Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

PANAREX 4 EC

quizalofop-p-tefuryl 4%

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC) / Βοηθητικές ουσίες: 95.29%


Οδηγίες εφαρμογής για ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ:

Δόσεις σκευάσματος

Ήρα (Lolium sp.)
Φάλαρη (Phalaris sp.)
Αγριοβρώμες (Avena sp.)
Μεγάλη Αγριοβρώμη (Avena sterilis)
Αγριοβρώμη (Avena fatua)
Αιματόχορτο (Digitaria sanguinalis)
Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli)
Πολύανθη Ήρα (Lolium multiflorum)
Λεπτή Ήρα (Lolium rigidum)
150 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Αγριάδα (Cynodon dactylon)
250 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Βέλιουρας (Sorghum halepense)
200-250 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Αγρωστώδη Ετήσια, Αγρωστώδη Πολυετή,
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 30 - 50 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 1
Εφαρμογή: Μεταφυτρωτικά
χειμερινή Ψεκασμός φυλλώματος μεταφυτρωτικά. Στάδιο ζιζανίων από 2-4 πραγματι- -κά φύλλα μέχρι το τέλος του αδελφώματος των ζιζανίων και πριν τα ζιζάνια καλυφθούν από την καλλιέργεια και γίνουν ανταγωνιστικά σε αυτήν (BBCH 12-BBCH 23). Μπορεί να εφαρμοσθεί και μέχρι την εμφάνιση του πρώτου κόμβου των ζιζανίων (BBCH 31). Η δόση εφαρμογής κυμαίνεται ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης των ζιζανίων.
Τελευταία επέμβαση πρίν τη συγκομιδή: δεν χρειάζεται να οριστεί εφόσον η εφαρμογή είναι στα αρχικά στάδια
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο πολυετών και ετήσιων αγρωστωδών ζιζανίων. Σε βιοχημικό επίπεδο η δράση του είναι στην καρβοξυλάση του ακετυλοσυνενζύμου Α στην βιούνθεση των λιπαρών οξέων (inhibition of acetyl CoA carboxylase).
Τρόπος Εφαρμογής: Εφαρμόζεται μεταφυτρωτικά µε ομοιόμορφο ψεκασμό του φυλλώματος των ζιζανίων µε 30-50 λίτρα/ στρέμμα. Ο μικρότερος όγκος χρησιμοποιείται όταν τα ζιζάνια είναι μικρά και ο μεγαλύτερος όγκος χρησιμοποιείται όταν έχουμε μεγάλο πληθυσμό ζιζανίων ή όταν τα ζιζάνια είναι σε μεγαλύτερη ανάπτυξη.
Πίεση ψεκαστικού μέχρι 3 ατμ. (45 psi). Μπεκ τύπου σκούπας.
Ο ψεκασμός πρέπει να γίνεται µε συνεχή ανάδευση του φάρμακου
Χρησιμοποιήστε την υψηλότερη δόση όταν τα ζιζάνια έχουν ξεπεράσει το προτεινόμενο στάδιο ανάπτυξης και σε περιπτώσεις μεγάλης πυκνότητας ζιζανίων.
Για καλύτερα αποτελέσματα εφαρμόζεται στα ζιζάνια κατά τη ζωηρή τους ανάπτυξη όπου αυξάνεται η δυνατότητα διακίνησης του προϊόντος στο φυτό.
Τα ζιζάνια ελέγχονται αποτελεσματικότερα και πιο γρήγορα σε υψηλότερες θερμοκρασίες και σε έδαφος µε επαρκή εδαφική υγρασία.
Για όλες τις καλλιέργειες πρέπει να εφαρμόζεται πριν την κάλυψη της καλλιέργειας από τα ζιζάνια και πριν αυτά γίνουν ανταγωνιστικά στην καλλιέργεια.
Όταν επικρατούν κακές καλλιεργητικές συνθήκες, όπου τα ζιζάνια και η καλλιέργεια είναι κάτω από πίεση, που μπορεί να προκληθεί από παγετό, ξηρασία, ανεπάρκεια ιχνοστοιχείων, πλημμύρα ή έντονη μυκητολογική ή εντομολογική προσβολή και μπορεί να έχουμε μείωση στη δυνατότητα μετακίνησης του προϊόντος, τότε να µην εφαρμόζεται το προϊόν ή σε περίπτωση που είναι απαραίτητη η εφαρμογή του, να χρησιμοποιούνται οι υψηλότερες προτεινόμενες.
Οι καλλιέργειες ΒΑΜΒΑΚΙ και ΗΛΙΑΝΘΟΣ θα συμπεριληφθούν στην ετικέτα όταν ορισθούν τα Προσωρινά MRLs στον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (t-mrls).
Ανθεκτικά ζιζάνια: Όλα τα πλατύφυλλα
Οδηγίες για τη χρήση του ΡΑΝΑREX 4 EC:
Μετά από δοκιμές συνάγεται ότι το πρoϊόν δεν έχει επίπτωση σε καλλιέργειες που προορίζονται για σποροπαραγωγή ή για παραγωγή βολβών και η φυτρωτική ικανότητα ήταν ίδια µε του μάρτυρα.
Συνθήκες εφαρμογής: Χρησιμοποιήστε την υψηλότερη δόση όταν τα ζιζάνια έχουν ξεπεράσει το προτεινόμενο στάδιο ανάπτυξης και σε περιπτώσεις μεγάλης πυκνότητας ζιζανίων. Για καλύτερα αποτελέσματα εφαρμόζεται στα ζιζάνια κατά τη ζωηρή τους ανάπτυξη όπου αυξάνεται η δυνατότητα διακίνησης του προϊόντος στο φυτό. Τα ζιζάνια ελέγχονται αποτελεσματικότερα και πιο γρήγορα σε υψηλότερες θερμοκρασίες και σε έδαφος µε επαρκή εδαφική υγρασία. Για όλες τις καλλιέργειες πρέπει να εφαρμόζεται πριν την κάλυψη της καλλιέργειας από τα ζιζάνια και πριν αυτά γίνουν ανταγωνιστικά στην καλλιέργεια. Όταν επικρατούν κακές καλλιεργητικές συνθήκες, όπου τα ζιζάνια και η καλλιέργεια είναι κάτω από πίεση, που μπορεί να προκληθεί από παγετό, ξηρασία, ανεπάρκεια ιχνοστοιχείων, πλημμύρα ή έντονη μυκητολογική ή εντομολογική προσβολή και μπορεί να έχουμε μείωση στη δυνατότητα μετακίνησης του προϊόντος, τότε να µην εφαρμόζεται το προϊόν ή σε περίπτωση που είναι απαραίτητη η εφαρμογή του, να χρησιμοποιούνται οι υψηλότερες προτεινόμενες. Οι καλλιέργειες ΒΑΜΒΑΚΙ και ΗΛΙΑΝΘΟΣ θα συμπεριληφθούν στην ετικέτα όταν ορισθούν τα Προσωρινά MRLs στον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (t-mrls). Ανθεκτικά ζιζάνια: Όλα τα πλατύφυλλα Οδηγίες για τη χρήση του ΡΑΝΑREX 4 EC: Μετά από δοκιμές συνάγεται ότι το πρoϊόν δεν έχει επίπτωση σε καλλιέργειες που προορίζονται για σποροπαραγωγή ή για παραγωγή βολβών και η φυτρωτική ικανότητα ήταν ίδια µε του μάρτυρα.
Φυτοτοξικότητα:
∆εν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις. Είναι φυτοτοξικό στα σιτηρά και στις µη εύρωστες πλατύφυλλες καλλιέργειες.

Συσκευασία:
-Είδος-Μέγεθος-Yλικό:
1.Φιάλη. 100, 150, 200, 250, 500, 750 κ.εκ., 1, 1.5 λίτρο. COEX, HDPE/EVOH ή HDPE/PA, HDPE-F.
2.Δοχείο. 2, 2.5, 3, 3.5, 5, 10, 20 λίτρα. COEX, HDPE/EVOH ή HDPE/PA, HDPE-F.

Μέγιστα Επιτρεπτά Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) του παραπάνω σκευάσματος για τη συγγεκριμένη καλλιεργεια
Δραστική ουσίαΕπεξήγησηΜέγ.Υπολειμματικότητα
quizalofop-p-tefuryl Αθροισμα ενώσεων που περιέχουν κουίζλοφοπ/quizalofop, των αλάτων του, των εστέρων του και των συζευγμάτων του (συμπεριλαμβανομένων των Propaquizafop, Quizalofop-p-ethyl, quizalofop-p-tefuryl). Τα ανώτατα όρια ισχύουν για όλες τις δραστικές ουσίες μαζί.2 mg/kg

Τύπος έγκρισης: Παλιές δραστικές ουσίες, οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται ακόμη στο Παράρτημα 1 της Οδηγίας 91/414/ΕΕ
Λήξη έγκρισης: 31/05/2014
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //

Σημείωση: Οσα σκευάσματα εμφανίζονται στους καταλόγους, παρόλο που η ημερομηνία λήξης τους είναι προγενέστερη της σημερινής, για τα οποία δεν υπάρχει ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ή δεν εμφανίζεται η λέξη ΑΠΟΣYΡΘΗΚΕ, η έγκρισή τους είναι σε ισχύ και βρίσκονται σε διαδικασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.

Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS05+GHS08+GHS09