Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ

Χρήση του βιολογικού εντομοκτόνου CITROLE

CITROLE

Paraffin oil 96.9%

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC) / Βοηθητικές ουσίες: 3.1%


Οδηγίες εφαρμογής για ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ:

Δόσεις σκευάσματος

Παραμορφωτικό άκαρι (Aceria sheldoni)
Φυτόπτες (Aculus pelekassi)
Ψώρα Κόκκινη (Aonidiella_aurantii)
Αφίδες (Aphis sp.)
Ακάρεα - Τετράνυχοι (Bryobia rubrioculus)
Φυλλοδέτες (Archips podana / Cacoecia podana)
Φυλλοδέτες (Cacoecia rosana)
Κηροπλάστης (Ceroplastes rusci)
Κοκκοειδή (Ψώρα) (Diaspis sp.)
Αφίδες (Hyalopterus pruni)
Λεκάνιο (Lecanium persicae)
Λεκάνιο (Lecanium prunastri)
Ψώρα Μυτιλόμορφη (Lepidosaphes_ulmi)
Κοκκοειδή (Ψώρα) (Melanaspis inopinata)
Κόκκινος Τετράνυχος (Panonychus ulmi)
Πράσινη αφίδα (Myzus persicae)
Παρλατόρια (Parlatoria oleae)
Βαμβακάδα ή Διάσπις (Pseudaulacaspis pentagona)
Βαμβακάδα (Ψευδόκοκκος) (Planococcus citri (Pseudococcus citri))
Ψώρα του San Jose (Quadraspidiotus_perniciosus)
Λεκάνιο (Saissetia oleae)
Κίτρινος Τετράνυχος (Tetranychus urticae)
1000-3000 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Ακάρεα, Έντομα,
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 - 150 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 2
Μέθοδος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος
Εφαρμογή με την εμφάνιση της προβολής, πριν την άνθηση
Τελευταία επέμβαση πρίν τη συγκομιδή: Μη εφαρμόσιμο
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Έχει εντομοκτόνο και ακαρεοκτόνο δράση. Χρησιμοποιείται ενάντια σε τετρανύχους, κοκκοειδή και αφίδες. Δρα με φυσικό τρόπο δημιουργώντας ένα φίλμ το οποίο προκαλεί ασφυξία των εντόμων στόχων (ακμαίων, προνυμφών και αυγών).
Μέθοδος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος
*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες Κυδωνιά, Μουσμουλιά, Αχλαδομηλιά, Αμυγδαλιά, Φουντουκιά, Φιστικιά, Καρυδιά, Καστανιά, Ελιά, Ροδιά, Συκιά, Ακτινιδιά, Μαστίχα Χίου, Αβοκάντο και Ιπποφαές καθώς και για την αποτελεσματικότητα κατά των εχθρών ήσσονος σημασίας από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις ακόλουθες χρήσεις ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».
-Η χρήση στο γκρέιπ-φρουτ περιλαμβάνει τη φράπα.
-H χρήση στη ροδακινιά περιλαμβάνει τη νεκταρινιά.
Διαχείριση ανθεκτικότητας, Οδηγίες για χρήση σε IPM προγράμματα κ.λ.π.
Να μη γίνεται ψεκασμός αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από 5°C ή πάνω από 30°C, ή η σχετική υγρασία είναι κάτω από 30%.
Να μη γίνεται εφαρμογή σε δένδρα εξασθενημένα λόγω ασθενειών, ξηρασίας, ξηρών ανέμων ή που έχουν υποστεί υψηλή αζωτούχο λίπανση.
Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα επί 30 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή θείου ή θειασβεστίου.
Στα μηλοειδή και ειδικά στο κρυστάλλι να μην προηγείται ή έπεται εφαρμογή captan, folpet, δινιτροενώσεων σε διάστημα τουλάχιστον 1 εβδομάδας.
Το CITROLE είναι σταθερό για 2 χρόνια όταν αποθηκεύεται στην αρχική του συσκευασία σε εσωτερικούς αποθηκευτικούς χώρους.
Συνθήκες εφαρμογής: *«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες Κυδωνιά, Μουσμουλιά, Αχλαδομηλιά, Αμυγδαλιά, Φουντουκιά, Φιστικιά, Καρυδιά, Καστανιά, Ελιά, Ροδιά, Συκιά, Ακτινιδιά, Μαστίχα Χίου, Αβοκάντο και Ιπποφαές καθώς και για την αποτελεσματικότητα κατά των εχθρών ήσσονος σημασίας από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις ακόλουθες χρήσεις ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος». -Η χρήση στο γκρέιπ-φρουτ περιλαμβάνει τη φράπα. -H χρήση στη ροδακινιά περιλαμβάνει τη νεκταρινιά. Διαχείριση ανθεκτικότητας, Οδηγίες για χρήση σε IPM προγράμματα κ.λ.π. Να μη γίνεται ψεκασμός αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από 5°C ή πάνω από 30°C, ή η σχετική υγρασία είναι κάτω από 30%. Να μη γίνεται εφαρμογή σε δένδρα εξασθενημένα λόγω ασθενειών, ξηρασίας, ξηρών ανέμων ή που έχουν υποστεί υψηλή αζωτούχο λίπανση. Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα επί 30 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή θείου ή θειασβεστίου. Στα μηλοειδή και ειδικά στο κρυστάλλι να μην προηγείται ή έπεται εφαρμογή captan, folpet, δινιτροενώσεων σε διάστημα τουλάχιστον 1 εβδομάδας. Το CITROLE είναι σταθερό για 2 χρόνια όταν αποθηκεύεται στην αρχική του συσκευασία σε εσωτερικούς αποθηκευτικούς χώρους.

Συνδυαστικότητα και φυτοτοξικότητα

Φυτοτοξικότητα:
Δεν είναι φυτοτοξικό για τις συνθήκες της Ελλάδος όταν χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες καλλιέργειες και σύμφωνα με της συνιστώμενες δόσεις.
Δεν αναμένονται επιπτώσεις σε φυτά μη στόχους.
Συνδυαστικότητα:
Δεν συνιστάται ο συνδυασμός του με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Paraffin oil:
Δεν συνδυάζεται με: ισχυρά αλκαλικά σκευάσματα, θείο, Θειασβέστειο, Propargite, Captan, Dinocap, Folpet,

Αν στην ετικέτα ή οι πίνακες συνδυαστικότητας δεν δίδονται πληροφορίες για τη συνδυαστικότητα, θα πρέπει να γίνεται δοκιµαστική ανάµειξη για να εξετασθεί τουλάχιστον η περίπτωση φυσικής ασυµβατότητας του συνδυασµού.
H προσθήκη των φυτοφαρμάκων με τη σειρά: WP, FL, WDG και EC ή S

Αναλυτικές πληροφορίες για το σκεύασμα απο το Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης (minagric.gr)

Τύπος έγκρισης: Νέα έγκριση (ZRMS) (άρθρο 33)
Λήξη έγκρισης: 31/12/2024
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //
Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS08
Παρασκευάζεται από την:
TotalEnergies Fluids S.A.S
2 place Jean Millier – La Défense 6
92400
Courbevoie
FRANCE
TEL: 0033 01 41357585
FAX: 0033 01 41 35 51 34
e-mail: serge.quillet@total.com
Υπεύθυνοι διάθεσης στην αγορά::
TotalEnergies Marketing Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.
74-76 Βορείου Ηπείρου & Κονίτσης
151 25
Μαρούσι, Αθήνα
ΠΡΟΦΑΡΜ ΑΕΒΕ
ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΥ ΟΤ 20
57022
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
TEL: 2310 798021
FAX: 2310 545036
e-mail: info@profarm.gr