Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

SENCOR 70 WG

Metribuzin 70%

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG) / Βοηθητικές ουσίες: 24.73%


Οδηγίες εφαρμογής για ΜΗΔΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ:

Δόσεις σκευάσματος

Ήρα (Lolium sp.)
Βραχιάρα (Brachiaria sp.)
Αλεπονουρά (Alopecurus myosuroides)
Αιματόχορτο (Digitaria sanguinalis)
Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli)
Ελευσίνη (Eleusine indica)
Πόα (Poa sp.)
Σετάρια (Setaria sp.)
Κομελίνα (Commelina sp.)
Σκυλάκι (Antirrhinum sp.)
Πυραλίδα Ή Χοιροβότανο (Picris sp.)
Λαψάνα (Lapsana communis)
Βλήτο (Amaranthus sp.)
Ανθεμίδα (Anthemis arvensis)
Κενταύρια (Centaurea cyanus)
Κοινό Χαμομήλι (Matricaria chamomilla)
Λουβουδιά (Chenopodium album)
Λεπίδιο (Lepidium sp.)
Τάτουλας (Datura stramonium)
Καπνόχορτο (Fumaria officinalis)
Λάμιο (Lamium sp.)
Σκαρολάχανο (Mercurialis annua)
Κοινή Παπαρούνα (Papaver rhoeas)
Πολυκόμπι (Polygonum aviculare)
Γλυστρίδα (Αντράκλα) (Portulaca oleracea)
Μαρτιάκος (Senecio vulgaris)
Άγριο Σινάπι (Sinapis arvensis)
Ζωχός (Sonchus sp.)
Τσουκνίδα (Urtica sp.)
Βακκάρια (Vaccaria pyramidata)
Βερόνικα (Veronica sp.)
Αγκαθι (Xanthium sp.)
Οξαλίδα (Oxalis pes-caprae / cernua)
Περδικούλι
Περδικάκι
Αγριοπάρθενο
Ανεμόχορτο
Μπομπολόχορτο
Παρθενάκι
(Parietaria diffusa)
Σκυλόχορτο (Pulicaria dysenterica)
Αγριοράδικο (Taraxacum sp.)
75-100 γραμμάρια στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Αγρωστώδη Ετήσια, Πλατύφυλλα Ετήσια,
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 40 - 50 λίτρα / στρέμμα
Εφαρμογή: Προφυτρωτικά και Μεταφυτρωτικά
Εφαρμογή το Χειμώνα στην περίοδο του λήθαργου της καλλιέργειας.
Τελευταία επέμβαση πρίν τη συγκομιδή - Αριθμός ημερών: 60
Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια ήσσονος σημασίας.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων σε καλλιέργειες πατάτας, τομάτας, μηδικής, σόγιας, καρότου και σπαραγγιού.
Τρόπος Εφαρμογής: Ομοιόμορφος ψεκασμός του εδάφους ή του φυλλώματος με 40-50 λίτρα νερό στο στρέμμα. Το έδαφος πρέπει να είναι υγρό και ψιλοχωματισμένο.
Οι δόσεις είναι ανάλογες με το είδος του εδάφους. Οι χαμηλές δόσεις στα ελαφρά εδάφη και οι υψηλές δόσεις στα βαριά εδάφη.
Η προφυτρωτική εφαρμογή στην ΠΑΤΑΤΑ συνιστάται στις ποικιλίες: Atica, Apollo, Arran-Banner, Fina, Kennebek, Claustar, Maryke, Ostara, Sebago, Spuda, Agria, Hermes, Hertha, Minerva, Nicola, Ovelix. Ειδικά για τις ποικιλίες Colmo & Jaerla οι δοσολογίες είναι: 50-75 γρ./στρέμμα σε βαρειά ή μέσης σύστασης εδάφη και 50 γρ./στρέμμα σε ελαφριά εδάφη.
Η μεταφυτρωτική εφαρμογή στην ΠΑΤΑΤΑ συνιστάται στις ποικιλίες: Arran-Banner, Kennebek, Claustar, Sebago, Spuda, Martona, Blance, Ausonia, Enzina, Arcula, Concurrent, Hermes, Crista, Mondial, Timate.
Η εφαρμογή του σκευάσματος στην ΤΟΜΑΤΑ (προφυτρωτικά - μεταφυτρωτικά) συνιστάται στιςποικιλίες: Roma V.F., Super Roma, Super California, Roma Nova, Ventura, Napoli V.F., Red River, CAL J. Campell33, Perlita, Petomec, Heirtz 1706, AT 70/14, TOKO-70, ES 58, VF 65, VF 198, Euromeck, ACE-55, Early Pack-7. Στην ποικιλία Fantastic η εφαρμογή γίνεται μόνο στα αυλάκια, χωρίς να βρέχονται τα τοματόφυτα. Το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιείται και στις υπόλοιπες ποικιλίες τομάτας σε δοσολογία 30 γρ./στρέμμα και με εφαρμογή μόνο με ψεκαστικό με μπάρα ή ψεκαστήρα πλάτης και μπεκ τύπου σκούπας.
Στις ευρωπαϊκές ποικιλίες ΣΟΓΙΑΣ πρέπει να γίνει δοκιμή ανεκτότητας των φυτών σε μικρή
κλίμακα.
Ανθεκτικά ζιζάνια:
Αγριοβρώμη (Avena sp.), Κίρσιο (Cirsium arvense), Μεγάλη κολλητσίδα (Gallium aparine)
Μολόχα (Malva spp.), Στύφνος ή αγριοντοματιά (Solanum nigrum)
Συνθήκες εφαρμογής: Οι δόσεις είναι ανάλογες με το είδος του εδάφους. Οι χαμηλές δόσεις στα ελαφρά εδάφη και οι υψηλές δόσεις στα βαριά εδάφη. Η προφυτρωτική εφαρμογή στην ΠΑΤΑΤΑ συνιστάται στις ποικιλίες: Atica, Apollo, Arran-Banner, Fina, Kennebek, Claustar, Maryke, Ostara, Sebago, Spuda, Agria, Hermes, Hertha, Minerva, Nicola, Ovelix. Ειδικά για τις ποικιλίες Colmo & Jaerla οι δοσολογίες είναι: 50-75 γρ./στρέμμα σε βαρειά ή μέσης σύστασης εδάφη και 50 γρ./στρέμμα σε ελαφριά εδάφη. Η μεταφυτρωτική εφαρμογή στην ΠΑΤΑΤΑ συνιστάται στις ποικιλίες: Arran-Banner, Kennebek, Claustar, Sebago, Spuda, Martona, Blance, Ausonia, Enzina, Arcula, Concurrent, Hermes, Crista, Mondial, Timate. Η εφαρμογή του σκευάσματος στην ΤΟΜΑΤΑ (προφυτρωτικά - μεταφυτρωτικά) συνιστάται στιςποικιλίες: Roma V.F., Super Roma, Super California, Roma Nova, Ventura, Napoli V.F., Red River, CAL J. Campell33, Perlita, Petomec, Heirtz 1706, AT 70/14, TOKO-70, ES 58, VF 65, VF 198, Euromeck, ACE-55, Early Pack-7. Στην ποικιλία Fantastic η εφαρμογή γίνεται μόνο στα αυλάκια, χωρίς να βρέχονται τα τοματόφυτα. Το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιείται και στις υπόλοιπες ποικιλίες τομάτας σε δοσολογία 30 γρ./στρέμμα και με εφαρμογή μόνο με ψεκαστικό με μπάρα ή ψεκαστήρα πλάτης και μπεκ τύπου σκούπας. Στις ευρωπαϊκές ποικιλίες ΣΟΓΙΑΣ πρέπει να γίνει δοκιμή ανεκτότητας των φυτών σε μικρή κλίμακα. Ανθεκτικά ζιζάνια: Αγριοβρώμη (Avena sp.), Κίρσιο (Cirsium arvense), Μεγάλη κολλητσίδα (Gallium aparine) Μολόχα (Malva spp.), Στύφνος ή αγριοντοματιά (Solanum nigrum)
Συνδυαστικότητα:
Το σκεύασμα εφαρμόζεται μόνο του.
Φυτοτοξικότητα:
Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις καλλιέργειες και ποικιλίες που αναφέρονται.

Συσκευασία:
-Είδος-Μέγεθος: 100 γρ., 500 γρ., 1 κιλό, 1.5 κιλό, 2 κιλά, 3 κιλά, 5 κιλά.
-Υλικό: Σακκούλα πολυαιθυλενίου (PE) μέσα σε χάρτινο κουτί.


Τύπος έγκρισης: Παλιές δραστικές ουσίες, οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται ακόμη στο Παράρτημα 1 της Οδηγίας 91/414/ΕΕ
Λήξη έγκρισης: 30/09/2011
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //

Σημείωση: Οσα σκευάσματα εμφανίζονται στους καταλόγους, παρόλο που η ημερομηνία λήξης τους είναι προγενέστερη της σημερινής, για τα οποία δεν υπάρχει ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ή δεν εμφανίζεται η λέξη ΑΠΟΣYΡΘΗΚΕ, η έγκρισή τους είναι σε ισχύ και βρίσκονται σε διαδικασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.

Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS07+GHS09