Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

Forum Duo ΕC

Dimethomorph 7.2% / Pyraclostrobin 4%

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC) / Βοηθητικές ουσίες: 89%


Οδηγίες εφαρμογής για ΚΟΛΟΚΥΘΙ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ:

Δόσεις σκευάσματος

Περονόσπορος (Pseudoperonospora cubensis)
Ωϊδιο (Erysiphe cichoracearum)
250 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Περονόσπορος (Pseudoperonospora cubensis)
Ωϊδιο (Erysiphe cichoracearum)
1250Κυβ.εκ. (ml) στα 500 λίτρα νερου
250Κυβ.εκ. (ml) στα 100 λίτρα νερου
37.5Κυβ.εκ. (ml) στα 15 λίτρα νερου
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Μύκητες,
Μέγιστος όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 3
Mεσοδιάστηµα µεταξύ των εφαρµογών: 7 - 8 ηµέρες
Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Προληπτικοί ψεκασμοί με την έναρξη σχηματισμού των καρπών.
Τελευταία επέμβαση πρίν τη συγκομιδή - Αριθμός ημερών: 1
Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια ήσσονος σημασίας.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Μυκητοκτόνο για την καταπολέμηση ασθενειών που οφείλονται σε παθογόνα της οµάδας Ωομυκήτων (περονόσποροι) και ασκοµυκήτων (ωίδια). Το pyraclostrobin παρεμποδίζει την κυτταρική αναπνοή στη θέση Qo του συμπλόκου ΙΙΙ της αναπνευστικής αλυσίδας και εμφανίζει αποπλαστική και διελασματική κίνηση, ενώ το dimethomorph δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση του κυτταρικού τοιχώματος και εµφανίζει επίσης διελασματική κίνηση.
Μέθοδος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως. της φυλλικής επιφάνειας.
*H μέγιστη δόση ανά 100 λίτρα ψεκ. υγρού να εφαρμόζεται με το μικρότερο όγκο ψεκαστικού υγρού, ώστε να μην ξεπερνιέται η μέγιστη δόση ανά στρέμμα.
-Η δόση είναι ανάλογη της πίεσης προσβολής. Τα μικρότερα μεσοδιαστήματα να εφαρμόζονται σε περιπτώσεις υψηλού κινδύνου εμφάνισης της προσβολής.
-Προληπτικές εφαρμογές όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών.
-Να ακολουθούνται, στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, οι συστάσεις των Γεωργικών Προειδοποιήσεων.
**«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες σκόρδου (για την αντιμετώπιση της αλτερνάριας) και αγκινάρας υπαίθρου από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δε φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος. Η χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές γίνεται με ευθύνη του χρήστη.»
Συνθήκες εφαρμογής: *H μέγιστη δόση ανά 100 λίτρα ψεκ. υγρού να εφαρμόζεται με το μικρότερο όγκο ψεκαστικού υγρού, ώστε να μην ξεπερνιέται η μέγιστη δόση ανά στρέμμα. -Η δόση είναι ανάλογη της πίεσης προσβολής. Τα μικρότερα μεσοδιαστήματα να εφαρμόζονται σε περιπτώσεις υψηλού κινδύνου εμφάνισης της προσβολής. -Προληπτικές εφαρμογές όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών. -Να ακολουθούνται, στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, οι συστάσεις των Γεωργικών Προειδοποιήσεων. **«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες σκόρδου (για την αντιμετώπιση της αλτερνάριας) και αγκινάρας υπαίθρου από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δε φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος. Η χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές γίνεται με ευθύνη του χρήστη.»

Συνδυαστικότητα και φυτοτοξικότητα

Φυτοτοξικότητα:
Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

Dimethomorph:
Δεν συνδυάζεται με: μυκητοκτόνα ή εντομοκτόνα αλκαλικής αντίδρασης, βορδιγάλειος πολτός, Calcium copper sulfate,
Eφαρμόζεται μόνο του
Pyraclostrobin:
Δεν συνδυάζεται με: Διαφυλλικα λιπάσματα αζώτου, Διαφυλλικα λιπάσματα ουρίας, Fosetyl aluminium,

Αν στην ετικέτα ή οι πίνακες συνδυαστικότητας δεν δίδονται πληροφορίες για τη συνδυαστικότητα, θα πρέπει να γίνεται δοκιµαστική ανάµειξη για να εξετασθεί τουλάχιστον η περίπτωση φυσικής ασυµβατότητας του συνδυασµού.
H προσθήκη των φυτοφαρμάκων με τη σειρά: WP, FL, WDG και EC ή S
Μέγιστα Επιτρεπτά Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) του παραπάνω σκευάσματος για τη συγγεκριμένη καλλιεργεια
Δραστική ουσίαΕπεξήγησηΜέγ.Υπολειμματικότητα
Dimethomorph (άθροισμα από ισομερή)0.5 mg/kg
Pyraclostrobin (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία)0.5 mg/kg

Τύπος έγκρισης: Οριστική έγκριση σύμφωνα με τον Κανονισμό 1107/2009
Λήξη έγκρισης: 31/01/2024
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //
Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS07+GHS08+GHS09