Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

KILATE 80 WG

Fosetyl aluminium 80%

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG) / Βοηθητικές ουσίες: 17.5%


Οδηγίες εφαρμογής για ΜΑΡΟΥΛΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ:

Δόσεις σκευάσματος

Περονόσπορος (Bremia lactucae)
250 γραμμάρια στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Μύκητες,
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 30 - 100 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 4
Μέθοδος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος
Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμοί που ξεκινούν από το στάδιο των σποροφύτων (BBCH 10)
Τελευταία επέμβαση πρίν τη συγκομιδή - Αριθμός ημερών: 15
Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια ήσσονος σημασίας.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Παρουσιάζει συμπλαστική και αποπλαστική κίνηση. Δρα παρεμποδίζοντας τη βλάστηση των σπορίων του μύκητα και ταυτόχρονα ενισχύει τους μηχανισμούς άμυνας των φυτών.
Μέθοδος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος.
Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, να ακολουθούνται οι οδηγίες των Γεωργικών Προειδοποιήσεων.
Συνθήκες εφαρμογής: Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, να ακολουθούνται οι οδηγίες των Γεωργικών Προειδοποιήσεων.

Συνδυαστικότητα και φυτοτοξικότητα

Φυτοτοξικότητα:
Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.
Συνδυαστικότητα:
Δεν συνιστάται η ανάμειξη του σκευάσματος με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Το προϊόν θα πρέπει να εφαρμοστεί αφού περάσει διάστημα τουλάχιστον μίας εβδομάδας από εφαρμογή με παραφινικό λάδι. Το προϊόν δεν συνδυάζεται με διαφυλλικά λιπάσματα αζώτου.

Fosetyl aluminium:
Δεν συνδυάζεται με: Στρομπιλουρίνες, Kresoxim-methyl, Azoxystrobin, Pyraclostrobin, picoxystrobin, γαλακτοποιήμα υγρά, Διαφυλλικά λιπάσματα µε βάση το άζωτο, Ελαιούχα σκευάσματα, Dicofol, Pyrimethanil, Carbendazim, Chlorothalonil, Σκευάσματα Θείου, Sulphur, Boscalid,
Σε περίπτωση που προηγηθεί εφαρμογή με παραφινικό λάδι, να εφαρμοστεί αφού περάσει μια εβδομάδα.
Αν στην ετικέτα ή οι πίνακες συνδυαστικότητας δεν δίδονται πληροφορίες για τη συνδυαστικότητα, θα πρέπει να γίνεται δοκιµαστική ανάµειξη για να εξετασθεί τουλάχιστον η περίπτωση φυσικής ασυµβατότητας του συνδυασµού.
H προσθήκη των φυτοφαρμάκων με τη σειρά: WP, FL, WDG και EC ή S
Μέγιστα Επιτρεπτά Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) του παραπάνω σκευάσματος για τη συγγεκριμένη καλλιεργεια
Δραστική ουσίαΕπεξήγησηΜέγ.Υπολειμματικότητα
Fosetyl aluminium Άθροισμα του φωστυλίου/Fosetyl, του φωσφονικού οξέος και των αλάτων τους, εκφραζόμενο σαν Fosetyl)300 mg/kg

Αναλυτικές πληροφορίες για το σκεύασμα απο το Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης (minagric.gr)

Τύπος έγκρισης: Νέα έγκριση (CMS) (άρθρο 37.4)
Λήξη έγκρισης: 30/04/2021
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //

Σημείωση: Οσα σκευάσματα εμφανίζονται στους καταλόγους, παρόλο που η ημερομηνία λήξης τους είναι προγενέστερη της σημερινής, για τα οποία δεν υπάρχει ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ή δεν εμφανίζεται η λέξη ΑΠΟΣYΡΘΗΚΕ, η έγκρισή τους είναι σε ισχύ και βρίσκονται σε διαδικασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.

Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS05
Παρασκευάζεται από την:
LAINCO S.A.
Pol. Ind. Can Jardi, Avda. Bizet, 8-12
08191 Rubi
Barcelona
SPAIN
e-mail: jherrero@lainco.es
Υπεύθυνοι διάθεσης στην αγορά::
ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ A.E.
Μουρούζη 9
10674
ΑΘΗΝΑ
TEL: 210 7236676
FAX: 210 7236410
e-mail: info@anorgachim.com