Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

ΕΛΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Χρήση του ζιζανιοκτόνου KATANA

KATANA

Flazasulfuron 25%

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG) / Βοηθητικές ουσίες: 73.4%


Οδηγίες εφαρμογής για ΕΛΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ:

Δόσεις σκευάσματος

Βρόμος (Bromus sterilis)
Αιματόχορτο (Digitaria sanguinalis)
Πολύανθη Ήρα (Lolium multiflorum)
Κοινή Πόα (Poa annua)
Σπονδυλωτή Σετάρια (Setaria verticillata)
Πράσινη Σετάρια (Setaria viridis)
Τραχύ Βλήτο (Amaranthus retroflexus)
Χοιροβότανο (Picris echioides)
Καψέλλα (Capsella bursa-pastoris)
Λουβουδιά (Chenopodium album)
Αγριοκαρώτο (Daucus carota)
Βελονίδα (Erodium cicutarium)
Γεράνι (Geranium molle)
Γεράνι (Geranium dissectum)
Γεράνι (Geranium rotundifolium)
Αγριομάρουλο (Lactuca serriola)
Σκαρολάχανο (Mercurialis annua)
Μαρτιάκος (Senecio vulgaris)
Τραχύς Ζωχός (Sonchus asper)
Ζωχός (Sonchus oleraceus)
Στελλάρια (Stellaria media)
Ερίγκερο
Κόνιζα
(Erigeron canadensis)
Πικραλίδα (Crepis sancta)
Επιλόβιο (Epilobium tetragonum)
Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)
Μολόχα (Malva sp.)
20 γραμμάρια στο στρέμμα
Borago officinalis
Καλεντούλα (Calendula arvensis)
Βελονίδα Μαλακοειδής (Erodium malacoides)
Δωδεκάνθι (Lamium amplexicaule)
Diplotaxis virgata
Οξαλίδα (Oxalis pes-caprae / cernua)
Πολυετής Τσουκνίδα (Urtica dioica)
Κοινή Μολόχα (Malva sylvestris)
Μολόχα (Malva neglecta)
6-8 γραμμάρια στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Αγρωστώδη Ετήσια, Πλατύφυλλα Ετήσια,
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20 - 40 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 1
Εφαρμογή: Προφυτρωτικά και Μεταφυτρωτικά
(από το 4ο έτος της φύτευσής τους) για Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια Πολυετή ζιζάνια Κατευθυνόμενος ψεκασμός στην γραμμή φύτευσης, προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά των ζιζανίων για καταπολέμηση των πλατύφυλλων ζιζανίων Calendula arvensis (Καλέντουλα), Erodium malacoides (βελονίδα μαλακοειδής), Malva neglecta (Μολόχα), Borrago officinalis, Mercurialis annua (Σκαρολάχανο), Oxalis cernua (Οξαλίδα) 6 - 8 γρ./Στρέμμα σε συνδυασμό με Roundup Gold 36 SL, Rodeo TF ή Glialka TF σε δόση 179.4 -240 ή 6 - 8 ρ./Στρέμμα σε συνδυασμό με Roundup Ultra σε δόση 134.5 - 180 και των Calendula arvensis (Καλέντουλα), Diplotaxis virgata, Erodium malacoides (βελονίδα μαλακοειδής), Urtica dioica (Πολυετές τσουκνίδα), Stellaria media (Στελλάρια) Lamium amplexicaule (δωδεκάνθι), Malva neglecta (Μολόχα), Senecio vulgaris (Μαρτιάκος), Μalva sylvestris (κοινή μολόχα) 6 - 8 Γραμ./ στρ. σε συνδυασμό με Roundup Gold 36 SL, Rodeo TF ή Glialka TF σε δόση 200 – 264.4 6 - 8 Γραμ./ στρ. σε συνδυασμό με Roundup Ultra σε δόση 150 – 198.3
Τελευταία επέμβαση πρίν τη συγκομιδή - Αριθμός ημερών: 45
Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια ήσσονος σημασίας.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών πλατύφυλλων ζιζανίων και αγρωστωδών ζιζανίων, προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, σε αμπέλι, ελιά και εσπεριδοειδή. Απορροφάται από το φύλλωμα και τις ρίζες των ζιζανίων, μετακινείται μέσω της αποπλαστικής και συµπλαστικής οδού και συγκεντρώνεται στους νεαρούς μεριστωματικούς ιστούς, παρεμποδίζοντας την ανάπτυξή τους.
Τρόπος Εφαρμογής: Ομοιόμορφος ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων, χωρίς να έλθουν σε επαφή τα σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος με το φύλλωμα, τους τρυφερούς βλαστούς, τα άνθη, τις
παραφυάδες και μη επουλωμένες πληγές κλαδέματος των καλλιεργειών.
Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας και ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 2 ατμόσφαιρες (30 PSI).

Συσκευασία:
-Είδος-Μέγεθος-Υλικό:
1.Φιάλη ή Δοχείο 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 240, 250, 300, 400, 500, 600, 800 γραμ., 1 κιλού, (1,2) κιλών, (1,6) κιλών, (1,8) κιλών, 2 κιλών, (2,4) κιλών, 3 κιλών, 4 κιλών, 5 κιλών HDPE ή COEX.
2.Φιάλη μέσα σε κουτί 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 240, 250, 300 γραμ. HDPE ή COEX. Κουτί χάρτινο.
3.Κουτί με εσωτερικό σακίδιο 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 240, 250, 300, 400, 500, 600, 800 γραμ., 1 κιλού, (1,2) κιλών, (1,6) κιλών, (1,8) κιλών, 2 κιλών, (2,4) κιλών, 3 κιλών 4 κιλών, 5 κιλών. Πολυαιθυλενίου.
Κουτί χάρτινο.
4.Σακίδια 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 240, 250, 300, 400, 500, 600, 800 γραμ., 1 κιλού, (1,2) κιλών, (1,6) κιλών, (1,8) κιλών,
2 κιλών, (2,4) κιλών, 3 κιλών, 4 κιλών, 5 κιλών Πολυαιθυλενίου/Αλουμίνιου.
5.Σάκος 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, Χάρτινος σάκος με 80, 100, 120, 160, 180, 200, 240, 250, 300, 400, 500, 600, 800 γραμ., 1 κιλού, (1,2) κιλών, (1,6) κιλών, (1,8) κιλών, 2 κιλών, (2,4) κιλών, 3 κιλών, 4 κιλών, 5 κιλών εσωτερική επένδυση ΡΕ.

Τύπος έγκρισης: Αμοιβαία αναγνώριση (άρθρο 40)
Λήξη έγκρισης: 31/10/2022
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //
Επικίνδυνο για το περιβάλλον (GHS09)
Παρασκευάζεται από την:
ISK Biosciences Europe N.V.
Pegasus Park, De Kleetlaan 12B box 9
B-1831
Diegem
BELGIUM
TEL: +32 26278675
FAX: +32 2627 86 00
e-mail: isk-FPI@isk.be
Υπεύθυνοι διάθεσης στην αγορά::
ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.
1o χλμ. Λεωφόρου Παιανίας - Μαρκοπούλου
19002
Παιανία
TEL: 210 6800900
FAX: 210 6833488
e-mail: info@hellafarm.gr