Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

TRIGRAMM 26.7/6.7 WG

Boscalid 26.7% / Pyraclostrobin 6.7%

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG) / Βοηθητικές ουσίες: 65.3%


Οδηγίες εφαρμογής για ΜΑΡΟΥΛΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ:

Δόσεις σκευάσματος

Βοτρύτης (Botrytis cinerea)
Σκληρωτινίαση (Sclerotinia sclerotiorum)
60-75 γραμμάρια στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Μύκητες,
Μέγιστος όγκος ψεκαστικού υγρού: 50 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 2
Mεσοδιάστηµα µεταξύ των εφαρµογών: 7 - 10 ηµέρες
Μέθοδος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος
Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Στην περίοδο της έντονης ανάπτυξης της καλλιέργειας. Οι εφαρμογές πρέπει να γίνονται προληπτικά και όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών Όταν είναι παρόντα και τα δύο παθογόνα να χρησιμοποιείται η μεγαλύτερη δόση
Τελευταία επέμβαση πρίν τη συγκομιδή - Αριθμός ημερών: 7
Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια ήσσονος σημασίας.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Μυκητοκτόνο με προληπτική και κατά περίπτωση θεραπευτική δράση που παρεμποδίζει την βλάστηση των σπορίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου και τη σποριογένεση. Το pyraclostrobin παρεμποδίζει την κυτταρική αναπνοή στη θέση Qo του συμπλόκου ΙΙΙ της αναπνευστικής αλυσίδας και εμφανίζει αποπλαστική και διελασματική κίνηση, ενώ το boscalid παρεμποδίζει την κυτταρική αναπνοή αλλά σε διαφορετική θέση δράσης (σύμπλοκο ΙΙ) και εμφανίζει διασυστηματική κίνηση.
Μέθοδος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας.
1)Προληπτικές εφαρμογές όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών.
2)Να ακολουθούνται, στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, οι συστάσεις των Γεωργικών Προειδοποιήσεων.
3)Στην καρυδιά και φουντουκιά δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα του. Η εφαρμογή του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές γίνεται με ευθύνη του χρήστη.
4)ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι μεγάλες δόσεις στο εκατόλιτρο να εφαρμόζονται με τις χαμηλές δόσεις ψεκαστικού υγρού και αντίστροφα.
5)Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας.
6)H χρήση σε φασόλια με λοβό (φρέσκα) και μπιζέλια θα χορηγηθεί σύμφωνα με την παρακάτω ΟΓΠ όταν καθοριστούν αναθεωρημένα MRLs για το pyraclostrobin σύμφωνα με τον Κανονισμό 396/2005. Ο κάτοχος της έγκρισης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια αρχή
Στρατηγική διαχείρισης ανθεκτικότητας
Εφαρμόστε το TRIGRAMM 26.7/6.7 WG προληπτικά στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ασθενειών και περιορίστε τις θεραπευτικές εφαρμογές.
Εφαρμόστε το TRIGRAMM 26.7/6.7 WG σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2-3.
Συνθήκες εφαρμογής: 1)Προληπτικές εφαρμογές όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών. 2)Να ακολουθούνται, στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, οι συστάσεις των Γεωργικών Προειδοποιήσεων. 3)Στην καρυδιά και φουντουκιά δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα του. Η εφαρμογή του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές γίνεται με ευθύνη του χρήστη. 4)ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι μεγάλες δόσεις στο εκατόλιτρο να εφαρμόζονται με τις χαμηλές δόσεις ψεκαστικού υγρού και αντίστροφα. 5)Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας. 6)H χρήση σε φασόλια με λοβό (φρέσκα) και μπιζέλια θα χορηγηθεί σύμφωνα με την παρακάτω ΟΓΠ όταν καθοριστούν αναθεωρημένα MRLs για το pyraclostrobin σύμφωνα με τον Κανονισμό 396/2005. Ο κάτοχος της έγκρισης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια αρχή Στρατηγική διαχείρισης ανθεκτικότητας Εφαρμόστε το TRIGRAMM 26.7/6.7 WG προληπτικά στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ασθενειών και περιορίστε τις θεραπευτικές εφαρμογές. Εφαρμόστε το TRIGRAMM 26.7/6.7 WG σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2-3.

Συνδυαστικότητα και φυτοτοξικότητα

Φυτοτοξικότητα:
Δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες καρυδιάς, φουντουκιάς από τη χρήση του σκευάσματος.
Ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα κατά την χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές
Στα κουκιά συνιστάται δοκιμή φυτοτοξικότητας.

Pyraclostrobin:
Δεν συνδυάζεται με: Διαφυλλικα λιπάσματα αζώτου, Διαφυλλικα λιπάσματα ουρίας, Fosetyl aluminium, Adigor,

Boscalid:
Δεν συνδυάζεται με: Διαφυλλικά Αζώτου, Διαφυλλικά Ουρίας, Fosetyl aluminium,

Αν στην ετικέτα ή οι πίνακες συνδυαστικότητας δεν δίδονται πληροφορίες για τη συνδυαστικότητα, θα πρέπει να γίνεται δοκιµαστική ανάµειξη για να εξετασθεί τουλάχιστον η περίπτωση φυσικής ασυµβατότητας του συνδυασµού.
H προσθήκη των φυτοφαρμάκων με τη σειρά: WP, FL, WDG και EC ή S
Μέγιστα Επιτρεπτά Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) του παραπάνω σκευάσματος για τη συγγεκριμένη καλλιεργεια
Δραστική ουσίαΕπεξήγησηΜέγ.Υπολειμματικότητα
Pyraclostrobin (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία)2 mg/kg
Boscalid (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία)50 mg/kg

Τύπος έγκρισης: Οριστική έγκριση σύμφωνα με τον Κανονισμό 1107/2009
Λήξη έγκρισης: 31/01/2025
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //
Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS07+GHS09