Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

ΛΕΜΟΝΙΑ

Χρήση του εντομοκτόνου RULE 50 WG

RULE 50 WG

flonicamid 50%

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG) / Βοηθητικές ουσίες: 47.92%


Οδηγίες εφαρμογής για ΛΕΜΟΝΙΑ:

Δόσεις σκευάσματος

Αφίδες (Aphis citricidus)
Αφίδες (Aphis gossypii)
Πράσινη αφίδα (Myzus persicae)
Αφίδες (Toxoptera aurantii)
10 γραμμάρια στο στρέμμα
Αφίδες 3.5-10 γρ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Έντομα,
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 - 300 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 2
Eφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελλισών. Η μία εφαρμογή μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας
Τελευταία επέμβαση πρίν τη συγκομιδή - Αριθμός ημερών: 60
Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια ήσσονος σημασίας.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Διασυστηματικό εντομοκτόνο κατά των αφίδων. Η δράση του εντοπίζεται στην εκλεκτική παρεμπόδιση της διατροφικής συμπεριφοράς των αφίδων με αποτέλεσμα τα έντομα να σταματούν αμέσως να τρέφονται και να πεθαίνουν σε 1-3 ημέρες μετά την εφαρμογή.
Μέθοδος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος.
1.Η μία εφαρμογή μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας
2.Σε περιοχές με υψηλά ποσοστά προσβολής ακολουθήστε πρόγραμμα ψεκασμών το οποίο να προβλέπει εναλλαγή προϊόντων με διαφορετικό τρόπο δράσης.
3.Για καλύτερα αποτελέσματα πρέπει να γίνεται καλή και ομοιόμορφη διαβροχή των φυτών.
-Εφαρμογή πρακτικών ολοκληρωμένης διαχείρισης και προστασίας των ωφέλιμων αρθρόποδων, ώστε να περιοριστούν οι επεμβάσεις στις απολύτως απαραίτητες.
-Επεμβάσεις με ΤΕΡΡΕΚΙ νωρίς, όταν ο πληθυσμός των αφίδων είναι σε χαμηλά επίπεδα.
-Οι εφαρμογές θα πρέπει να γίνονται στις συνιστώμενες δόσεις και μεσοδιαστήματα και να εξασφαλίζεται ότι επιτυγχάνεται ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας.
-Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές µε TEPPEKI. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή µε εντομοκτόνα άλλων χημικών ομάδων που δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με το flonicamid.
Συνθήκες εφαρμογής: 1.Η μία εφαρμογή μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας 2.Σε περιοχές με υψηλά ποσοστά προσβολής ακολουθήστε πρόγραμμα ψεκασμών το οποίο να προβλέπει εναλλαγή προϊόντων με διαφορετικό τρόπο δράσης. 3.Για καλύτερα αποτελέσματα πρέπει να γίνεται καλή και ομοιόμορφη διαβροχή των φυτών. -Εφαρμογή πρακτικών ολοκληρωμένης διαχείρισης και προστασίας των ωφέλιμων αρθρόποδων, ώστε να περιοριστούν οι επεμβάσεις στις απολύτως απαραίτητες. -Επεμβάσεις με ΤΕΡΡΕΚΙ νωρίς, όταν ο πληθυσμός των αφίδων είναι σε χαμηλά επίπεδα. -Οι εφαρμογές θα πρέπει να γίνονται στις συνιστώμενες δόσεις και μεσοδιαστήματα και να εξασφαλίζεται ότι επιτυγχάνεται ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας. -Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές µε TEPPEKI. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή µε εντομοκτόνα άλλων χημικών ομάδων που δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με το flonicamid.
Μέγιστα Επιτρεπτά Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) του παραπάνω σκευάσματος για τη συγγεκριμένη καλλιεργεια
Δραστική ουσίαΕπεξήγησηΜέγ.Υπολειμματικότητα
Flonicamid (άθροισμα από flonicamid, TFNA και TFNG εκφραζόμενο σαν flonicamid) 0.15 mg/kg

Αναλυτικές πληροφορίες για το σκεύασμα απο το Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης (minagric.gr)

Το RULE 50 WG Χρησιμοποιεί την εγκρίση κυκλοφορίας του σκευάσματος TEPPEKI 50 WG
Τύπος έγκρισης: Επανέγκριση (άρθρο 80.5). Σκευάσματα που υπέβαλαν φάκελο προ 6/2011 και εγκρίθηκαν με το ΠΔ 115
Λήξη έγκρισης: 31/08/2024
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //
Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS07
Παρασκευάζεται από την:
ISK Biosciences Europe N.V.
Pegasus Park, De Kleetlaan 12B box 9
B-1831
Diegem
BELGIUM
TEL: +32 26278675
FAX: +32 2627 86 00
e-mail: isk-FPI@isk.be
Υπεύθυνοι διάθεσης στην αγορά::
ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ
Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου, Τ.Θ. 1026
57022
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
TEL: 2310 569630
FAX: 2310 797047
e-mail: registration@farmachem.gr