Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

MANCOZEB ΒΙΟΓΕΝΕΣΗ 80 WP

Mancozeb 80%

Βρέξιμη Σκόνη (WP) / Βοηθητικές ουσίες: 13.2%


Οδηγίες εφαρμογής για ΑΧΛΑΔΙΑ:

Δόσεις σκευάσματος

Φουζικλάδιο (Venturia inaequalis)
Φουζικλάδιο (Venturia pirina)
200 γραμμάρια στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Μύκητες,
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50 - 100 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 4
Mεσοδιάστηµα µεταξύ των εφαρµογών: 7 - 10 ηµέρες
Επιπλέον οδηγίες:
Μέχρι 4 εφαρμογές εφόσον απαιτείται με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-10 ημέρες σε εναλλαγή με άλλα μυκητοκτόνα. Το μεγαλύτερο μεσοδιάστημα αφορά στο συνδυασμό του MANCOZEB ΒΙΟΓΕΝΕΣΗ με σκευάσματα που περιέχουν myclobutanil ή fenbuconazole ενώ το μικρότερο στις απλές εφαρμογές. Μεταξύ διαδοχικών εφαρμογών του MANCOZEB ΒΙΟΓΕΝΕΣΗ πρέπει να μεσολαβεί μεσοδιάστημα 14 ημερών.
Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Εφαρμογές από το στάδιο της πράσινης κορυφής και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων. Μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-10 ημέρες σε εναλλαγή με άλλα μυκητοκτόνα. Το μεγαλύτερο μεσοδιάστημα αφορά στο συνδυασμό του Dithane με σκευάσματα που περιέχουν myclobutanil ή fenbuconazole ενώ το μικρότερο στις απλές εφαρμογές. Μεταξύ διαδοχικών εφαρμογών του Dithane πρέπει να μεσολαβεί μεσοδιάστημα 14 ημερών.
Τελευταία επέμβαση πρίν τη συγκομιδή - Αριθμός ημερών: 28
Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια ήσσονος σημασίας.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Μυκητοκτόνο με προστατευτική δράση κατά διαφόρων μυκητολογικών ασθενειών. Το Mancozeb δρα εμποδίζοντας τον κυτταρικό μεταβολισμό των μυκήτων σε πολλαπλά σημεία. Διαθέτει δε ευρύ φάσμα δράσης.
Τρόπος Εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος.
Το MANCOZEB ΒΙΟΓΕΝΕΣΗ είναι ένα προστατευτικό μυκητοκτόνο. Η πρώτη εφαρμογή είναι καλό να γίνεται αμέσως πριν την προβλεπόμενη εμφάνιση της ασθένειας. Οι εφαρμογές επαναλαμβάνονται σύμφωνα με τα συνιστώμενα μεσοδιαστήματα ψεκασμών για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο απαιτείται προστασία.
Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο της έντασης της προσβολής.
Να μη χρησιμοποιούνται ως τροφή τα αμπελόφυλλα σε περίπτωση χρήσης του MANCOZEB ΒΙΟΓΕΝΕΣΗ 80 WP.
Διαχείρηση ανθεκτικότητας:
Το MANCOZEB ΒΙΟΓΕΝΕΣΗ πρέπει να χρησιμοποιείται προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας σε μυκητοκτόνα με εξειδικευμένο τρόπο δράσης.
Οδηγίες για χρήση σε IPM προγράμματα: Η χρήση του είναι συμβατή με προγράμματα Ολοκληρωμένης Καταπολέμησης για τις καλλιέργειες των μηλοειδών και του αμπελιού.
Συνθήκες εφαρμογής: Το MANCOZEB ΒΙΟΓΕΝΕΣΗ είναι ένα προστατευτικό μυκητοκτόνο. Η πρώτη εφαρμογή είναι καλό να γίνεται αμέσως πριν την προβλεπόμενη εμφάνιση της ασθένειας. Οι εφαρμογές επαναλαμβάνονται σύμφωνα με τα συνιστώμενα μεσοδιαστήματα ψεκασμών για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο απαιτείται προστασία. Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο της έντασης της προσβολής. Να μη χρησιμοποιούνται ως τροφή τα αμπελόφυλλα σε περίπτωση χρήσης του MANCOZEB ΒΙΟΓΕΝΕΣΗ 80 WP. Διαχείρηση ανθεκτικότητας: Το MANCOZEB ΒΙΟΓΕΝΕΣΗ πρέπει να χρησιμοποιείται προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας σε μυκητοκτόνα με εξειδικευμένο τρόπο δράσης. Οδηγίες για χρήση σε IPM προγράμματα: Η χρήση του είναι συμβατή με προγράμματα Ολοκληρωμένης Καταπολέμησης για τις καλλιέργειες των μηλοειδών και του αμπελιού.
Συνδυαστικότητα:
Στα μηλοειδή το MANCOZEB ΒΙΟΓΕΝΕΣΗ μπορεί να συνδυαστεί με τα σκευάσματα Indar 5 EW και Systane 6 SC.
Φυτοτοξικότητα:
Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.
Να μην χρησιμοποιείται στις ποικιλίες της αχλαδιάς Κρυστάλλι Κόσια και Βουτυράτα. Μπορεί να προκαλέσει σκωριόχρωση σε μηλιές ποικιλίας “Golden Delicious.

Συσκευασία:
-Είδος-Μέγεθος-Υλικό:
1.Σακίδια ή σάκοι 50 γρ., 200 γρ., 400 γρ., 500 γρ., 800 γρ., 1 κιλού, 2 κιλών, 2,25 κιλών, 2,5 κιλών, 5 κιλών, 6 κιλών, 10 κιλών, 15 κιλών, 20 κιλών, 25 κιλών και 50 κιλών. α) Σάκοι πολύφυλλοι, PE/EVOH/PE επένδυση μέσα σε χαρτί/χαρτί/PE/χαρτί,
και αεροστεγείς.
β) Σάκοι πολύφυλλοι, microperforated PE επένδυση μέσα σε χαρτί/AL/PE/χαρτί/LDPE/ χαρτί.
γ) Σάκοι πολύφυλλοι,PE/EVOH/PE επένδυση μέσα σε χαρτί.
δ) Σάκοι πολύφυλλοι, PE επένδυση μέσα σε χαρτί/χαρτί/χαρτί/χαρτί.
ε) Σάκοι πολύφυλλοι, PE/PA/PE επένδυση μέσα σε χαρτί/χαρτί/χαρτί/χαρτί.
στ) Σάκοι πολύφυλλοι, PE επένδυση μέσα σε ΡΕ εξωτερικό σάκο.
-Σύνολο συσκευασιών: 16.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σκεύασμα απο το Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης (minagric.gr)

Τύπος έγκρισης: Οριστική έγκριση για ΔΟ του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 91/414/ΕΕ (σύμφωνα με το άρθρο 4 της Οδηγίας 91/414/ΕΕ)
Λήξη έγκρισης: 30/06/2016
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //

Σημείωση: Οσα σκευάσματα εμφανίζονται στους καταλόγους, παρόλο που η ημερομηνία λήξης τους είναι προγενέστερη της σημερινής, για τα οποία δεν υπάρχει ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ή δεν εμφανίζεται η λέξη ΑΠΟΣYΡΘΗΚΕ, η έγκρισή τους είναι σε ισχύ και βρίσκονται σε διαδικασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.

Επιβλαβές και επικίνδυνο για το περιβάλλον (Xn/N)
Παρασκευάζεται από την:
Dow Agrosciences LLC (Indianapolis)
9330 Zionsville rd.
IN 46268 - 1054
Indianapolis
USA
TEL: (317) 3374846
e-mail: atborucki@dow.com
Υπεύθυνοι διάθεσης στην αγορά::
ΒΙΟΓΕΝΕΣΗ ΑΕ
Γερανίου 21 & Σαρανταπόρου
15231
Χαλάνδρι
TEL: 210 6775470
FAX: 210 6745235
e-mail: bgenesis@otenet.gr