Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

RUSH

Rimsulfuron 25%

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG) / Βοηθητικές ουσίες: 73.96%


Οδηγίες εφαρμογής για ΤΟΜΑΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ:

Δόσεις σκευάσματος

Φάλαρη (Phalaris sp.)
Αγριοβρώμες (Avena sp.)
Νεραγριάδα (Digitaria sp.)
Μουχρίτσες (Echinochloa sp.)
Σετάρια (Setaria sp.)
Πάνικο (Panicum dichotomiflorum)
Πάνικο (Panicum miliaceum)
Βέλιουρας (Sorghum halepense)
Βέλιουρας Από Σπόρο (Sorghum halepense)
Αγριομπαμπακιά (Abutilon theophrasti)
Αμβροσία (Ambrosia sp.)
Πλαγιαστό Βλήτο (Amaranthus blitoides)
Τραχύ Βλήτο (Amaranthus retroflexus)
Ασπροκέφαλος (Ammi majus)
Χοιροβότανο (Picris echioides)
Καψέλλα (Capsella bursa-pastoris)
Κοινό Χαμομήλι (Matricaria chamomilla)
Bidens bipinnata
Τάτουλας (Datura stramonium)
Καπνόχορτο (Fumaria officinalis)
Ρανούνκουλος (Ranunculus sp.)
Ράπιστρο (Rapistrum rugosum)
Άγριο Σινάπι (Sinapis arvensis)
Αγριοντοματιά
Στύφνος
(Solanum nigrum)
Ζωχός (Sonchus sp.)
Αγκαθι (Xanthium sp.)
Καλινσόγκα (Galinsoga parviflora)
Αγρια Ρόκα (Diplotaxis sp.)
Μεγάλη Περικοκλάδα (Calystegia sepium)
Αγκινάρα Ιερουσαλήμ (Jerusalem artichokex)
Οροβάγχη (Orobanche sp.)
5-6 + επιφανειοδραστικού VIVOLT 0.1% κατ’ όγκο γραμμάρια στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Αγρωστώδη Ετήσια, Αγρωστώδη Πολυετή, Επίφυτα, Πλατύφυλλα Ετήσια,
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20 - 40 λίτρα / στρέμμα
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 2 έως 3
Όταν η τομάτα από σπόρο έχει 2-3 πραγματικά φύλλα ή όταν τα φυτά της μεταφυτευόμενης τομάτας ξεπεράσουν το σοκ της μεταφύτευσης με προσθήκη επιφανειοδραστικού Trend 90 σε αναλογία 0,1% κατ’ όγκο
Τελευταία επέμβαση πρίν τη συγκομιδή - Αριθμός ημερών: 30
Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια ήσσονος σημασίας.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Το RUSH WG είναι εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο της ομάδας των σουλφονυλουριών για την καταπολέμηση του βέλιουρα και άλλων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλαμπόκι, τομάτα και πατάτα. Δρά διασυστηματικά. Απορροφάται κυρίως από το φύλλωμα και δευτερευόντως από τη ρίζα των ζιζανίων. Μετακινείται στα ακραία μεριστώματα βλαστού και ρίζας και εμποδίζει την ανάπτυξη των ζιζανίων. Στο έδαφος διασπάται πολύ γρήγορα και ως εκ τούτου δεν έχει υπολειμματική δράση.
Τρόπος Εφαρμογής: Καθολικός ψεκασμός φυλλώματος με ακροφύσια σε σχήμα βεντάλιας και μεσαίες-χαμηλές πιέσεις.
*Συνιστάται η μικρότερη δόση για αγρωστώδη και ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια στα πρώτα στάδια ανάπτυξης και η μεγαλύτερη δόση για πολυετή ζιζάνια, ετήσια ζιζάνια που έχουν ήδη αναπτυχθεί και για το αιματόχορτο. Για εδάφη τυρφώδη ή κατά των ζιζανίων που εμφανίζονται βαθμιαία (Αγριομπαμπακιά, Κυπεριδοειδή, Αιματόχορτο, κ.ά.) και γενικά κατά των πολυετών ζιζανίων μπορείτε να πραγματοποιήσετε έναν ψεκασμό με 4-5 γρ./στρ και περίπου δύο εβδομάδες αργότερα έναν δεύτερο ψεκασμό με 3 γρ./στρ. Σε περίπτωση ύπαρξης πολυετών ζιζανίων, το μηχανικό βοτάνισμα της καλλιέργειας πρέπει να πραγματοποιείται όχι νωρίτερα από 8-10 ημέρες από τον ψεκασμό.
**Σε περίπτωση αναβλάστησης ή εμφάνισης νέων ζιζανίων, η εφαρμογή μπορεί να επαναληφθεί χρησιμοποιώντας 3 γρ. /στρ.
***Σε περίπτωση ύπαρξης Solanum nigrum (αγριοντοματιάς) εφαρμόστε 5 γρ. RUSH /στρ μαζί με VIVOLT σε αναλογία 0,1% κατ’ όγκο, το αργότερο κατά το στάδιο των κοτυληδόνων των ζιζανίων, επαναλαμβάνοντας τη χρήση μετά από 7-10 ημέρες. Σε περίπτωση ύπαρξης Chenopodium spp. (λουβουδιά), Polygonum spp. (πολυγόνατου) και Portulaca oleracea (αντράκλας) συνιστάται η ανάμειξη με Metribuzin σε δόση των 7 - 17,5 γρ. δραστικής ουσίας/στρ. Το εν λόγω μείγμα μπορεί να εφαρμοστεί από τα δύο πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας. Σε περίπτωση αναβλάστησης ή εμφάνισης νέων ζιζανίων πραγματοποιήστε δεύτερο ψεκασμό με 3 γρ. /στρ μαζί με VIVOLT σε αναλογία 0,1% κατ’ όγκο έπειτα από 7-10 ημέρες.
Σε περίπτωση ύπαρξης Orobanche spp. (οροβάγχης) προβλέπονται 2-3 παρεμβάσεις μέσω του δικτύου στάδγην άρδευσης σε δόσεις που κυμαίνονται μεταξύ 3 και 5 γρ./στρ και δεν υπερβαίνουν συνολικά τα 11 γρ./στρ. Για σπαρμένες και μεταφυτευμένες καλλιέργειες, η πρώτη εφαρμογή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με το άνοιγμα των πρώτων ανθέων. Οι επόμενες εφαρμογές θα πρέπει να γίνουν έπειτα από μεσοδιάστημα 10-15 ημερών από την πρώτη εφαρμογή, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, τηρώντας το μικρότερο μεσοδιάστημα για όψιμες σπορές.
Συνθήκες εφαρμογής: *Συνιστάται η μικρότερη δόση για αγρωστώδη και ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια στα πρώτα στάδια ανάπτυξης και η μεγαλύτερη δόση για πολυετή ζιζάνια, ετήσια ζιζάνια που έχουν ήδη αναπτυχθεί και για το αιματόχορτο. Για εδάφη τυρφώδη ή κατά των ζιζανίων που εμφανίζονται βαθμιαία (Αγριομπαμπακιά, Κυπεριδοειδή, Αιματόχορτο, κ.ά.) και γενικά κατά των πολυετών ζιζανίων μπορείτε να πραγματοποιήσετε έναν ψεκασμό με 4-5 γρ./στρ και περίπου δύο εβδομάδες αργότερα έναν δεύτερο ψεκασμό με 3 γρ./στρ. Σε περίπτωση ύπαρξης πολυετών ζιζανίων, το μηχανικό βοτάνισμα της καλλιέργειας πρέπει να πραγματοποιείται όχι νωρίτερα από 8-10 ημέρες από τον ψεκασμό. **Σε περίπτωση αναβλάστησης ή εμφάνισης νέων ζιζανίων, η εφαρμογή μπορεί να επαναληφθεί χρησιμοποιώντας 3 γρ. /στρ. ***Σε περίπτωση ύπαρξης Solanum nigrum (αγριοντοματιάς) εφαρμόστε 5 γρ. RUSH /στρ μαζί με VIVOLT σε αναλογία 0,1% κατ’ όγκο, το αργότερο κατά το στάδιο των κοτυληδόνων των ζιζανίων, επαναλαμβάνοντας τη χρήση μετά από 7-10 ημέρες. Σε περίπτωση ύπαρξης Chenopodium spp. (λουβουδιά), Polygonum spp. (πολυγόνατου) και Portulaca oleracea (αντράκλας) συνιστάται η ανάμειξη με Metribuzin σε δόση των 7 - 17,5 γρ. δραστικής ουσίας/στρ. Το εν λόγω μείγμα μπορεί να εφαρμοστεί από τα δύο πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας. Σε περίπτωση αναβλάστησης ή εμφάνισης νέων ζιζανίων πραγματοποιήστε δεύτερο ψεκασμό με 3 γρ. /στρ μαζί με VIVOLT σε αναλογία 0,1% κατ’ όγκο έπειτα από 7-10 ημέρες. Σε περίπτωση ύπαρξης Orobanche spp. (οροβάγχης) προβλέπονται 2-3 παρεμβάσεις μέσω του δικτύου στάδγην άρδευσης σε δόσεις που κυμαίνονται μεταξύ 3 και 5 γρ./στρ και δεν υπερβαίνουν συνολικά τα 11 γρ./στρ. Για σπαρμένες και μεταφυτευμένες καλλιέργειες, η πρώτη εφαρμογή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με το άνοιγμα των πρώτων ανθέων. Οι επόμενες εφαρμογές θα πρέπει να γίνουν έπειτα από μεσοδιάστημα 10-15 ημερών από την πρώτη εφαρμογή, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, τηρώντας το μικρότερο μεσοδιάστημα για όψιμες σπορές.
Συνδυαστικότητα:
Δεν συνιστάται η ανάμειξη του με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που δεν αναγράφονται στην ετικέτα. Σε περίπτωση ανάμειξης με άλλο γεωργικό φάρμακο, συστήνεται να μπαίνει πρώτα το RUSH WG στο βυτίο και το ψεκαστικό διάλυμα να εφαρμόζεται σε σύντομο χρονικό διάστημα από την παρασκευή του. Το RUSH WG δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε ανάμειξη ή συγχρόνως με οργανοφωσφορικά εντομοκτόνα σε ψεκασμούς φυλλώματος. Μπορεί να γίνει εφαρμογή οργανοφωσφορικού εντομοκτόνου με ψεκασμό φυλλώματος τουλάχιστον 7 μέρες πριν και 4 μέρες μετά την εφαρμογή του RUSH WG. Σε περίπτωση ανάμειξης με άλλα σκευάσματα πρέπει να τηρείται μεγαλύτερη περίοδος αναμονής. Επίσης, πρέπει να τηρούνται οι κανόνες
προφύλαξης που προβλέπονται για τα πλέον τοξικά προϊόντα.
Φυτοτοξικότητα:
-Να μην εφαρμόζεται όταν το καλαμπόκι ξεπερνάει το στάδιο των 8 φύλλων.
-Να μην εφαρμόζεται σε ποικιλίες γλυκού καλαμποκιού.
-Να μην ψεκάζεται με RUSH καλλιέργεια καλαμποκιού στην οποία έχει γίνει την ίδια χρονιά εφαρμογή διασυστηματικού οργανοφωσφορικού κοκκώδους εντομοκτόνου κατά τη σπορά.
-Να μην ψεκάζονται με RUSH καλλιέργειες που υποφέρουν από προσβολές εντόμων ή ασθενειών, ζημιές από προηγούμενες εφαρμογές ζιζανιοκτόνων, νεροκρατήματα ή πολύ υψηλές (> 25°C) ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες < (13°C).
-Να μην εφαρμόζεται σε καλλιέργειες πατάτας που προορίζονται για σποροπαραγωγή.
-Σε καλλιέργεια πατάτας να αποφεύγεται η εφαρμογή του μετά από παρατεταμένες βροχοπτώσεις καθώς και όταν υπάρχει συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών (> 30°C) με ισχυρή ηλιοφάνεια.
Ο ψεκασμός στην πατάτα συνιστάται να γίνεται αργά τις απογευματινές ώρες, ώστε να αποφεύγονται πιθανά παροδικά κιτρινίσματα στο φύλλωμα της πατάτας.

Συσκευασία:
-Είδος-Μέγεθος-Υλικό:
1.Βάζο 25, 50, 60, 100, 200, 500 γραμμάρια.
Βάζο πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) μέσα σε χάρτινο κουτί ή
Βάζο πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) μέσα σε διαφανές πλαστικό κουτί (PET).
2. Σακούλα 10 γραμμάρια.
Σακούλα από υδατοδιαλυτό φίλμ PVA (τύπου TOHCELLO) που περιέχεται μέσα σε φάκελλο από σύμμικτο υλικό (λευκό χαρτί –LDPE- αλουμινόφυλλο – LDPE θερμοκολλημένα)
Κάθε φάκελος σύμμικτου υλικού περιέχει μία υδατοδιαλυτή σακούλα.
3.Σακούλα 2 x 10 γραμμάρια.
Σακούλα από υδατοδιαλυτό φίλμ PVA (τύπου TOHCELLO) που περιέχεται μέσα σε φάκελλο από σύμμικτο υλικό (λευκό χαρτί –LDPE- αλουμινόφυλλο – LDPE θερμοκολλημένα).
Κάθε φάκελος σύμμικτου υλικού περιέχει δύο υδατοδιαλυτές σακούλες.
4.Σακούλα 5 x 20 γραμμάρια Σακούλα από υδατοδιαλυτό φίλμ PVA (τύπου TOHCELLO) που περιέχεται μέσα σε φάκελλο από σύμμικτο υλικό (λευκό χαρτί –LDPE-αλουμινόφυλλο – LDPE θερμοκολλημένα). Κάθε φάκελος σύμμικτου υλικού περιέχει 5 υδατοδιαλυτές σακούλες.

Τύπος έγκρισης: Αμοιβαία αναγνώριση (άρθρο 40)
Λήξη έγκρισης: 30/04/2021
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //
Επικίνδυνο για το περιβάλλον (GHS09)