Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

NORDOX 75 WG

Copper oxide, σε Cu 75%

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG) / Βοηθητικές ουσίες: 8.54%


Οδηγίες εφαρμογής για ΜΑΡΟΥΛΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ:

Δόσεις σκευάσματος

Ανθράκωση (Colletotrichum spp.)
Βακτηριακές προσβολές (Pseudomonas spp.)
Βακτηριακές προσβολές (Xanthomonas campestris)
Κλαδοσπορίωση (Cladosporium spp.)
Σεπτορίωση (Septoria spp.)
Στεμφύλιο (Stemphylium WALLR. spp.)
675-825γραμμάρια στα 500 λίτρα ψεκ. υγρού
135-165γραμμάρια στα 100 λίτρα ψεκ. υγρού
20.25-24.75γραμμάρια στα 15 λίτρα ψεκ. υγρού
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Μύκητες, Βακτήρια,
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50 - 100 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 3
Mεσοδιάστηµα µεταξύ των εφαρµογών: 7 - 14 ηµέρες
Μέθοδος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως
Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: για Ανθράκνωση από το στάδιο των νεαρών σπορόφυτων και επανάληψη ανά 7-14 ηµέρες. Σεπτορίωση, Κλαδοσπορίωση, Στεµφύλιο με την εµφάνιση των πρώτων συµπτωµάτων και επανάληψη κάθε 7-14 ηµέρες. Για Bακτηριώσεις από το στάδιο των σπορόφυτων και µέχρι την καρπόδεση.
Τελευταία επέμβαση πρίν τη συγκομιδή - Αριθμός ημερών: 7
Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια ήσσονος σημασίας.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση.
Μέθοδος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως.
1.Οι μικρές δόσεις αφορούν τους ψεκασμούς που πλησιάζουν προς την άνθηση, ιδιαίτερα για τα μηλοειδή και οι μεγάλες όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών.
2.Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών.
3.Στις καλλιέργειες μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, ελιά και λαχανικά υπό κάλυψη να ακολουθούνται τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων.
4.Υπεύθυνος σε σχέση με τις αποτυχίες όσον αφορά την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα του προϊόντος για τo ακτινίδιο (χρήση ήσσονος σημασίας), είναι το πρόσωπο που χρησιμοποιεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν.
5.Η συνολική εφαρμοζόμενη ποσότητα χαλκούχων σκευασμάτων ανά καλλιεργητική περίοδο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 400 γραμ. ανά στρέμμα (ποσότητα εκφρασμένη σε μεταλλικό χαλκό).
Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από τη ψεκασμένη περιοχή για 21 ημέρες.
Συνθήκες εφαρμογής: 1.Οι μικρές δόσεις αφορούν τους ψεκασμούς που πλησιάζουν προς την άνθηση, ιδιαίτερα για τα μηλοειδή και οι μεγάλες όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών. 2.Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. 3.Στις καλλιέργειες μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, ελιά και λαχανικά υπό κάλυψη να ακολουθούνται τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων. 4.Υπεύθυνος σε σχέση με τις αποτυχίες όσον αφορά την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα του προϊόντος για τo ακτινίδιο (χρήση ήσσονος σημασίας), είναι το πρόσωπο που χρησιμοποιεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν. 5.Η συνολική εφαρμοζόμενη ποσότητα χαλκούχων σκευασμάτων ανά καλλιεργητική περίοδο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 400 γραμ. ανά στρέμμα (ποσότητα εκφρασμένη σε μεταλλικό χαλκό). Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από τη ψεκασμένη περιοχή για 21 ημέρες.
SELECT KODIKOS FROM `farm_dro` WHERE `farm_dro`.KOD_FARMAK='60765'

Συνδυαστικότητα και φυτοτοξικότητα

Φυτοτοξικότητα:
Στις ετήσιες καλλιέργειες να μη χρησιμοποιείται η μεγάλη δόση στα
πρώιμα στάδια ανάπτυξης γιατί παρουσιάζεται φυτοτοξικότητα.
Είναι φυτοτοξικό στη ροδακινιά αφού φουσκώσουν τα μάτια, στα
κολοκυνθοειδή και τα σταυρανθή.
Επίσης παρουσιάζει φυτοτοξικότητα σε μερικές ποικιλίες μηλιάς και
αχλαδιάς. Στην αχλαδιά να χρησιμοποιείται πριν την άνθηση.
Γενικά να αποφεύγεται η χρήση του κατά την άνθηση.
Μέγιστα Επιτρεπτά Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) του παραπάνω σκευάσματος για τη συγγεκριμένη καλλιεργεια
Δραστική ουσίαΕπεξήγησηΜέγ.Υπολειμματικότητα
Copper Χημικές ενώσεις Χαλκού (Copper compounds)100 mg/kg

Τύπος έγκρισης: Επανέγκριση (άρθρο 80.5). Σκευάσματα που υπέβαλαν φάκελο προ 6/2011 και εγκρίθηκαν με το ΠΔ 115
Λήξη έγκρισης: 31/01/2020
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //

Σημείωση: Οσα σκευάσματα εμφανίζονται στους καταλόγους, παρόλο που η ημερομηνία λήξης τους είναι προγενέστερη της σημερινής, για τα οποία δεν υπάρχει ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ή δεν εμφανίζεται η λέξη ΑΠΟΣYΡΘΗΚΕ, η έγκρισή τους είναι σε ισχύ και βρίσκονται σε διαδικασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.

Επικίνδυνο για το περιβάλλον (GHS09)