Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

ΑΧΛΑΔΙΑ

Χρήση του μυκητοκτόνου FONTELIS 20 SC

FONTELIS 20 SC

penthiopyrad 20%

Συμπ. Αιώρημα (SC) / Βοηθητικές ουσίες: 79.2%


Οδηγίες εφαρμογής για ΑΧΛΑΔΙΑ:

Δόσεις σκευάσματος

Αλτερνάρια (Alternaria spp.) (χρήση ήσσονος σηµασίας)
Στεμφύλιο (Pleospora allii)
Φουζικλάδιο (Venturia inaequalis)
Φουζικλάδιο (Venturia pirina)
Ωϊδιο (Podosphaera leucotricha)
112.5 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Μύκητες,
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 - 150 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 2
Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Όταν αναμένεται εμφάνιση της ασθένειας από BBCH 10- έως το PHI * Σε περίπτωση εφαρμογών έως το τέλος της ανθοφορίας, χρησιμοποιήστε όγκο νερού 100-120 λίτρα /στρ (75-90 ml προϊόν / στρ).
Τελευταία επέμβαση πρίν τη συγκομιδή - Αριθμός ημερών: 21
Για την καλλιέργεια "ΑΧΛΑΔΙΑ": Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για χρήση "ήσσονος σημασίας" όπως φαίνεται στη παραπάνω σχετική λιστα με τις δόσεις εφαρμογής του σκευάσματος.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Μυκητοκτόνο επαφής και διεισδυτικό ευρέως φάσματος με προστατευτική και θεραπευτική (στο Φουζικλάδιο στα αρχικά στάδια της ασθένειας) δράση. Το FONTELIS 20 SC αναστέλλει την αναπνοή των μυκήτων συνδεόμενο με το μιτοχονδριακό αναπνευστικό σύμπλεγμα ΙΙ. Η δραστική του ουσία σταματά τη βλάστηση των σπορίων, την δημιουργία νέων σπορίων και αναστέλλει την ανάπτυξη του μυκηλίου.
Τρόπος Εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος με τα συνήθη ψεκαστικά μέσα.
Να μην εφαρμόζεται όταν οι καλλιέργειες βρίσκονται υπό στρες.
Διαχείριση ανθεκτικότητας
Το FONTELIS περιέχει penthiopyrad, δραστική ουσία που ανήκει στη χημική ομάδα
των καρβοξαμιδίων. Η penthiopyrad ανήκει στην ομάδα των παρεμποδιστών του
ενζυμικού συμπλόκου της αφυδρογονάσης του ηλεκτρικού οξέος (SDHI).
Για να αποφευχθεί ή να καθυστερήσει η εμφάνιση ανθεκτικότητας, συνιστάται να
υιοθετήσετε τα παρακάτω μέτρα ασφαλείας:
Το FONTELIS πρέπει να εφαρμόζετε προληπτικά.
Σε περίπτωση ανάμειξης, χρησιμοποιήστε προϊόντα που περιέχουν δραστικές ουσίες με διαφορετικούς μηχανισμούς δράσης.
Τηρείτε τον μέγιστο αριθμό εφαρμογών FONTELIS ανά έτος (2 για το μήλο και το αχλάδι, 1 για τα κηπευτικά).
Για τη μηλιά και την αχλαδιά μην πραγματοποιείτε πάνω από 4 εφαρμογές ανά έτος με προϊόντα που περιέχουν δραστικές ουσίες που ανήκουν στην ίδια ομάδα με το Penthiopyrad.
Για τα κηπευτικά εφαρμόστε αυστηρά εναλλαγή προϊόντων με διαφορετικό μηχανισμό δράσης.
Το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι 1 ώρα πριν βρέξει.
Διατηρείται σταθερό για 2 χρόνια εφόσον αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο, μακριά από φωτιά ή έντονη θερμότητα σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης
Συνθήκες εφαρμογής: Να μην εφαρμόζεται όταν οι καλλιέργειες βρίσκονται υπό στρες. Διαχείριση ανθεκτικότητας Το FONTELIS περιέχει penthiopyrad, δραστική ουσία που ανήκει στη χημική ομάδα των καρβοξαμιδίων. Η penthiopyrad ανήκει στην ομάδα των παρεμποδιστών του ενζυμικού συμπλόκου της αφυδρογονάσης του ηλεκτρικού οξέος (SDHI). Για να αποφευχθεί ή να καθυστερήσει η εμφάνιση ανθεκτικότητας, συνιστάται να υιοθετήσετε τα παρακάτω μέτρα ασφαλείας: Το FONTELIS πρέπει να εφαρμόζετε προληπτικά. Σε περίπτωση ανάμειξης, χρησιμοποιήστε προϊόντα που περιέχουν δραστικές ουσίες με διαφορετικούς μηχανισμούς δράσης. Τηρείτε τον μέγιστο αριθμό εφαρμογών FONTELIS ανά έτος (2 για το μήλο και το αχλάδι, 1 για τα κηπευτικά). Για τη μηλιά και την αχλαδιά μην πραγματοποιείτε πάνω από 4 εφαρμογές ανά έτος με προϊόντα που περιέχουν δραστικές ουσίες που ανήκουν στην ίδια ομάδα με το Penthiopyrad. Για τα κηπευτικά εφαρμόστε αυστηρά εναλλαγή προϊόντων με διαφορετικό μηχανισμό δράσης. Το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι 1 ώρα πριν βρέξει. Διατηρείται σταθερό για 2 χρόνια εφόσον αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο, μακριά από φωτιά ή έντονη θερμότητα σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης
Συνδυαστικότητα:
Το σκεύασμα συνδυάζεται με τα περισσότερα ευρέως χρησιμοποιούμενα φυτοπροστατευτικά προϊόντα . Δεν συνδυάζεται με Captan ή σκευάσματα που δεν είναι συμβατά με φυτο-προστατευτικά προϊόντα που περιέχουν λάδι. Σε περίπτωση ανάμιξης στο βυτίο για χρήση σε εγκεκριμένες καλλιέργειες που αναγράφονται στην ετικέτα, ακολουθήστε τους
αυστηρότερους περιορισμούς , προφυλάξεις και διαστήματα αναμονής.
Συνιστάται να προηγηθεί δοκιμή μικρής κλίμακας. Σε περίπτωση ανάμειξης, συνιστάται να εισάγετε στη δεξαμενή τα προϊόντα με την ακόλουθη σειρά:
- υδατοδιαλυτά φακελάκια
- υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)
- κόκκοι διασπειρόμενοι (WG)
- βρέξιμες σκόνες (WP)
- FONTELIS και λοιπά προϊόντα σε συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
- γαλακτώδη αιωρήματα (SE)
- υδατικά γαλακτώματα (EW)
- συμπυκνωμένα γαλακτώματα (EC)
- συμπυκνώματα διαλυτά στο νερό (SL)
- λιπάσματα
Φυτοτοξικότητα:
Δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με της συνιστώμενες οδηγίες της ετικέτας.

Συσκευασία:
-Είδος-Μέγεθος-Υλικό: Φιάλη 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 480, 500, 750, 800, 840 και 960 κ.εκ. 1, 1.5, 1.68, 2, 2.4, 2.5, 3.6 , 4 , 4.8 , 5 και 10 λίτρα.

Τύπος έγκρισης: Νέα έγκριση (CMS) (άρθρο 37.4)
Λήξη έγκρισης: 30/04/2025
Επικίνδυνο για το περιβάλλον (GHS09)
Παρασκευάζεται από την:
DuPont International Operations Sarl
SWITZERLAND
Υπεύθυνοι διάθεσης στην αγορά::
PIONEER HI-BRED ΕΛΛΑΣ ΑΕ
Ύδρας 2 και Λ. Κηφισίας 280
15232
Χαλάνδρι, Αθήνα
TEL: +30 210 6800741
FAX: +30 210 6801018
e-mail: lena.raftopoulou@corteva.com