Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

ZETROLA 10 EC

Propaquizafop 10%

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC) / Βοηθητικές ουσίες: 89.5%


Οδηγίες εφαρμογής για ΜΑΡΑΘΟΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ:

Δόσεις σκευάσματος

Ήρα (Lolium sp.)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Φάλαρη (Phalaris sp.)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Αλεπονουρά (Alopecurus myosuroides)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Μεγάλη Αγριοβρώμη (Avena sterilis)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Αγριοβρώμη (Avena fatua)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Βρόμος (Bromus sp.)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Αιματόχορτο (Digitaria sanguinalis)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Μικρή Μουχρίτσα (Echinochloa colona)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Ελευσίνη (Eleusine indica)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Κριθάρια (Hordeum sp.)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Σετάρια (Setaria sp.)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Σιτάρια (Triticum sp.)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Κεχρί (Panicum sp.)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Βέλιουρας Από Σπόρο (Sorghum halepense)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
75-120 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Αγρόπυρο (Agropyron repens)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Αγριάδα (Cynodon dactylon)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Έλυμος (Elymus repens)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Πάσπαλος (Paspalum sp.)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Τραχεία Λειβαδοπόα (Poa trivialis)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Λεία Λειβαδοπόα (Poa pratensis)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Άγρωστη (Agrostis sp.)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
125 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Βέλιουρας Από Ριζώματα (Sorghum halepense)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
100-125 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Αγρωστώδη Ετήσια, Αγρωστώδη Πολυετή, Χρήση ησσονος σηµασίας ζιζάνια (όσα αναφέρουν τη σχετική ένδειξη),
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20 - 60 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 1
Εφαρμογή: Μεταφυτρωτικά
Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων. α) Για ετήσια ζιζάνια: από το στάδιο των 2-3 φύλλων έως την έναρξη επιμήκυνσης του στελέχους των ζιζανίων β) Για πολυετή ζιζάνια: όταν το ύψος των ζιζανίων είναι 15-20 εκ. γ) Για το βέλιουρα (Sorghum halepense): όταν το ύψος των ζιζανίων είναι 30-40 εκ.
Τελευταία επέμβαση πρίν τη συγκομιδή - Αριθμός ημερών: 30
Για την καλλιέργεια "ΜΑΡΑΘΟΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ": Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για χρήση "ήσσονος σημασίας" όπως φαίνεται στη παραπάνω σχετική λιστα με τις δόσεις εφαρμογής του σκευάσματος.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Διασυστηματικό, μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών αγρωστωδών ζιζανίων. Το propaquizafop απορροφάται ταχύτατα από τα φύλλα των ζιζανίων και μεταφέρεται στις ρίζες, στους στόλωνες και στα ριζώματα. Τα ψεκασμένα ζιζάνια σταματούν να αναπτύσσονται 1 – 2 ημέρες μετά την εφαρμογή. Τα νεότερα φύλλα γίνονται κίτρινα και το χαμηλότερο μέρος των βλαστών νεκρώνεται. Τελικά όλο το ζιζάνιο καταστρέφεται μέσα σε 10 – 20 ημέρες, ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες.
Μέθοδος εφαρμογής: Μεταφυτρωτικός ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με 20-60 λίτρα νερό το στρέμμα. Χρησιμοποιείστε μπεκ τύπου σκούπας . Ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 45 psi (2-3 atm).
α)Η εφαρμογή συνιστάται να γίνεται πριν καλυφθούν τα ζιζάνια από την καλλιέργεια.
β)Η δόση εφαρμογής κυμαίνεται ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης των ζιζανίων.
*Καταπολεμούμενα ζιζάνια:
Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια: Alopecurus myosuroides (Αλεπονουρά)(ALOMY), Avena fatua & Α. sterilis (Αγριοβρώμη μεγάλη και μικρή)(AVEFA,AVEST), Bromus spp. (Βρώμοι)(BROSS), Digitaria sanguinalis (Αιματόχορτο)(DIGSA), Echninochloa crus-galli & Ε. colonum (Μουχρίτσα & μικρή μουχρίτσα)(ECHCG,ECHCO), Eleusine indica (Ελευσίνη)(ELEIN), Hordeum spp. (αγριοκρίθαρο)(HORSS), Lolium spp (΄Ηρες)(LOLSS(, Phalaris spp. (Φαλαρίδες)(PHASS), Panicum spp. (Πάνικο)(PANSS), Setaria spp. (Σετάριες)(SETSS), Sorghum halepense (Βέλιουρας από σπόρο)(SORHA), Triticum spp. (Σιτάρια) (TRZSS).
Πολυετή ζιζάνια:
Αgropyron/Elymus repens (Αγρόπυρο/Ελυμος)(AGRRE), Agrostis spp (Άγρωστης)(AGSSS), Cynodon dactylon (Αγριάδα)(CYNDA), Paspalum spp. (Πάσπαλο)(PASSS), Poa trivialis (Τραχεία λειβαδοπόα)(POATR), Poa pratensis (λεία λειβαδοπόα)(POAPR), Sorghum halepense (Βέλιουρας από ριζώματα)(SORHA).
Για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας παντζαριού και μπάμιας δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος. Υπεύθυνος σε σχέση με τις αποτυχίες όσον αφορά την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα του προϊόντος για τις χρήσεις αυτές, είναι το πρόσωπο που χρησιμοποιεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν.
Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ.
Οι χρήσεις του πίνακα που ακολουθεί θα χορηγηθούν σύμφωνα με την παρακάτω ΟΓΠ όταν καθοριστούν στον κανονισμό 396/2005 MRLs. Ο κάτοχος της έγκρισης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια αρχή.
Συνθήκες εφαρμογής: α)Η εφαρμογή συνιστάται να γίνεται πριν καλυφθούν τα ζιζάνια από την καλλιέργεια. β)Η δόση εφαρμογής κυμαίνεται ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης των ζιζανίων. *Καταπολεμούμενα ζιζάνια: Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια: Alopecurus myosuroides (Αλεπονουρά)(ALOMY), Avena fatua & Α. sterilis (Αγριοβρώμη μεγάλη και μικρή)(AVEFA,AVEST), Bromus spp. (Βρώμοι)(BROSS), Digitaria sanguinalis (Αιματόχορτο)(DIGSA), Echninochloa crus-galli & Ε. colonum (Μουχρίτσα & μικρή μουχρίτσα)(ECHCG,ECHCO), Eleusine indica (Ελευσίνη)(ELEIN), Hordeum spp. (αγριοκρίθαρο)(HORSS), Lolium spp (΄Ηρες)(LOLSS(, Phalaris spp. (Φαλαρίδες)(PHASS), Panicum spp. (Πάνικο)(PANSS), Setaria spp. (Σετάριες)(SETSS), Sorghum halepense (Βέλιουρας από σπόρο)(SORHA), Triticum spp. (Σιτάρια) (TRZSS). Πολυετή ζιζάνια: Αgropyron/Elymus repens (Αγρόπυρο/Ελυμος)(AGRRE), Agrostis spp (Άγρωστης)(AGSSS), Cynodon dactylon (Αγριάδα)(CYNDA), Paspalum spp. (Πάσπαλο)(PASSS), Poa trivialis (Τραχεία λειβαδοπόα)(POATR), Poa pratensis (λεία λειβαδοπόα)(POAPR), Sorghum halepense (Βέλιουρας από ριζώματα)(SORHA). Για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας παντζαριού και μπάμιας δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος. Υπεύθυνος σε σχέση με τις αποτυχίες όσον αφορά την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα του προϊόντος για τις χρήσεις αυτές, είναι το πρόσωπο που χρησιμοποιεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν. Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ. Οι χρήσεις του πίνακα που ακολουθεί θα χορηγηθούν σύμφωνα με την παρακάτω ΟΓΠ όταν καθοριστούν στον κανονισμό 396/2005 MRLs. Ο κάτοχος της έγκρισης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια αρχή.

Συνδυαστικότητα και φυτοτοξικότητα

Συνδυαστικότητα (σύμφωνα με άλλα σκευάσματα της ίδιας δραστικής σύνθεσης και μορφής):
Συνδυάζεται με τα σκευάσματα Goltix 700 SC, Ethosat 50 SC, Ethofumesate Αλφα 50 SC, Pendigan 40 WG και Belvedere Extra SE.
Μέγιστα Επιτρεπτά Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) του παραπάνω σκευάσματος για τη συγγεκριμένη καλλιεργεια
Δραστική ουσίαΕπεξήγησηΜέγ.Υπολειμματικότητα
Propaquizafop Αθροισμα ενώσεων που περιέχουν κουίζλοφοπ/quizalofop, των αλάτων του, των εστέρων του και των συζευγμάτων του (συμπεριλαμβανομένων των Propaquizafop, Quizalofop-p-ethyl, quizalofop-p-tefuryl). Τα ανώτατα όρια ισχύουν για όλες τις δραστικές ουσίες μαζί.0.01 mg/kg

Τύπος έγκρισης: Νέα έγκριση (CMS) (άρθρο 37.4)
Λήξη έγκρισης: 30/11/2024
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //
Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS08+GHS09
Παρασκευάζεται από την:
ADAMA AGAN Ltd (77102 - Ashdod)
Northern Industrial Zone, P.O. Box 262
77102
Ashdod
ISRAEL
TEL: +972 7 32321330
FAX: +972 7 3232 1315
e-mail: yuval.ronen@adama.com
Υπεύθυνοι διάθεσης στην αγορά::
ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Λεωφόρος Κηφισίας 44, Κτήριο Γ
151 25
Μαρούσι
TEL: 211 1205580
FAX: 211 120 5590
e-mail: technical@adama.gr