Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

ΑΧΛΑΔΙΑ

Χρήση του ακαρεοκτόνου APOLLO 50 SC

APOLLO 50 SC

Clofentezine 50%

Συμπ. Αιώρημα (SC) / Βοηθητικές ουσίες: 57.3%


Οδηγίες εφαρμογής για ΑΧΛΑΔΙΑ:

Δόσεις σκευάσματος

40 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Τετράνυχος, Πανόνυγχος 30 κυβικά εκατοστά στα 100 λίτρα νερού
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Έντομα, Ακάρεα,
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50 - 130 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 1
Εφαρμόζεται από ο φούσκωμα των οφθαλμών μέχρι το στάδιο της ρόδινης/ λευκής κορυφής ή Όταν εμφανιστούν οι κινητές μορφές (2-3 κινητές μορφές ανά φύλλο)
Τελευταία επέμβαση πρίν τη συγκομιδή - Αριθμός ημερών: 35
Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια ήσσονος σημασίας.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Ακαρεοκτόνο επαφής με δράση στα αυγά και στις νεαρές προνύμφες διαφόρων ειδών τετρανύχων.
Τρόπος Εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως με καλή διαβροχή των φυτών.
το σκεύασμα δεν έχει δράση κατά των ακμαίων. Σε περίπτωση παρουσίας ακμαίων θα πρέπει το σκεύασμα να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα κατάλληλα εγκεκριμένα σκευάσματα.
Το APOLLO 50 SC χρησιμοποιείται μόνο μια φορά τον χρόνο στην ίδια καλλιέργεια.
Αν ο ψεκασμός γίνει νωρίς , στην περίοδο της νέας βλάστησης , απαλλάσσεται η καλλιέργεια από τις θερινές επεμβάσεις και παράλληλα επιτρέπεται η αύξηση των πληθυσμών των ωφέλιμων ακάρεων και εντόμων.
Αν ο ψεκασμός αυτός δεν γίνει νωρίς και έχουμε εμφάνιση ακμαίων να χρησιμοποιείται μίγμα του σκευάσματος με ένα συμβατό ακμαιοκτόνο ακαρεοκτόνο.
Η εφαρμογή στα χειμερινά αυγά μπορεί να συνδυαστεί με παραφινικό λάδι.
Διαχείριση ανθεκτικότητας:
Το ΑPOLLO να εφαρμόζεται 1 φορά ανά καλλιεργητική περίοδο και σε εναλλαγή με ακαρεοκτόνα άλλης ομάδας με διαφορετικό τρόπο δράσης. Να μην χρησιμοποιείται την ίδια καλλιεργητική περίοδο με ακαρεοκτόνα με δραστική ουσία hexythiazox (διασταυρωτή ανθεκτικότητα).
Να χρησιμοποιούνται οι συνιστώμενες δόσεις και να εξασφαλίζεται καλή κάλυψη τών φυτών ιδιαίτερα της κάτω επιφάνειας των φύλλων.
Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας σε περιοχές που έχει γίνει εκτεταμένη και επαναλαμβανόμενη χρήση του προϊόντος στο παρελθόν, οι εφαρμογές να γίνονται με ακαρεοκτόνα διαφορετικής ομάδας.
Η χρήση του είναι συμβατή με Προγράμματα Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης εχθρών (ΙΡΜ) στο ύπαιθρο και στα θερμοκήπια.
Δεν είναι βλαβερό στα ωφέλιμα αρθρόποδα.
το σκεύασμα δεν έχει δράση κατά των ακμαίων. Σε περίπτωση παρουσίας ακμαίων θα
πρέπει το σκεύασμα να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα κατάλληλα εγκεκριμένα σκευάσματα
Συνθήκες εφαρμογής: το σκεύασμα δεν έχει δράση κατά των ακμαίων. Σε περίπτωση παρουσίας ακμαίων θα πρέπει το σκεύασμα να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα κατάλληλα εγκεκριμένα σκευάσματα. Το APOLLO 50 SC χρησιμοποιείται μόνο μια φορά τον χρόνο στην ίδια καλλιέργεια. Αν ο ψεκασμός γίνει νωρίς , στην περίοδο της νέας βλάστησης , απαλλάσσεται η καλλιέργεια από τις θερινές επεμβάσεις και παράλληλα επιτρέπεται η αύξηση των πληθυσμών των ωφέλιμων ακάρεων και εντόμων. Αν ο ψεκασμός αυτός δεν γίνει νωρίς και έχουμε εμφάνιση ακμαίων να χρησιμοποιείται μίγμα του σκευάσματος με ένα συμβατό ακμαιοκτόνο ακαρεοκτόνο. Η εφαρμογή στα χειμερινά αυγά μπορεί να συνδυαστεί με παραφινικό λάδι. Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το ΑPOLLO να εφαρμόζεται 1 φορά ανά καλλιεργητική περίοδο και σε εναλλαγή με ακαρεοκτόνα άλλης ομάδας με διαφορετικό τρόπο δράσης. Να μην χρησιμοποιείται την ίδια καλλιεργητική περίοδο με ακαρεοκτόνα με δραστική ουσία hexythiazox (διασταυρωτή ανθεκτικότητα). Να χρησιμοποιούνται οι συνιστώμενες δόσεις και να εξασφαλίζεται καλή κάλυψη τών φυτών ιδιαίτερα της κάτω επιφάνειας των φύλλων. Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας σε περιοχές που έχει γίνει εκτεταμένη και επαναλαμβανόμενη χρήση του προϊόντος στο παρελθόν, οι εφαρμογές να γίνονται με ακαρεοκτόνα διαφορετικής ομάδας. Η χρήση του είναι συμβατή με Προγράμματα Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης εχθρών (ΙΡΜ) στο ύπαιθρο και στα θερμοκήπια. Δεν είναι βλαβερό στα ωφέλιμα αρθρόποδα. το σκεύασμα δεν έχει δράση κατά των ακμαίων. Σε περίπτωση παρουσίας ακμαίων θα πρέπει το σκεύασμα να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα κατάλληλα εγκεκριμένα σκευάσματα
Συνδυαστικότητα:
Δεν συνδυάζεται με ισχυρά αλκαλικά προϊόντα.
Φυτοτοξικότητα:
Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής, στις Ελληνικές εδάφοκλιματικές συνθήκες

Συσκευασία:
-Είδος-Μέγεθος-Υλικό: Φιάλες 50, 60, 100, 120, 150, 300 και 450, 500 κ.εκ. και 1 λίτρο. Πλαστικό τύπου HDPE.

Μέγιστα Επιτρεπτά Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) του παραπάνω σκευάσματος για τη συγγεκριμένη καλλιεργεια
Δραστική ουσίαΕπεξήγησηΜέγ.Υπολειμματικότητα
Clofentezine 0.5 mg/kg

Τύπος έγκρισης: Επανέγκριση (άρθρο 80.5). Σκευάσματα που υπέβαλαν φάκελο προ 6/2011 και εγκρίθηκαν με το ΠΔ 115
Λήξη έγκρισης: 31/12/2023
Ημερομηνία απόσυρσης: 13/09/2023
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //
Επικίνδυνο για το περιβάλλον (GHS09)
Παρασκευάζεται από την:
ADAMA Irvita N.V.
Pos Cabai Office Park, Unit 13, POB 403
Curacao
NETHERLANDS ANTILLES
TEL: +33 141 901289
FAX: +33 141 900 764
e-mail: Isabelle.maillet@ma-france.com
Υπεύθυνοι διάθεσης στην αγορά::
ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕBΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73 και Σποράδων
15231
ΧΑΛΑNΔΡΙ
TEL: 211 1205555
FAX: 211 1205559
e-mail: technical@alfagro.gr