω των 25ο C υπό σκιά.
5.Εφαρμόστε το προϊόν
1) Προφυτρωτική
Σε περιπτώσεις, όπως:
- Σπορά που πραγματοποιήθηκε σε φυσιολογική εποχή για την περιοχή, σε κλιματικές συνθήκες που ευνοούν τη βλάστηση, την ανάπτυξη και το ριζικό σύστημα.
- Καλά προετοιμασμένο έδαφος, λεπτόκοκκο χωρίς σβόλους.
- Καλυμμένοι σπόροι σε βάθος 2 – 3 cm, το BUTISAN 40/10 SC να χρησιμοποιείται με μια εφαρμογή, κατά προτίμηση ακριβώς μετά τη σπορά ή μέσα στις 3 επόμενες μέρες. Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος εάν προβλέπονται έντονες βροχοπτώσεις αμέσως μετά τον ψεκασμό.
2) Μεταφυτρωτική
Σε περιπτώσεις, όπως:
- Πετρώδες ή πολύ σβολιασμένο έδαφος που δεν επιτρέπει την κατάλληλη κάλυψη των σπόρων.
- Υπερβολικά συμπαγές ή διηθημένο έδαφος.
- Υπερβολικά ξηρό έδαφος που προκαλεί προβλήματα στη βλάστηση.
- Καθυστερημένη σπορά της ελαιοκράμβης, το BUTISAN 40/10 SC πρέπει να χρησιμοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν μετά τη βλάστηση της ελαιοκράμβης, δηλαδή με το «άνοιγμα των κοτυληδόνων – 1ο μυτερό φύλλο» της ελαιοκράμβης, στην πρώιμη βλάστηση. Προσοχή: Το οριακό διάστημα εφαρμογής εξαρτάται μόνο από το στάδιο των ζιζανίων. Το BUTISAN 40/10 SC είναι αποτελεσματικό πριν από τη βλάστησή τους ή όταν αυτά είναι όσο το δυνατόν πιο νεαρά. Σε κάθε περίπτωση, μην εφαρμόζετε το προϊόν μετά το στάδιο των 2 πραγματικών φύλλων των ζιζανίων. Στην πρώιμη αυτή εφαρμογή τα αποτελέσματα είναι πολύ καλύτερα, διότι το έδαφος θα είναι αρκετά υγρό για να ευνοήσει την κατανομή των δραστικών ουσιών στην επιφανειακή στρώση του εδάφους, επιτρέποντας μεγαλύτερη ικανότητα απορρόφησης από τις ρίζες των ζιζανίων.
3) Τμηματική εφαρμογή, συνδυασμός προφυτρωτικής + μεταφυτρωτικής
Σε δύσκολες συνθήκες σποράς, συνιστάται επίσης η τμηματική εφαρμογή σε 2 δόσεις. Η πρώτη εφαρμογή στο προφυτρωτικό στάδιο εξασφαλίζει από νωρίς την απαλλαγή του εδάφους από τα ζιζάνια, ενώ η δεύτερη εφαρμογή στο μεταφυτρωτικό στάδιο εξασφαλίζει καλύτερα αποτελέσματα και εμποδίζει την επανεμφάνιση των ζιζανίων την άνοιξη.
Συνιστάται λοιπόν η 1η εφαρμογή αμέσως μετά τη σπορά και προφυτρωτικά με δόσεις 150 κ.εκ./στρέμμα και, στη συνέχεια, μια 2η εφαρμογή μεταφυτρωτικά, ανάλογα με τον πληθυσμό των ζιζανίων, από το στάδιο των 2 πραγματικών φύλλων της ελαιοκράμβης με δόση 100 κ.εκ. BUTISAN 40/10 SC /στρέμμα.
6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα μπορεί να επανασπαρεί ελαιοκράμβη, εάν η προετοιμασία έχει ήδη γίνει το φθινόπωρο, μετά από επιφανειακό σκάλισμα του εδάφους. Σε περίπτωση παρατεταμένης ξηρασίας το φθινόπωρο και το χειμώνα συνιστάται η επανασπορά:
1. Το χειμώνα με μαλακό σίτο, σκληρό σίτο και κριθάρι, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει γίνει καλή προετοιμασία του εδάφους και ότι η σπορά θα είναι πυκνότερη από ότι συνήθως. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η βαθιά κατεργασία του εδάφους, να μην σπέρνονται χειμερινά σιτηρά στην ίδια καλλιεργητική περίοδο.
2. Την άνοιξη με α) μαλακό σίτο, κριθάρι και τριφύλλι, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει γίνει καλή προετοιμασία του εδάφους και ότι η σπορά θα είναι πυκνότερη από ότι συνήθως, β) τεύτλα, αραβόσιτο, πατάτα, μπιζέλι, σόργο, εαρινή ελαιοκράμβη, λινάρι, ηλίανθο και σόγια, χωρίς περιορισμούς (ανεξάρτητα από την εργασία που έχει προηγηθεί στο έδαφος), γ) φασόλι, λάχανο, βίκο, μηδική, υπό την προϋπόθεση ότι θα προηγηθεί άροση βάθους 15 εκ. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η βαθιά κατεργασία του εδάφους, να μην σπέρνονται ανοιξιάτικα σιτηρά στην ίδια καλλιεργητική περίοδο.
3. Το επόμενο φθινόπωρο: όλες οι καλλιέργειες.
Συνθήκες εφαρμογής: 1.Οι δόσεις εφαρμογής καθορίζονται από τον πληθυσμό των ζιζανίων. Σε μεγάλο πληθυσμό ζιζανίων εφαρμόζεται η μεγάλη δόση. 2.Το εύρος αυτό συνιστάται στις περιπτώσεις ζιζανιοκτόνων με εφαρμογές εδάφους, προφυτρωτικές ή νωρίςμεταφυτρωτικές, για να καλύψει όλα τα είδη των ψεκαστικών μηχανημάτων του παραγωγού και τα διάφορα ανάγλυφα του εδάφους. 3.Μην αρδεύετε τις επόμενες 3 εβδομάδες μετά την εφαρμογή. 4.Μην εφαρμόζετε το προϊόν όταν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές: άνεμος, βροχή, έντονη ζέστη άνω των 25ο C υπό σκιά. 5.Εφαρμόστε το προϊόν 1) Προφυτρωτική Σε περιπτώσεις, όπως: - Σπορά που πραγματοποιήθηκε σε φυσιολογική εποχή για την περιοχή, σε κλιματικές συνθήκες που ευνοούν τη βλάστηση, την ανάπτυξη και το ριζικό σύστημα. - Καλά προετοιμασμένο έδαφος, λεπτόκοκκο χωρίς σβόλους. - Καλυμμένοι σπόροι σε βάθος 2 – 3 cm, το BUTISAN 40/10 SC να χρησιμοποιείται με μια εφαρμογή, κατά προτίμηση ακριβώς μετά τη σπορά ή μέσα στις 3 επόμενες μέρες. Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος εάν προβλέπονται έντονες βροχοπτώσεις αμέσως μετά τον ψεκασμό. 2) Μεταφυτρωτική Σε περιπτώσεις, όπως: - Πετρώδες ή πολύ σβολιασμένο έδαφος που δεν επιτρέπει την κατάλληλη κάλυψη των σπόρων. - Υπερβολικά συμπαγές ή διηθημένο έδαφος. - Υπερβολικά ξηρό έδαφος που προκαλεί προβλήματα στη βλάστηση. - Καθυστερημένη σπορά της ελαιοκράμβης, το BUTISAN 40/10 SC πρέπει να χρησιμοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν μετά τη βλάστηση της ελαιοκράμβης, δηλαδή με το «άνοιγμα των κοτυληδόνων – 1ο μυτερό φύλλο» της ελαιοκράμβης, στην πρώιμη βλάστηση. Προσοχή: Το οριακό διάστημα εφαρμογής εξαρτάται μόνο από το στάδιο των ζιζανίων. Το BUTISAN 40/10 SC είναι αποτελεσματικό πριν από τη βλάστησή τους ή όταν αυτά είναι όσο το δυνατόν πιο νεαρά. Σε κάθε περίπτωση, μην εφαρμόζετε το προϊόν μετά το στάδιο των 2 πραγματικών φύλλων των ζιζανίων. Στην πρώιμη αυτή εφαρμογή τα αποτελέσματα είναι πολύ καλύτερα, διότι το έδαφος θα είναι αρκετά υγρό για να ευνοήσει την κατανομή των δραστικών ουσιών στην επιφανειακή στρώση του εδάφους, επιτρέποντας μεγαλύτερη ικανότητα απορρόφησης από τις ρίζες των ζιζανίων. 3) Τμηματική εφαρμογή, συνδυασμός προφυτρωτικής + μεταφυτρωτικής Σε δύσκολες συνθήκες σποράς, συνιστάται επίσης η τμηματική εφαρμογή σε 2 δόσεις. Η πρώτη εφαρμογή στο προφυτρωτικό στάδιο εξασφαλίζει από νωρίς την απαλλαγή του εδάφους από τα ζιζάνια, ενώ η δεύτερη εφαρμογή στο μεταφυτρωτικό στάδιο εξασφαλίζει καλύτερα αποτελέσματα και εμποδίζει την επανεμφάνιση των ζιζανίων την άνοιξη. Συνιστάται λοιπόν η 1η εφαρμογή αμέσως μετά τη σπορά και προφυτρωτικά με δόσεις 150 κ.εκ./στρέμμα και, στη συνέχεια, μια 2η εφαρμογή μεταφυτρωτικά, ανάλογα με τον πληθυσμό των ζιζανίων, από το στάδιο των 2 πραγματικών φύλλων της ελαιοκράμβης με δόση 100 κ.εκ. BUTISAN 40/10 SC /στρέμμα. 6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα μπορεί να επανασπαρεί ελαιοκράμβη, εάν η προετοιμασία έχει ήδη γίνει το φθινόπωρο, μετά από επιφανειακό σκάλισμα του εδάφους. Σε περίπτωση παρατεταμένης ξηρασίας το φθινόπωρο και το χειμώνα συνιστάται η επανασπορά: 1. Το χειμώνα με μαλακό σίτο, σκληρό σίτο και κριθάρι, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει γίνει καλή προετοιμασία του εδάφους και ότι η σπορά θα είναι πυκνότερη από ότι συνήθως. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η βαθιά κατεργασία του εδάφους, να μην σπέρνονται χειμερινά σιτηρά στην ίδια καλλιεργητική περίοδο. 2. Την άνοιξη με α) μαλακό σίτο, κριθάρι και τριφύλλι, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει γίνει καλή προετοιμασία του εδάφους και ότι η σπορά θα είναι πυκνότερη από ότι συνήθως, β) τεύτλα, αραβόσιτο, πατάτα, μπιζέλι, σόργο, εαρινή ελαιοκράμβη, λινάρι, ηλίανθο και σόγια, χωρίς περιορισμούς (ανεξάρτητα από την εργασία που έχει προηγηθεί στο έδαφος), γ) φασόλι, λάχανο, βίκο, μηδική, υπό την προϋπόθεση ότι θα προηγηθεί άροση βάθους 15 εκ. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η βαθιά κατεργασία του εδάφους, να μην σπέρνονται ανοιξιάτικα σιτηρά στην ίδια καλλιεργητική περίοδο. 3. Το επόμενο φθινόπωρο: όλες οι καλλιέργειες.

Συνδυαστικότητα και φυτοτοξικότητα

Φυτοτοξικότητα:
Δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον τηρούνται οι συνιστώμενες οδηγίες της ετικέτας.
Συνδυαστικότητα:
Προφυτρωτική εφαρμογή
Μπορείτε να συνδυάσετε το BUTISAN 40/10 SC ακριβώς πριν από την εφαρμογή μαζί με υγρό λίπασμα. Σε περίπτωση όπου υπάρχει φόβος τροφοπενίας βορίου, μπορείτε να προσθέσετε στο μίγμα ψεκασμού λίπασμα βορίου.
Μέγιστα Επιτρεπτά Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) του παραπάνω σκευάσματος για τη συγγεκριμένη καλλιεργεια
Δραστική ουσίαΕπεξήγησηΜέγ.Υπολειμματικότητα
Quinmerac (άθροισμα από quinmerac και μεταβολίτες BH 518-2 και BH 518-4 εκφραζόμενο σαν quinmerac) 0.15 mg/kg
Metazachlor (άθροισμα από μεταβολίτες 479M04, 479M08 και 479M16, εκφραζόμενο σαν metazachlor) 0.06 mg/kg

Αναλυτικές πληροφορίες για το σκεύασμα απο το Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης (minagric.gr)

Τύπος έγκρισης: Προσωρινή έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ.2α, του Ν. 2538/97 της Εθνικής Νομοθεσίας
Λήξη έγκρισης: 30/04/2015
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //

Σημείωση: Οσα σκευάσματα εμφανίζονται στους καταλόγους, παρόλο που η ημερομηνία λήξης τους είναι προγενέστερη της σημερινής, για τα οποία δεν υπάρχει ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ή δεν εμφανίζεται η λέξη ΑΠΟΣYΡΘΗΚΕ, η έγκρισή τους είναι σε ισχύ και βρίσκονται σε διαδικασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.

Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS07+GHS08+GHS09