Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

CUPRABLAU Z 35 WG

Copper oxychloride, σε Cu 35%

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG) / Βοηθητικές ουσίες: 38.6%


Οδηγίες εφαρμογής για ΜΗΛΙΑ:

Δόσεις σκευάσματος

Βακτηριακό κάψιμο (Erwinia amylovora)
Σήψεις λαιμού (Phytophthora cactorum)
Ωϊδιο (Podosphaera leucotricha)
50-75 γραμμάρια στο στρέμμα
Εξέλκωση βραχιόνων
κορμού και κλάδων
(Diaporthe eres NITSCHKE)
Εξέλκωση βραχιόνων
κορμού και κλάδων
(Nectria galligena)
Μαρασμός (Botryosphaeria obtusa (SCHWEIN.) SHOEMAKER)
Φουζικλάδιο (Venturia inaequalis)
Φουζικλάδιο (Venturia pirina)
160-210 γραμμάρια στο στρέμμα
Μονίλια (Φαιά σήψη) (Monilinia fructigena)
130-170 γραμμάρια στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Βακτήρια, Μύκητες, Μύκητες,
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 120 - 150 λίτρα / στρέμμα
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 3 έως 7
Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: - για καταπολέμηση στο Φουσικλάδιο Βλάστηση/ ανάπτυξη οφθαλμών (ΒΒCH 00-03) / Φθινόπωρο /Χειμώνας Εφαρμογές κατά το φθινόπωρο –χειμώνα και εξελκώσεις - για καταπολέμηση στον Ασκομύκητα και στην Μονίλια και στην σήψη λαιμού Aνάπτυξη φύλλων/ βλαστού (ΒΒCH 07-54)/ Άνοιξη Εφαρμογές κατά τη βλαστική ανάπτυξη (διόγκωση οφθαλμών, πράσινη κορυφή, μπουμπούκια). Διακόψτε τις εφαρμογές κατά την έναρξη της ανθοφορίας - για καταπολέμηση στον Βακτηριακό κάψιμο Εφαρμογές φθινόπωρο και νωρίς την άνοιξη σε μη χαλκοευαίσθητες ποικιλίες - για καταπολέμηση στην Σήψη λαιμού Διαβρέχουμε πολύ καλά κάθε δέντρο στην περιοχή του λαιμού με 10-15 λίτρα διαλύματος (210g/στρέμμα)
Μη εφαρµόσιµο
Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια ήσσονος σημασίας.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Μυκητοκτόνο επαφής µε προστατευτική δράση.
Μέθοδος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.
SELECT KODIKOS FROM `farm_dro` WHERE `farm_dro`.KOD_FARMAK='60629'

Συνδυαστικότητα και φυτοτοξικότητα

Φυτοτοξικότητα:
Στα ροδάκινα, τα δαμάσκηνα και σε ευαίσθητες ποικιλίες μήλων και αχλαδιών το προϊόν μπορεί να είναι φυτοτοξικό εφόσον εφαρμόζεται σε πλήρη βλάστηση.
Ευαίσθητες ποικιλίες μήλων : Abbondanza, Belfort, Black Stayman, Gravenstein, Rome beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, King David, REntta del Canada, Rosa Mantovana, Commercio.
Ευαίσθητες ποικιλίες αχλαδιών: Abate Fetel, Buona Luigia d’ Avranches, Butirra Clairgeau, Passaceassana, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.
Γενικά να αποφεύγεται η χρήση του κατά την άνθηση.
Συνδυαστικότητα:
Δεν είναι συμβατό με φυτοφάρμακα αλκαλικής αντίδρασης.

Copper oxychloride:
Δεν συνδυάζεται με: σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης, Thiram, Captan, Maneb, Folpet, Thiram, Dinocap, Dodine, Ziram, fardam, διθειοκαρβαμιδικά εντομοκτόνα, καρβαμιδικά εντομοκτόνα, οργανοφωσφορικά εντομοκτόνα, Formetanate, πολύ όξινα σκευάσματα, διαφυλλικά λιπάσματα, Cydia pomonella granulosis virus,

Αν στην ετικέτα ή οι πίνακες συνδυαστικότητας δεν δίδονται πληροφορίες για τη συνδυαστικότητα, θα πρέπει να γίνεται δοκιµαστική ανάµειξη για να εξετασθεί τουλάχιστον η περίπτωση φυσικής ασυµβατότητας του συνδυασµού.
H προσθήκη των φυτοφαρμάκων με τη σειρά: WP, FL, WDG και EC ή S
Μέγιστα Επιτρεπτά Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) του παραπάνω σκευάσματος για τη συγγεκριμένη καλλιεργεια
Δραστική ουσίαΕπεξήγησηΜέγ.Υπολειμματικότητα
Copper Χημικές ενώσεις Χαλκού (Copper compounds)5 mg/kg

Τύπος έγκρισης: Αμοιβαία αναγνώριση (άρθρο 40)
Λήξη έγκρισης: 31/01/2020
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //

Σημείωση: Οσα σκευάσματα εμφανίζονται στους καταλόγους, παρόλο που η ημερομηνία λήξης τους είναι προγενέστερη της σημερινής, για τα οποία δεν υπάρχει ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ή δεν εμφανίζεται η λέξη ΑΠΟΣYΡΘΗΚΕ, η έγκρισή τους είναι σε ισχύ και βρίσκονται σε διαδικασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.

Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS07+GHS09
Παρασκευάζεται από την:
CINKARNA, Metalurska-kemicna Industrija Celje INC.
Kidriceva 26, P.O.B. 1032
Sl-3001
Celje
SLOVENIA
TEL: +386(0) 3427600
Υπεύθυνοι διάθεσης στην αγορά::
ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ
Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου, Τ.Θ. 1026
57022
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
TEL: 2310 569630
FAX: 2310 797047
e-mail: registration@farmachem.gr