Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

METHOMEX 20 SL

Methomyl 20%

Πυκνό Διάλυμα (SL) / Βοηθητικές ουσίες: 80.66%


Οδηγίες εφαρμογής για ΜΑΡΟΥΛΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ:

Δόσεις σκευάσματος

Προνύμφες φυλλώματος (Barathra brassicae)
Πράσινο σκουλήκι (Heliothis armigera) (χρήση ήσσονος σηµασίας)
Σποντόπτερα (Laphygma exigua)
Πράσινη αφίδα (Myzus persicae)
Nasonovia ribisnigri (MOSLEY)
Προντένια ή Αιγυπτιακό Σκουλήκι (Prodenia litura)
125 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Έντομα,
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 30 - 80 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 2
BBCH 20-41 (Από τα 9-10 φύλλα έως την έναρξη σχηματισμού του κεφαλιού). Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών
Τελευταία επέμβαση πρίν τη συγκομιδή - Αριθμός ημερών: 21
Για την καλλιέργεια "ΜΑΡΟΥΛΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ": Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για χρήση "ήσσονος σημασίας" όπως φαίνεται στη παραπάνω σχετική λιστα με τις δόσεις εφαρμογής του σκευάσματος.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Διασυστηματικό καρβαμιδικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση μασητικών και μυζητικών εντόμων.
Τρόπος Εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.
Για χρήση σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες, απομακρύνατε τις κυψέλες των επικονιαστών κατά την εφαρμογή και επαναφέρατε μετά από 3 ημέρες.
Απαγορεύεται η εφαρμογή του σε κατοικημένες περιοχές ή σε απόσταση
μικρότερη των 50 μέτρων από αυτές.
Πολύ τοξικό για τις μέλισσες. Να μην χρησιμοποιείται όταν οι μέλισσες είναι σε φάση κινητικότητας. Για την προστασία των εντόμων επικονιαστών μην ψεκάζετε κατά την ανθοφορία ή την προάνθηση (3 μέρες πριν τουλάχιστον).
Μη ψεκάζετε όταν υπάρχουν ανθισμένα ζιζάνια ή καταστρέψτε τα πριν την ανθοφορία.
Επικίνδυνο για τα παραγωγικά ζώα, τα άγρια ζώα και τα πουλιά.
Μην υπερβαίνετε τις δόσεις κατ’ έτος ανεξάρτητα της χρησιμοποιούμενης μορφής σκευάσματος Methomyl.
Δεν απαιτείται επανάληψη του ψεκασμού αν έχουν περάσει 2 ώρες από την βροχή
Διαχείριση ανθεκτικότητας
Η συνεχής χρήση στον ίδιο αγρό εντομοκτόνων που έχουν παρόμοιο τρόπο δράσης οδηγεί συχνά στην επιλογή ανθεκτικών βιοτύπων εντόμων στα χρησιμοποιούμενα εντομοκτόνα. Τέτοιοι βιότυποι αν δεν καταπολεμηθούν πολλαπλασιάζονται γρήγορα και επικρατούν έναντι των ευαίσθητων βιοτύπων. Η ανάπτυξη ανθεκτικών βιοτύπων ενός είδους εντόμου μπορεί να αποφευχθεί ή να επιβραδυνθεί με :
- Εφαρμογή πρακτικών ολοκληρωμένης διαχείρισης και
προστασίας των ωφελίμων αρθροπόδων, ώστε να περιοριστούν
οι επεμβάσεις στις απολύτως απαραίτητες.
- Παρακολούθηση των πληθυσμών τοπικά και επέμβαση όταν
φτάσουν τα όρια οικονομικής ζημιάς.
- Εφαρμογές στις συνιστώμενες δόσεις και μεσοδιαστήματα.
- Επεμβάσεις σε εναλλαγή με εντομοκτόνα που ανήκουν σε
διαφορετικές χημικές ομάδες και έχουν διαφορετικό τρόπο
δράσης από αυτόν του methomyl.
Εντομοκτόνο IRAC Group 1A
Συνθήκες εφαρμογής: Για χρήση σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες, απομακρύνατε τις κυψέλες των επικονιαστών κατά την εφαρμογή και επαναφέρατε μετά από 3 ημέρες. Απαγορεύεται η εφαρμογή του σε κατοικημένες περιοχές ή σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από αυτές. Πολύ τοξικό για τις μέλισσες. Να μην χρησιμοποιείται όταν οι μέλισσες είναι σε φάση κινητικότητας. Για την προστασία των εντόμων επικονιαστών μην ψεκάζετε κατά την ανθοφορία ή την προάνθηση (3 μέρες πριν τουλάχιστον). Μη ψεκάζετε όταν υπάρχουν ανθισμένα ζιζάνια ή καταστρέψτε τα πριν την ανθοφορία. Επικίνδυνο για τα παραγωγικά ζώα, τα άγρια ζώα και τα πουλιά. Μην υπερβαίνετε τις δόσεις κατ’ έτος ανεξάρτητα της χρησιμοποιούμενης μορφής σκευάσματος Methomyl. Δεν απαιτείται επανάληψη του ψεκασμού αν έχουν περάσει 2 ώρες από την βροχή Διαχείριση ανθεκτικότητας Η συνεχής χρήση στον ίδιο αγρό εντομοκτόνων που έχουν παρόμοιο τρόπο δράσης οδηγεί συχνά στην επιλογή ανθεκτικών βιοτύπων εντόμων στα χρησιμοποιούμενα εντομοκτόνα. Τέτοιοι βιότυποι αν δεν καταπολεμηθούν πολλαπλασιάζονται γρήγορα και επικρατούν έναντι των ευαίσθητων βιοτύπων. Η ανάπτυξη ανθεκτικών βιοτύπων ενός είδους εντόμου μπορεί να αποφευχθεί ή να επιβραδυνθεί με : - Εφαρμογή πρακτικών ολοκληρωμένης διαχείρισης και προστασίας των ωφελίμων αρθροπόδων, ώστε να περιοριστούν οι επεμβάσεις στις απολύτως απαραίτητες. - Παρακολούθηση των πληθυσμών τοπικά και επέμβαση όταν φτάσουν τα όρια οικονομικής ζημιάς. - Εφαρμογές στις συνιστώμενες δόσεις και μεσοδιαστήματα. - Επεμβάσεις σε εναλλαγή με εντομοκτόνα που ανήκουν σε διαφορετικές χημικές ομάδες και έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης από αυτόν του methomyl. Εντομοκτόνο IRAC Group 1A
Συνδυαστικότητα:
Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης.
Φυτοτοξικότητα:
Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες

Συσκευασία:
-Είδος-Μέγεθος (κ.εκ):
Φιάλη 500, 1000, 1250, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000.
Δοχείο 10000.
-Υλικό: HDPE.

Τύπος έγκρισης: Νέα έγκριση (CMS) (άρθρο 37.4)
Λήξη έγκρισης: 31/08/2020
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //

Σημείωση: Οσα σκευάσματα εμφανίζονται στους καταλόγους, παρόλο που η ημερομηνία λήξης τους είναι προγενέστερη της σημερινής, για τα οποία δεν υπάρχει ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ή δεν εμφανίζεται η λέξη ΑΠΟΣYΡΘΗΚΕ, η έγκρισή τους είναι σε ισχύ και βρίσκονται σε διαδικασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.

Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS02+GHS05+GHS06+GHS09
INTEREXPO Α.Ε.
ΒΙ.ΠΕ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
715 00
ΗΡΑΚΛΕΙΟ