Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

ΜΗΛΙΑ

Χρήση του εντομοκτόνου CALYPSO 480 SC

CALYPSO 480 SC

Thiacloprid 48%

Συμπ. Αιώρημα (SC) / Βοηθητικές ουσίες: 57.5%


Οδηγίες εφαρμογής για ΜΗΛΙΑ:

Δόσεις σκευάσματος

Αφίδες (Aphis pomi)
Καρπόκαψα (Cydia pomonella)
Αφίδες (Dysaphis plantaginea)
Φυλλορύκτες (Leucoptera malifoliella)
Νάρκη (Lithocolletis blancardella)
Φυλλοδέτες (Lithocolletis coryfoliella)
100κυβ.εκ./500 l lt ψεκαστικού διαλύματος
20κυβ.εκ./100 l lt ψεκαστικού διαλύματος
3κυβ.εκ./15 l lt ψεκαστικού διαλύματος
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Έντομα,
Μέγιστος όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 1
Μέθοδος ψεκασμού:
Αφίδες, προληπτικά (εκτός της Aphis pomi), στο στάδιο της πράσινης κορυφής σε συνδυασμό με θερινό λάδι 2,5-3%. Κατασταλτικά, με την εμφάνιση της προσβολής, στο στάδιο των κλειστών μπουμπουκιών ή μετά την άνθηση - πτώση των πετάλων έως την ωρίμανση Φυλλορύκτες, εφαρμογή στο μέγιστο της εξόδου των ακμαίων από τα βομβύκια. Στην 1η γενεά συμπίπτει με το τέλος της άνθησης - πτώσης των πετάλων.
Τελευταία επέμβαση πρίν τη συγκομιδή - Αριθμός ημερών: 14
Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια ήσσονος σημασίας.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Εντομοκτόνο. Είναι διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου με προληπτική και κατασταλτική δράση για την αντιμετώπιση κυρίως μυζητικών καθώς και μασητικών εντόμων σε διάφορες καλλιέργειες. Η δράση του εντοπίζεται στην παρεμπόδιση της μεταφοράς των νευρικών ερεθισμάτων στα έντομα. Δρα ανταγωνιστικά ως προς την ακετυλοχολίνη που είναι υπεύθυνη για τη μεταφορά των νευρικών σημάτων στα έντομα και δεσμεύεται αντί αυτής στoυς υποδοχείς της που υπάρχουν στις νευρικές συνάψεις. Το thiacloprid δεν αποδομείται όπως η ακετυλοχολίνη, αλλά παραμένει δεσμευμένο στη συγκεκριμένη θέση, με αποτέλεσμα να προκαλείται διατάραξη της ισορροπίας στη λειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος και τελικά θάνατος του εντόμου.
Τρόπος Εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος. Ο όγκος του ψεκαστικού υγρού πρέπει να είναι τέτοιος
ώστε να γίνει καλή διαβροχή του φυλλώματος.
Η δόση εφαρμογής εξαρτάται από την πυκνότητα του πληθυσμού.
Λόγω του μεγάλου αριθμού ποικιλιών καλλωπιστικών να γίνεται δοκιμαστική εφαρμογή σε
μικρό αριθμό φυτών πριν από την εκτεταμένη χρήση του σκευάσματος.
Διάρκεια δράσης 14-21 ημέρες.
Διαχείριση ανθεκτικότητας:
Εφαρμογή πρακτικών ολοκληρωμένης διαχείρισης και προστασίας των ωφέλιμων αρθροπόδων, ώστε να περιοριστούν οι επεμβάσεις στις απολύτως απαραίτητες.
Οι εφαρμογές θα πρέπει να γίνονται στις συνιστώμενες δόσεις και μεσοδιαστήματα και να
εξασφαλίζεται ότι επιτυγχάνεται ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας.
Εναλλαγή εντομοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης από αυτό των χλωρονικοτινυλίων.
Να μην χρησιμοποιείται το CALYPSO 480 SC σε καλλιέργειες όπου εφαρμόσθηκαν άλλα
εντομοκτόνα της ομάδας των χλωρονικοτινυλίων στην ίδια καλλιεργητική περίοδο.
Σε περίπτωση που τα χλωρονικοτινύλια δεν είναι πλέον αποτελεσματικά, να μην εφαρμόζεται το CALYPSO 480 SC και να σταματήσει η χρήση εντομοκτόνων της ομάδας αυτής.
Διαχείριση διασποράς ψεκαστικών σταγονιδίων
(γειτονικές καλλιέργειες και υδάτινες επιφάνειες)
Για την αποφυγή μεταφοράς σταγονιδίων του ψεκαστικού υγρού να μη χρησιμοποιείται το
σκεύασμα στις καλλιέργειες οι οποίες απέχουν λιγότερο από:
- 5 μέτρα για τις καλλιέργειες αγρού και 20 μέτρα για τις δενδρώδεις καλλιέργειες από τα
επιφανειακά ύδατα.
- 5 μέτρα για τις δενδρώδεις καλλιέργειες από γειτονικές καλλιέργειες ή φυτά.
Για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος. Υπεύθυνος σε σχέση με τις αποτυχίες όσον αφορά την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα του προϊόντος για τις χρήσεις αυτές, είναι το πρόσωπο που χρησιμοποιεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν.
Συνθήκες εφαρμογής: Η δόση εφαρμογής εξαρτάται από την πυκνότητα του πληθυσμού. Λόγω του μεγάλου αριθμού ποικιλιών καλλωπιστικών να γίνεται δοκιμαστική εφαρμογή σε μικρό αριθμό φυτών πριν από την εκτεταμένη χρήση του σκευάσματος. Διάρκεια δράσης 14-21 ημέρες. Διαχείριση ανθεκτικότητας: Εφαρμογή πρακτικών ολοκληρωμένης διαχείρισης και προστασίας των ωφέλιμων αρθροπόδων, ώστε να περιοριστούν οι επεμβάσεις στις απολύτως απαραίτητες. Οι εφαρμογές θα πρέπει να γίνονται στις συνιστώμενες δόσεις και μεσοδιαστήματα και να εξασφαλίζεται ότι επιτυγχάνεται ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας. Εναλλαγή εντομοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης από αυτό των χλωρονικοτινυλίων. Να μην χρησιμοποιείται το CALYPSO 480 SC σε καλλιέργειες όπου εφαρμόσθηκαν άλλα εντομοκτόνα της ομάδας των χλωρονικοτινυλίων στην ίδια καλλιεργητική περίοδο. Σε περίπτωση που τα χλωρονικοτινύλια δεν είναι πλέον αποτελεσματικά, να μην εφαρμόζεται το CALYPSO 480 SC και να σταματήσει η χρήση εντομοκτόνων της ομάδας αυτής. Διαχείριση διασποράς ψεκαστικών σταγονιδίων (γειτονικές καλλιέργειες και υδάτινες επιφάνειες) Για την αποφυγή μεταφοράς σταγονιδίων του ψεκαστικού υγρού να μη χρησιμοποιείται το σκεύασμα στις καλλιέργειες οι οποίες απέχουν λιγότερο από: - 5 μέτρα για τις καλλιέργειες αγρού και 20 μέτρα για τις δενδρώδεις καλλιέργειες από τα επιφανειακά ύδατα. - 5 μέτρα για τις δενδρώδεις καλλιέργειες από γειτονικές καλλιέργειες ή φυτά. Για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος. Υπεύθυνος σε σχέση με τις αποτυχίες όσον αφορά την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα του προϊόντος για τις χρήσεις αυτές, είναι το πρόσωπο που χρησιμοποιεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν.
Φυτοτοξικότητα:
Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

Συσκευασία:
-Είδος-Μέγεθος-Υλικό:
Φιάλες με αυτοκόλλητη πολύφυλλη ετικέτα 5 κ.εκ., 10 κ.εκ., 20 κ.εκ., 30 40 κ.εκ., 50 κ.εκ. και 60 κ.εκ. HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας).
Φιάλες σε χαρτοκυτίο 75 κ.εκ., 100 κ.εκ., 125 κ.εκ., 150 κ.εκ., 200 κ.εκ., 250 κ.εκ., HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας).
Φιάλες με απλή ετικέτα 150 κ.εκ., 200 κ.εκ., 250 κ.εκ., 300 κ.εκ., 400 κ.εκ, 500 κ.εκ., 800 κ.εκ. και 1 λίτρο HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας).

Τύπος έγκρισης: Οριστική έγκριση για ΔΟ του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 91/414/ΕΕ (σύμφωνα με το άρθρο 4 της Οδηγίας 91/414/ΕΕ)
Λήξη έγκρισης: 30/04/2021
Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS07+GHS08+GHS09