Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

ΜΗΛΙΑ

Χρήση της Φερομόνης CHECKMATE Puffer CM

CHECKMATE Puffer CM

(E,E)-8,10-Dodecadien-1-ol 18.05%

Αέριο (AE) / Βοηθητικές ουσίες: 100%


Οδηγίες εφαρμογής για ΜΗΛΙΑ:

Δόσεις σκευάσματος

Καρπόκαψα (Cydia pomonella)
2-3 συσκευές για 10 στρέμματα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Έντομα,
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 1
Για τον καθορισμό του χρόνου εφαρμογής, χρησιμοποιείστε παγίδες παρακολούθησης και συμβουλευτείτε τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Εφαρμόστε το προϊόν πριν την έναρξη της πτήσης. Αναρτήστε τη συσκευή σε κλαδί ή πάσσαλο στο ανώτερο 1/3 της κόμης του δέντρου, εκτιμώντας το τελικό ύψος της μετά την έκπτυξη των ετήσιων βλαστών και μέχρι 50 εκατοστά από την κορυφή του φυτού και προγραμματίστε την για την επιθυμητή περίοδο (βλπ οδηγίες χρήσης). Ανάλογα με το σχήμα του οπωρώνα, την κατεύθυνση των επικρατέστερων ανέμων και τους γειτονικούς αγρούς, υπολογίστε εκ των προτέρων τις αποστάσεις μεταξύ των διαχυτήρων ώστε η κατανομή τους να είναι ομοιόμορφη
Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια ήσσονος σημασίας.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Φερομόνη φύλου για καταπολέμηση της καρπόκαψας σε μηλοειδή και καρύδια μέσω της παρεμπόδισης της σύζευξης.
Τρόπος Εφαρμογής: Τοποθετήστε το δοχείο του προϊόντος στην συσκευή αυτόματης διάχυσης και προγραμματίστε το χρόνο και τη συχνότητα της διάχυσης για μια περίοδο 12 ή 24 ωρών. Αναρτήστε τη συσκευή σε κλαδί ή πάσσαλο στο ανώτερο 1/3 της κόμης του δέντρου λαμβάνοντας υπόψη τη νέα βλάστηση που θα αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου και μέχρι 50 εκατοστά από την κορυφή του φυτού. Αν η διάχυση έχει οριστεί κάθε 12 ώρες, ο προγραμματισμός της συσκευής πρέπει να αρχίζει το βράδυ μετά το ηλιοβασίλεμα οπότε τα ακμαία είναι πιο δραστήρια.
1.Το προϊόν δρα μόνο κατά των αρσενικών ακμαίων της καρπόκαψας. Δεν έχει καμία δράση στα θηλυκά ακμαία, τα αυγά ή τις προνύμφες
2.Μία εφαρμογή αρκεί για να καλύψει όλη την καλλιεργητική περίοδο, ανεξάρτητα από τις μετεωρολογικές συνθήκες
3.Ο αριθμός και το μέγεθος κανίστρου που επιλέγονται με τα εξής κριτήρια: (α) τη διάρκεια του βιολογικού κύκλου του εντόμου στην περιοχή εφαρμογής (β) την αναμενόμενη πίεση πληθυσμού του εντόμου με βάση τις προσβολές των προηγούμενων χρόνων στον ίδιο οπωρώνα (γ) τη γειτνίαση με περιοχές που θα μπορούσαν να αποτελέσουν πηγή μόλυνσης και (δ) τη χρήση της μεθόδου παρεμπόδισης σύζευξης της καρπόκαψας στους ίδιους οπωρώνες τα προηγούμενα χρόνια. Διευκρινίζεται ότι το μικρό κάνιστρο διαχέει το προϊόν για τουλάχιστον 140 ημέρες, το μεσαίο για τουλάχιστον 160 ημέρες και το μεγαλύτερο για τουλάχιστον 200 ημέρες. Όσον αφορά το αριθμό των κανίστρων στα 10 στρέμματα, τα 3 κάνιστρα συνιστώνται όταν προβλέπεται μεγάλη πίεση πληθυσμού και τα 2 όταν προβλέπεται μικρότερη.
4. Ενισχύστε την προστασία στις άκρες του αγρού για να αποφύγετε προσβολές που προέρχονται από γειτονικά αγροτεμάχια.
5.Σε οπωρώνες με μεγάλη περίμετρο, η τοποθέτηση των διαχυτήρων πρέπει να διαμορφώνεται λαμβάνοντας υπόψη και άλλους παράγοντες όπως το σχήμα και το ανάγλυφο του οπωρώνα, τις γειτονικές καλλιέργειες και την παρουσία φυσικών εστιών μόλυνσης.
6.Εξασφαλίστε ακριβή εικόνα της κατάστασης του οπωρώνα με καταμέτρηση των συλλήψεων στις παγίδες παρακολούθησης και ελέγχους των φύλλων και των καρπών για προσβολές από καρπόκαψα.
7.Σε περίπτωση αύξησης των συλλήψεων στις παγίδες παρακολούθησης ή εμφάνισης μη αποδεκτών προσβολών πραγματοποιείστε συμπληρωματικά εφαρμογές με κατάλληλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
Συνθήκες εφαρμογής: 1.Το προϊόν δρα μόνο κατά των αρσενικών ακμαίων της καρπόκαψας. Δεν έχει καμία δράση στα θηλυκά ακμαία, τα αυγά ή τις προνύμφες 2.Μία εφαρμογή αρκεί για να καλύψει όλη την καλλιεργητική περίοδο, ανεξάρτητα από τις μετεωρολογικές συνθήκες 3.Ο αριθμός και το μέγεθος κανίστρου που επιλέγονται με τα εξής κριτήρια: (α) τη διάρκεια του βιολογικού κύκλου του εντόμου στην περιοχή εφαρμογής (β) την αναμενόμενη πίεση πληθυσμού του εντόμου με βάση τις προσβολές των προηγούμενων χρόνων στον ίδιο οπωρώνα (γ) τη γειτνίαση με περιοχές που θα μπορούσαν να αποτελέσουν πηγή μόλυνσης και (δ) τη χρήση της μεθόδου παρεμπόδισης σύζευξης της καρπόκαψας στους ίδιους οπωρώνες τα προηγούμενα χρόνια. Διευκρινίζεται ότι το μικρό κάνιστρο διαχέει το προϊόν για τουλάχιστον 140 ημέρες, το μεσαίο για τουλάχιστον 160 ημέρες και το μεγαλύτερο για τουλάχιστον 200 ημέρες. Όσον αφορά το αριθμό των κανίστρων στα 10 στρέμματα, τα 3 κάνιστρα συνιστώνται όταν προβλέπεται μεγάλη πίεση πληθυσμού και τα 2 όταν προβλέπεται μικρότερη. 4. Ενισχύστε την προστασία στις άκρες του αγρού για να αποφύγετε προσβολές που προέρχονται από γειτονικά αγροτεμάχια. 5.Σε οπωρώνες με μεγάλη περίμετρο, η τοποθέτηση των διαχυτήρων πρέπει να διαμορφώνεται λαμβάνοντας υπόψη και άλλους παράγοντες όπως το σχήμα και το ανάγλυφο του οπωρώνα, τις γειτονικές καλλιέργειες και την παρουσία φυσικών εστιών μόλυνσης. 6.Εξασφαλίστε ακριβή εικόνα της κατάστασης του οπωρώνα με καταμέτρηση των συλλήψεων στις παγίδες παρακολούθησης και ελέγχους των φύλλων και των καρπών για προσβολές από καρπόκαψα. 7.Σε περίπτωση αύξησης των συλλήψεων στις παγίδες παρακολούθησης ή εμφάνισης μη αποδεκτών προσβολών πραγματοποιείστε συμπληρωματικά εφαρμογές με κατάλληλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
Συνδυαστικότητα:
Δε συνδυάζεται με άλλα προϊόντα
Φυτοτοξικότητα:
Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής (δεν έρχεται σε άμεση επαφή με την καλλιέργεια).

Συσκευασία:
-Είδος-Μέγεθος-Υλικό:
Δοχείο (κάνιστρο) - 268 γραμμάρια - Ατσάλι.
Δοχείο (κάνιστρο) - 307 γραμμάρια - Ατσάλι.
Δοχείο (κάνιστρο) - 384 γραμμάρια - Ατσάλι.

Τύπος έγκρισης: Αμοιβαία αναγνώριση (άρθρο 40)
Λήξη έγκρισης: 31/08/2020
Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS02+GHS07
Παρασκευάζεται από την:
Suterra Europe Biocontrol S.L.
Plaza America 2, Planta 9
46004
Valencia
SPAIN
TEL: +34 9 63956743
FAX: +34 9 3647 95 05
e-mail: alessandra.moccia@suterra.com
Υπεύθυνοι διάθεσης στην αγορά::
ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ
1o χλμ. Λεωφόρου Παιανίας – Μαρκοπούλου
19002
Παιανία
TEL: 210 6800900
FAX: 210 6833488
e-mail: info@hellafarm.gr