Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

BRIXTON

Clethodim 18%

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC) / Βοηθητικές ουσίες: 79.72%


Οδηγίες εφαρμογής για ΜΑΡΑΘΟΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ:

Δόσεις σκευάσματος

Ήρα (Lolium sp.)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Αγριοβρώμες (Avena sp.)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Αιματόχορτο (Digitaria sanguinalis)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Σετάρια (Setaria sp.)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
70-140 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Αγριάδα (Cynodon dactylon)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Φέστουκα
Καρφοειδές
(Festuca sp.)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Πολυετής Ήρα (Lolium perenne)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Τραχεία Λειβαδοπόα (Poa trivialis)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Βέλιουρας (Sorghum halepense)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
140 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Αγρωστώδη Ετήσια, Αγρωστώδη Πολυετή, Χρήση ησσονος σηµασίας ζιζάνια (όσα αναφέρουν τη σχετική ένδειξη),
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 15 - 40 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 1
Mεταφυτρωτικά των ζιζανίων, από το στάδιο του 2ου πραγματικού φύλλου έως την έκπτυξη του 6ου πραγματικού φύλλου της καλλιέργειας. (ΒBCH 12-16)
Τελευταία επέμβαση πρίν τη συγκομιδή - Αριθμός ημερών: 50
Για την καλλιέργεια "ΜΑΡΑΘΟΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ": Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για χρήση "ήσσονος σημασίας" όπως φαίνεται στη παραπάνω σχετική λιστα με τις δόσεις εφαρμογής του σκευάσματος.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Εκλεκτικό, μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο με διασυστηματική δράση ενάντια σε ετήσια και πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια. Απορροφάται από τα φύλλα των ζιζανίων και μεταφέρεται στα υπέργεια και υπόγεια μέρη του φυτού, παρεμποδίζοντας την ανάπτυξή τους. Τα συμπτώματα είναι ορατά 10-20 ημέρες μετά την εφαρμογή. Τα ψεκασμένα ζιζάνια σταματούν να αναπτύσσονται, τα φύλλα κιτρινίζουν και τελικά νεκρώνονται. Σε βιοχημικό επίπεδο παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων (παρεμποδιστής του ενζύμου καρβοξυλάση του ακετυλο-συνενζύμου Α).
Μέθοδος εφαρμογής: Ομοιόμορφος καθολικός ψεκασμός των ζιζανίων.
1.Για το ρύζι η εφαρμογή να γίνεται σε στεγνά τηγάνια πριν μπει το νερό και με ήδη φυτρωμένα τα ζιζάνια.
Μετά την εφαρμογή περιμένετε τουλάχιστον 2 ημέρες πριν την εισαγωγή του νερού. Γεμίστε το τηγάνι με νερό για τουλάχιστον 48 ώρες πριν τη σπορά του ρυζιού.
2.Για τις επιτραπέζιες ελιές επιτρέπεται η συλλογή τους μόνο από το δένδρο.
3.Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή στις πεσμένες στο έδαφος ελιές.
4.Η χρήση στη ροδακινιά περιλαμβάνει και την νεκταρινιά.
5.Κατά την χρήση του σκευάσματος στις ανωτέρω ετήσιες καλλιέργειες οι οποίες προορίζονται για σποροπαραγωγή, η τελευταία εφαρμογή να πραγματοποιείται πριν από το σχηματισμό των ανθοφόρων οφθαλμών.
6.Δεν έχει ελεγχθεί η φυτοτοξικότητα στις καλλιέργειες σπαραγγιού, λωτού, ακτινίδιου, ροδιάς, ζαχαροτεύτλων και καλλωπιστικών φυτών. Να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή σε μικρή κλίμακα.
Συνθήκες εφαρμογής: 1.Για το ρύζι η εφαρμογή να γίνεται σε στεγνά τηγάνια πριν μπει το νερό και με ήδη φυτρωμένα τα ζιζάνια. Μετά την εφαρμογή περιμένετε τουλάχιστον 2 ημέρες πριν την εισαγωγή του νερού. Γεμίστε το τηγάνι με νερό για τουλάχιστον 48 ώρες πριν τη σπορά του ρυζιού. 2.Για τις επιτραπέζιες ελιές επιτρέπεται η συλλογή τους μόνο από το δένδρο. 3.Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή στις πεσμένες στο έδαφος ελιές. 4.Η χρήση στη ροδακινιά περιλαμβάνει και την νεκταρινιά. 5.Κατά την χρήση του σκευάσματος στις ανωτέρω ετήσιες καλλιέργειες οι οποίες προορίζονται για σποροπαραγωγή, η τελευταία εφαρμογή να πραγματοποιείται πριν από το σχηματισμό των ανθοφόρων οφθαλμών. 6.Δεν έχει ελεγχθεί η φυτοτοξικότητα στις καλλιέργειες σπαραγγιού, λωτού, ακτινίδιου, ροδιάς, ζαχαροτεύτλων και καλλωπιστικών φυτών. Να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή σε μικρή κλίμακα.

Συνδυαστικότητα και φυτοτοξικότητα


Clethodim:
Δεν συνιστάται ο συνδυασμός του µε άλλα σκευάσματα, εκτός από την προσθήκη λαδιού που πρέπει πάντα να γίνεται.
Αν στην ετικέτα ή οι πίνακες συνδυαστικότητας δεν δίδονται πληροφορίες για τη συνδυαστικότητα, θα πρέπει να γίνεται δοκιµαστική ανάµειξη για να εξετασθεί τουλάχιστον η περίπτωση φυσικής ασυµβατότητας του συνδυασµού.
H προσθήκη των φυτοφαρμάκων με τη σειρά: WP, FL, WDG και EC ή S
Μέγιστα Επιτρεπτά Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) του παραπάνω σκευάσματος για τη συγγεκριμένη καλλιεργεια
Δραστική ουσίαΕπεξήγησηΜέγ.Υπολειμματικότητα
Clethodim (άθροισμα από Sethoxydim και η μέθοδος που περιλαμβάνει προϊόντα αποδόμησης υπολογίζονται, σαν Sethoxydim)0.5 mg/kg

Αναλυτικές πληροφορίες για το σκεύασμα απο το Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης (minagric.gr)

Τύπος έγκρισης: Νέα έγκριση (CMS) (άρθρο 37.4)
Λήξη έγκρισης: 31/08/2027
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //
Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS07+GHS08+GHS09
Παρασκευάζεται από την:
SIPCAM OXON S.p.A. (Milano)
Via Sempione 195
20016 20016
Pero (Milano)
ITALY
TEL: 00390371 596229
FAX: 00390371 596230
e-mail: vricci@sipcam.it
Υπεύθυνοι διάθεσης στην αγορά::
SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μ. Α.Ε.
Βασιλέως Κωνσταντίνου 32
19400
ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
TEL: +30 2105223834
e-mail: info@sipcam.gr