Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

BERELEX 40 SG

Gibberellic acid 40%

Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG) / Βοηθητικές ουσίες: 60%


Οδηγίες εφαρμογής για ΛΕΜΟΝΙΑ:

Δόσεις σκευάσματος

2-15 γραμμάρια στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Φυτορρυθμιστική ουσία.
Μέθοδος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος
Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια ήσσονος σημασίας.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Ρυθμιστής της ανάπτυξης των φυτών. Το προϊόν προωθεί την ανάπτυξη του μίσχου μέσω της επιμήκυνσης του κυττάρου και τη διακοπή της φυτικής νάρκης.
Μέθοδος εφαρμογής: Η εφαρμογή πραγματοποιείται με ψεκασμούς καλύψεως φυλλώματος στην συνιστώμενη δόση.
Χρόνοι εφαρμογών για άσπερμα επιτραπέζια σταφύλια: Πέντε εφαρμογές. Οι εφαρμογές ξεκινούν όταν ο 1ος βραχίονας ξεκινά να κινείται στη συστάδα. (μήκος στελέχους ~ 4-10 εκ, BBCH55-57)∙ δεύτερη εφαρμογή στο 50% ανοιχτών ανθέων (BBCH65)∙ τρίτη εφαρμογή στο 80% των ανοιχτών ανθέων (BBCH68)∙ τέταρτη εφαρμογή στο 50% των ραγών στα 3-6 mm (BBCH73-75)∙ Πέμπτη εφαρμογή στο 75% των ραγών στα 3-6 mm (BBCH73-75)∙ Οι πρώτοι τρεις ψεκασμοί γίνονται στα 100 L/στρ. και οι τρεις τελευταίοι ψεκασμοί στα 200 L/στρ..
Φυλάσσετέ το μακριά από φαγητά, ποτά και ζωοτροφές.
Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για τουλάχιστον 3 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν διατηρείται στην αρχική του συσκευασία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
Συνθήκες εφαρμογής: Χρόνοι εφαρμογών για άσπερμα επιτραπέζια σταφύλια: Πέντε εφαρμογές. Οι εφαρμογές ξεκινούν όταν ο 1ος βραχίονας ξεκινά να κινείται στη συστάδα. (μήκος στελέχους ~ 4-10 εκ, BBCH55-57)∙ δεύτερη εφαρμογή στο 50% ανοιχτών ανθέων (BBCH65)∙ τρίτη εφαρμογή στο 80% των ανοιχτών ανθέων (BBCH68)∙ τέταρτη εφαρμογή στο 50% των ραγών στα 3-6 mm (BBCH73-75)∙ Πέμπτη εφαρμογή στο 75% των ραγών στα 3-6 mm (BBCH73-75)∙ Οι πρώτοι τρεις ψεκασμοί γίνονται στα 100 L/στρ. και οι τρεις τελευταίοι ψεκασμοί στα 200 L/στρ.. Φυλάσσετέ το μακριά από φαγητά, ποτά και ζωοτροφές. Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για τουλάχιστον 3 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν διατηρείται στην αρχική του συσκευασία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Συνδυαστικότητα και φυτοτοξικότητα

Φυτοτοξικότητα:
Δεν υπάρχουν ενδείξεις φυτοτοξικότητας όταν χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες δόσεις, στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της χώρας.
Συνδυαστικότητα:
Το Berelex 40 SG, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή ορθή γεωργική πρακτική (EU GAP), δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε δοχείο ανάμειξης.

Gibberellic acid:
Δεν συνδυάζεται με: λάδια, αλκαλικά μείγματα όπως ο βορδιγάλλειος πολτός, θειασβέστιο,
Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν και μετά την εφαρμογή θερινού πολτού
Αν στην ετικέτα ή οι πίνακες συνδυαστικότητας δεν δίδονται πληροφορίες για τη συνδυαστικότητα, θα πρέπει να γίνεται δοκιµαστική ανάµειξη για να εξετασθεί τουλάχιστον η περίπτωση φυσικής ασυµβατότητας του συνδυασµού.
H προσθήκη των φυτοφαρμάκων με τη σειρά: WP, FL, WDG και EC ή S
Μέγιστα Επιτρεπτά Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) του παραπάνω σκευάσματος για τη συγγεκριμένη καλλιεργεια
Δραστική ουσίαΕπεξήγησηΜέγ.Υπολειμματικότητα
Gibberellic acid (++)No MRL Required mg/kg

Αναλυτικές πληροφορίες για το σκεύασμα απο το Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης (minagric.gr)

Τύπος έγκρισης: Οριστική έγκριση σύμφωνα με τον Κανονισμό 1107/2009
Λήξη έγκρισης: 31/08/2020
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //

Σημείωση: Οσα σκευάσματα εμφανίζονται στους καταλόγους, παρόλο που η ημερομηνία λήξης τους είναι προγενέστερη της σημερινής, για τα οποία δεν υπάρχει ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ή δεν εμφανίζεται η λέξη ΑΠΟΣYΡΘΗΚΕ, η έγκρισή τους είναι σε ισχύ και βρίσκονται σε διαδικασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.

SCAE-Valent BioSciences Sarl
36 rue de la Gare
CH – 1260