Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

ΕΛΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Χρήση του Θειούχου μυκητοκτόνου SULFOMAT 80 WG

SULFOMAT 80 WG

Sulphur 80%

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG) / Βοηθητικές ουσίες: 19.2%


Οδηγίες εφαρμογής για ΕΛΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ:

Δόσεις σκευάσματος

1600γραμμάρια στα 500 λίτρα ψεκ. υγρού
320γραμμάρια στα 100 λίτρα ψεκ. υγρού
48γραμμάρια στα 15 λίτρα ψεκ. υγρού
320 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Σκληρωτινίαση (Sclerotinia sclerotiorum)
120-200 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Μύκητες,
Ψεκασμός φυλλώματος. Εφαρµογή κατά το στάδιο σχηµατισµού των ανθοφόρων οφθαλµών (Απρίλιο) & κατά την πτώση των πετάλων (τέλος ανθοφορίας).
Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια ήσσονος σημασίας.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση.
Μέθοδος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος.
1.Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο με το στάδιο ανάπτυξης του φυτού.
2.H δόση / HL να συνδυαστεί κατάλληλα με τον όγκο ψεκαστικού υγρού ώστε να μην υπερβαίνεται η μέγιστη επιτρεπτή δόση / στρ.
3. Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών.
4. Στις καλλιέργειες και στις περιοχές που εφαρμόζονται , να ακολουθούνται τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων.
5. Η χρήση του σκευάσματος μπορεί να ενταχτεί σε προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών
6.Το θειάφι δεν δρα σε θερμοκρασία μικρότερη των 18οC.
7.Δρα καλύτερα σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 20 οC
8.Διακοπή ψεκασμών το λιγότερο 2-3 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή των ζαχαρότευτλων.
9.Στα καλλωπιστικά (πλην τριανταφυλλιάς) να διενεργείται δοκιμή μικρής έκτασης (σε 1-2 φυτά) πριν από τη γενικευμένη χρήση, για την αποφυγή φαινομένων φυτοτοξικότητας.
Στην καλλιέργεια του αμπελιού να μην εφαρμόζεται πολύ κοντά στη συγκομιδή καθώς αφήνει σημάδια πάνω στους καρπούς
Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο και μακριά από εστίες φωτιάς. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για τρία (3) χρόνια.
Συνθήκες εφαρμογής: 1.Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο με το στάδιο ανάπτυξης του φυτού. 2.H δόση / HL να συνδυαστεί κατάλληλα με τον όγκο ψεκαστικού υγρού ώστε να μην υπερβαίνεται η μέγιστη επιτρεπτή δόση / στρ. 3. Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. 4. Στις καλλιέργειες και στις περιοχές που εφαρμόζονται , να ακολουθούνται τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων. 5. Η χρήση του σκευάσματος μπορεί να ενταχτεί σε προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών 6.Το θειάφι δεν δρα σε θερμοκρασία μικρότερη των 18οC. 7.Δρα καλύτερα σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 20 οC 8.Διακοπή ψεκασμών το λιγότερο 2-3 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή των ζαχαρότευτλων. 9.Στα καλλωπιστικά (πλην τριανταφυλλιάς) να διενεργείται δοκιμή μικρής έκτασης (σε 1-2 φυτά) πριν από τη γενικευμένη χρήση, για την αποφυγή φαινομένων φυτοτοξικότητας. Στην καλλιέργεια του αμπελιού να μην εφαρμόζεται πολύ κοντά στη συγκομιδή καθώς αφήνει σημάδια πάνω στους καρπούς Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο και μακριά από εστίες φωτιάς. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για τρία (3) χρόνια.

Συνδυαστικότητα και φυτοτοξικότητα

Φυτοτοξικότητα:
Μη χρησιμοποιείτε το σκεύασμα μέσα σε 4 εβδομάδες από την εφαρμογή πολτού, γιατί προκαλεί φυτοτοξικότητα.
Σε υψηλές θερμοκρασίες (πάνω από 30 °C) μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στα φυτά.
Μπορεί να προκαλέσει φυτοτοξικότητα στα κολοκυνθοειδή, καθώς και σε ορισμένες ποικιλίες μηλιάς (όπως STARKING, DELICIOUS κ.α.), αχλαδιάς (όπως D΄ANJOU κ.α.) και βερικοκιάς κάτω από συνθήκες υψηλής ηλιοφάνειας και υψηλών θερμοκρασιών.
Συνδυαστικότητα:
Δεν συνδυάζεται με παραφινικό λάδι καθώς και με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης

Sulphur:
Δεν συνδυάζεται με: ορυκτέλαια, Paraffin oil, σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης, Cydia pomonella granulosis virus, Οργανοφοσφορικά εντομοκτόνα,
Μην εφαρμόζετε το προϊόν 10 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή με παραφινικό λάδι καθώς και με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης.
Να αποφεύγεται η ανάμιξη με γαλακτωματοποιήσιμα σκευάσματα
Tο θειάφι δρα καλύτερα σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 20 C, προκαλεί εγκαύματα σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 28 C
Αν στην ετικέτα ή οι πίνακες συνδυαστικότητας δεν δίδονται πληροφορίες για τη συνδυαστικότητα, θα πρέπει να γίνεται δοκιµαστική ανάµειξη για να εξετασθεί τουλάχιστον η περίπτωση φυσικής ασυµβατότητας του συνδυασµού.
H προσθήκη των φυτοφαρμάκων με τη σειρά: WP, FL, WDG και EC ή S
Μέγιστα Επιτρεπτά Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) του παραπάνω σκευάσματος για τη συγγεκριμένη καλλιεργεια
Δραστική ουσίαΕπεξήγησηΜέγ.Υπολειμματικότητα
Sulphur No MRL Required mg/kg

Τύπος έγκρισης: Επανέγκριση (άρθρο 80.5). Σκευάσματα που υπέβαλαν φάκελο προ 6/2011 και εγκρίθηκαν με το ΠΔ 115
Λήξη έγκρισης: 31/12/2023
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //