Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

LENTAGRAN

Pyridate 45%

Βρέξιμη Σκόνη (WP) / Βοηθητικές ουσίες: 50%


Οδηγίες εφαρμογής για ΓΟΓΓΥΛΟΚΡΑΜΒΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ:

Δόσεις σκευάσματος

Νεραγριάδα (Digitaria sp.)
Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli)
Σετάρια (Setaria sp.)
Αγριομπαμπακιά (Abutilon theophrasti)
Καλινσόγκα (Galinsoga sp.)
Τραχύ Βλήτο (Amaranthus retroflexus)
Αναγαλλίδα (Anagallis arvensis)
Ανθεμίδα (Anthemis arvensis)
Καψέλλα (Capsella bursa-pastoris)
Κοινό Χαμομήλι (Matricaria chamomilla)
Λουβουδιά (Chenopodium album)
Ψαλίδα (Bidens tripartita)
Τάτουλας (Datura stramonium)
Καπνόχορτο (Fumaria officinalis)
Μεγαλόκαρπη Κολλητσίδα (Galium aparine)
Δωδεκάνθι (Lamium amplexicaule)
Σκαρολάχανο (Mercurialis annua)
Λαπάτσα (Polygonum lapathifolium)
Περικοκλάδα Ετήσια (Polygonum convolvulus)
Αγριοντοματιά
Στύφνος
(Solanum nigrum)
Σπεργούλα (Spergula arvensis)
Θλάσπι (Thlaspi arvense)
Μικρή Τσουκνίδα (Urtica urens)
Αγριόβικος (Vicia sp.)
Στάχυς (Stachys annua)
Ερίγκερο
Κόνιζα
(Erigeron canadensis)
Γαλέοψη (Galeopsis sp.)
200 γραμμάρια στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Αγρωστώδη Ετήσια, Πλατύφυλλα Ετήσια,
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20 - 60 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 1
Εφαρμογή: Μεταφυτρωτικά
Εφαρμογή περίπου 2-4 εβδομάδες μετά τη μεταφύτευση ή όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο των 4-6 φύλλων.
Μέθοδος εφαρμογής: ψεκασμός φυλλώματος
Τελευταία επέμβαση πρίν τη συγκομιδή - Αριθμός ημερών: 42
Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια ήσσονος σημασίας.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο επαφής για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων. Στο βιοχημικό επίπεδο δρα ως αναστολέας του φωτοσυστήματος II, παρεμποδίζοντας τη λειτουργία της φωτοσύνθεσης.
Τρόπος Εφαρμογής: Ομοιόμορφος ψεκασμός φυλλώματος των ζιζανίων. Ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 2 ατμόσφαιρες.
1.Απορροφάται και ιδιαίτερα γρήγορα κυρίως μέσω των φύλλων.
2.Ο όγκος ψεκαστικού υγρού είναι ανάλογος της πυκνότητας και της ανάπτυξης των ζιζανίων.
3.Συνιστάται η εφαρμογή να γίνεται σε θερμοκρασίες μεταξύ 10 °C και 25 °C.
4.Το προϊόν εκδηλώνει την αποτελεσματικότητά του όταν τα ζιζάνια έχουν πλήρως εμφανιστεί, και μέχρι να φτάσουν τα 10 φύλλα.
5.Εάν βρέξει σε διάστημα μισής ώρας μετά από τον ψεκασμό, τότε αυτός δεν πρέπει να επαναληφθεί, διότι δεν επηρεάζεται η αποτελεσματικότητά του.
6.Πριν από την εφαρμογή LENTAGRAN, μπορεί να έχει χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε ζιζανιοκτόνο, πριν από τη σπορά ή πριν ή μετά την εμφάνιση ζιζανίων.
Ανθεκτικά ζιζάνια:
Περικοκλάδα (Convolvulus arvensis) Λειβαδοπόα (Poa trivialis)
Εκουίζετον το αρουραίον (Equiselum arvense) Ανεμόχορτο (Apera spica venti)
Πολυκόμπι (Polygonum aviculare) Κοινή παπαρούνα (Papaver rhoeas)
Σινάπι άγριο ή βρούβα (Sinapis arvensis) Κοινός αγριοπανσές (Viola arvensìs)
Ραπανίδα ή άγριο ράπανο (Raphanus raphanistrum) Κίρσιο (Cirsium arvense)
Αλωπέκουρος ή Αλεπονουρά (Alopecurus myosuroides) Αγριοβρώμη (Avena fatua)
Διαχείριση ανθεκτικότητας:
Η δραστική ουσία pyridate ανήκει στη χημική ομάδα των φαινυλοπυριδαζινών και ειδικότερα στην Ομάδα Τρόπου Δράσης C3, σύμφωνα με την ταξινόμηση της επιτροπής HRAC (Herbicides Resistance Action Committee), χωρίς να εμφανίζει διασταυρωτή ανθεκτικότητα με καμιά από τις γνωστές ομάδες ζιζανιοκτόνων.
Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας.
Σε περίπτωση εφαρμογής του προϊόντος σε αγρό με παρακείμενη καλλιέργεια ζαχαροτεύτλων, να αφήσετε μεταξύ τους μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 3 μέτρων.
Συνθήκες εφαρμογής: 1.Απορροφάται και ιδιαίτερα γρήγορα κυρίως μέσω των φύλλων. 2.Ο όγκος ψεκαστικού υγρού είναι ανάλογος της πυκνότητας και της ανάπτυξης των ζιζανίων. 3.Συνιστάται η εφαρμογή να γίνεται σε θερμοκρασίες μεταξύ 10 °C και 25 °C. 4.Το προϊόν εκδηλώνει την αποτελεσματικότητά του όταν τα ζιζάνια έχουν πλήρως εμφανιστεί, και μέχρι να φτάσουν τα 10 φύλλα. 5.Εάν βρέξει σε διάστημα μισής ώρας μετά από τον ψεκασμό, τότε αυτός δεν πρέπει να επαναληφθεί, διότι δεν επηρεάζεται η αποτελεσματικότητά του. 6.Πριν από την εφαρμογή LENTAGRAN, μπορεί να έχει χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε ζιζανιοκτόνο, πριν από τη σπορά ή πριν ή μετά την εμφάνιση ζιζανίων. Ανθεκτικά ζιζάνια: Περικοκλάδα (Convolvulus arvensis) Λειβαδοπόα (Poa trivialis) Εκουίζετον το αρουραίον (Equiselum arvense) Ανεμόχορτο (Apera spica venti) Πολυκόμπι (Polygonum aviculare) Κοινή παπαρούνα (Papaver rhoeas) Σινάπι άγριο ή βρούβα (Sinapis arvensis) Κοινός αγριοπανσές (Viola arvensìs) Ραπανίδα ή άγριο ράπανο (Raphanus raphanistrum) Κίρσιο (Cirsium arvense) Αλωπέκουρος ή Αλεπονουρά (Alopecurus myosuroides) Αγριοβρώμη (Avena fatua) Διαχείριση ανθεκτικότητας: Η δραστική ουσία pyridate ανήκει στη χημική ομάδα των φαινυλοπυριδαζινών και ειδικότερα στην Ομάδα Τρόπου Δράσης C3, σύμφωνα με την ταξινόμηση της επιτροπής HRAC (Herbicides Resistance Action Committee), χωρίς να εμφανίζει διασταυρωτή ανθεκτικότητα με καμιά από τις γνωστές ομάδες ζιζανιοκτόνων. Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας. Σε περίπτωση εφαρμογής του προϊόντος σε αγρό με παρακείμενη καλλιέργεια ζαχαροτεύτλων, να αφήσετε μεταξύ τους μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 3 μέτρων.
Συνδυαστικότητα:
Δεν συνδυάζεται με άλλα σκευάσματα.
Φυτοτοξικότητα:
Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.
Για μείωση του κινδύνου εμφάνισης φυτοτοξικότητας συνιστώνται τα παρακάτω:
Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή/και αν προβλέπονται νύχτες παγετού, με χαμηλές θερμοκρασίες και υψηλή υγρασία.
Μην εφαρμόζετε το προϊόν όταν τα φύλλα των ζιζανίων είναι βρεγμένα ή όταν προβλέπεται βροχή σε διάστημα κάτω των 2 ωρών από την εφαρμογή.
Μην προσθέτετε μεταλλικά ή διαβρεκτικά έλαια.
Αποφύγετε τη διαφυγή ψεκαστικού υγρού προς παρακείμενες ή ευαίσθητες καλλιέργειες όπως αμπέλι, ζαχαρότευτλα, τομάτες, κινέζικο λάχανο και Σουηδικό γογγύλι, διότι μπορεί να προκληθεί ζημιά.

Συσκευασία:
-Είδος-Μέγεθος-Υλικό:
Κουτί 200 γραμμαρίων και του 1 κιλού (περιέχει είτε 1 σακ. είτε 5x200 γραμ.). Κουτί χάρτινο με εσωτερική υδατοδιαλυτή σακούλα (PVA).
Σακούλα 200 γραμμαρίων, του 1κιλού και των 2, 5, 10, 15, 20 κιλών. Σακούλα (Χαρτί/ΡΕ ή άλλο σύνθετο υλικό π.χ. PE TER/AL/PE) με εσωτερική υδατοδιαλυτή σακούλα (PVA) (μία ή πολλές των 200 γραμ. ή του ενός (1) κιλού).

Μέγιστα Επιτρεπτά Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) του παραπάνω σκευάσματος για τη συγγεκριμένη καλλιεργεια
Δραστική ουσίαΕπεξήγησηΜέγ.Υπολειμματικότητα
Pyridate (άθροισμα από pyridate, τα προϊόντα υδρόλυσης CL 9673 (6-chloro-4-hydroxy-3-phenylpyridazin) και υδρολύσιμα προϊόντα του CL 9673 εκφραζόμενο σαν pyridate)0.05 mg/kg

Αναλυτικές πληροφορίες για το σκεύασμα απο το Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης (minagric.gr)

Τύπος έγκρισης: Αμοιβαία αναγνώριση (άρθρο 40)
Λήξη έγκρισης: 31/12/2016
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //

Σημείωση: Οσα σκευάσματα εμφανίζονται στους καταλόγους, παρόλο που η ημερομηνία λήξης τους είναι προγενέστερη της σημερινής, για τα οποία δεν υπάρχει ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ή δεν εμφανίζεται η λέξη ΑΠΟΣYΡΘΗΚΕ, η έγκρισή τους είναι σε ισχύ και βρίσκονται σε διαδικασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.

Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS07+GHS09
Παρασκευάζεται από την:
BELCHIM CROP PROTECTION N.V.
Technologielaan 7
1840
Londerzeel
BELGIUM
TEL: +32(0)52 319218
FAX: +32(0)52 301135
e-mail: Egbert.panman@belchim.com
Υπεύθυνοι διάθεσης στην αγορά::
Belchim Criop Protection Greece ΜΕΠΕ
Ακτή Μιαούλη 93
185 38
Πειραιάς
e-mail: neny.gouma@starfitness.gr