Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

FANDANGO 200 EC

fluoxastrobin 10% / prothioconazole 10%

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC) / Βοηθητικές ουσίες: 80.96%


Οδηγίες εφαρμογής για ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ:

Δόσεις σκευάσματος

Περονόσπορος (Peronospora destructor)
Στεμφύλιο (Stemphylium WALLR. spp.)
100-125 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Μύκητες,
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 30 - 80 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 2
Επιπλέον οδηγίες:
Προληπτική χρήση στην περίπτωση που αναμένεται ταυτόχρονη προσβολή από περονόσπορο και στεμφύλιο.
Μέθοδος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος
Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Εφαρμογές όταν η καλλιέργεια βρίσκεται στο στάδιο του πέμπτου φύλλου και μέχρι την έναρξη ανάπτυξης του ανθικού στελέχους (10% των φύλλων της καλλιέργειας έχουν λυγίσει).
Τελευταία επέμβαση πρίν τη συγκομιδή - Αριθμός ημερών: 21
Το σκέυασμα συνταγογραφείται στην καλλιέργεια "ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ" τις κατηγορίας "ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ".
Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια ήσσονος σημασίας.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Το Fandango 200 EC είναι μυκητοκτόνο με βάση τις δραστικές ουσίες fluoxastrobin και prothioconazole. Εφαρμόζεται εναντίον του περονόσπορου και του στεμφύλιου στο κρεμμύδι. Η δραστική ουσία fluoxastrobin είναι συνθετικό παράγωγο των φυσικών στρομπιλουρινών. Εμφανίζει κυρίως προληπτική αλλά και θεραπευτική δράση, ενώ παρουσιάζει επιπλέον μερική διελασματική δράση. Σε βιοχημικό επίπεδο δρα παρεμποδίζοντας τη μιτοχονδριακή αναπνοή των μυκήτων στη θέση Qo του συμπλόκου ΙΙΙ του κυτοχρώματος bc 1 (Ομάδα Qols, υποομάδα oximinoacetates). Το prothioconazole είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας των DMIs, (υποομάδα triazolinthiones), με προληπτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση σε ευρύ φάσμα μυκήτων (Βασιδιομύκητες, Ασκομύκητες, Δευτερομύκητες). Σε βιοχημικό επίπεδο δρά παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση εργοστερόλης στη θέση της απομεθυλίωσης του C-14 (Demethylation Inhibitors- DMIs). Το prothioconazole παρέχει προστασία πριν και μετά την μόλυνση του φυτού από το παθογόνο. Απορροφάται γρήγορα από τους ιστούς του φυτού και μετακινείται στο φυτό μέσω των αγγείων του ξύλου (ακροπέταλη διασυστηματική κίνηση) προς τα νεαρά αναπτυσσόμενα όργανα.
Μέθοδος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.
Προληπτική χρήση στην περίπτωση που αναμένεται ταυτόχρονη προσβολή από περονόσπορο και στεμφύλιο.
Διαχείριση Ανθεκτικότητας
Για την αποφυγή εμφάνισης ανθεκτικότητας:
1. Συνιστάται η εναλλαγή του σκευάσματος με μυκητοκτόνα με διαφορετικό μηχανισμό δράσης.
2. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται προληπτικά ή μόλις εμφανιστεί η ασθένεια. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται στα συνιστώμενα στάδια ανάπτυξης της καλλιέργειας.
3. Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών ώστε να εντοπιστεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

Χρησιμοποιείστε το Fandango 200 EC μόνο σε κρεμμύδια τα οποία πρόκειται να συγκομιστούν μηχανικά.

Να μην χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες κρεμμυδιού που προορίζονται για βιομηχανική χρήση.
Να αποφεύγεται η επανείσοδος των ανθρώπων στην καλλιέργεια μέχρι να στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό υγρό.
Συνθήκες εφαρμογής: Προληπτική χρήση στην περίπτωση που αναμένεται ταυτόχρονη προσβολή από περονόσπορο και στεμφύλιο. Διαχείριση Ανθεκτικότητας Για την αποφυγή εμφάνισης ανθεκτικότητας: 1. Συνιστάται η εναλλαγή του σκευάσματος με μυκητοκτόνα με διαφορετικό μηχανισμό δράσης. 2. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται προληπτικά ή μόλις εμφανιστεί η ασθένεια. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται στα συνιστώμενα στάδια ανάπτυξης της καλλιέργειας. 3. Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών ώστε να εντοπιστεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξης ανθεκτικότητας. Χρησιμοποιείστε το Fandango 200 EC μόνο σε κρεμμύδια τα οποία πρόκειται να συγκομιστούν μηχανικά. Να μην χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες κρεμμυδιού που προορίζονται για βιομηχανική χρήση. Να αποφεύγεται η επανείσοδος των ανθρώπων στην καλλιέργεια μέχρι να στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό υγρό.

Συνδυαστικότητα και φυτοτοξικότητα

Φυτοτοξικότητα:
Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στην καλλιέργεια του κρεμμυδιού, στη συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.
Μέγιστα Επιτρεπτά Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) του παραπάνω σκευάσματος για τη συγγεκριμένη καλλιεργεια
Δραστική ουσίαΕπεξήγησηΜέγ.Υπολειμματικότητα
Prothioconazole prothioconazole-desthio (άθροισμα από ισομερή) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία)0.05 mg/kg
Fluoxastrobin (άθροισμα από fluoxastrobin και Z-ισομερές) 0.04 mg/kg

Τύπος έγκρισης: Νέα έγκριση (CMS) (άρθρο 37.4)
Λήξη έγκρισης: 15/06/2026
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //
Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS05+GHS07+GHS09
Παρασκευάζεται από την:
Bayer S.A.S., Division Crop Science, Environmental Science
16, rue Jean-Marie Leclair, CP 90106
69266
Lyon Cedex 09
FRANCE
Υπεύθυνοι διάθεσης στην αγορά::
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Αγησιλάου 6-8, Μαρούσι
15123
ΑΘΗΝΑ
TEL: 210 6166000
e-mail: ioannis.tsoutsanis@bayer.com