Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

SMARTFRESH

1-methylcyclopropene (1-MCP) 3.3%

Διαχυτήρες εμποτισμένων δακτυλίων (VP) / Βοηθητικές ουσίες: 96.55%


Οδηγίες εφαρμογής για ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ:

Δόσεις σκευάσματος

43 mg ανά κυβικό μέτρο
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Φυτορρυθμιστική ουσία.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Κατηγορία: Φυτορρυθμιστική ουσία για μετασυλλεκτική εφαρμογή σε αεροστεγείς θαλάμους αποθήκευσης φρούτων (μήλων, ακτινιδίων, δαμάσκηνων και αχλαδιών). Τρόπος δράσης: Η δραστική ουσία 1-methylcyclopropene (1-MCP) αναστέλλει την παραγωγή και τη δέσμευση (πρόσληψη) του αιθυλενίου, τόσο από εσωτερικές όσο και από εξωτερικές πηγές. Έτσι αποφεύγονται οι αρνητικές επιπτώσεις του αιθυλενίου και διατηρείται αναλλοίωτη η ποιότητα των αποθηκευμένων φρούτων σε όλη τη διάρκεια της περιόδου αποθήκευσης. Τα αποτελέσματα της εφαρμογής του SmartFreshSM δεν είναι μόνιμα. Η μετασυλλεκτική ωρίμαση των καρπών εξελίσσεται με κάποια επιβράδυνση με αποτέλεσμα την επιμήκυνση της διατηρησιμότητας των φρούτων. Η παραγωγή αιθυλενίου αρχίζει μετά από την απομάκρυνση των φρούτων από την αποθήκη και την επιστροφή τους σε συνθήκες περιβάλλοντος.
Μέθοδος εφαρμογής: Το SmartFreshSM πρέπει να εφαρμόζεται σε θαλάμους αποθήκευσης που κλείνουν αεροστεγώς. Η καλή στεγανότητα των θαλάμων διασφαλίζει τη μέγιστη αποτελεσματικότητα της εφαρμογής.
Πριν από την εφαρμογή, βεβαιωθείτε ότι ο θάλαμος είναι αεροστεγής, μπορεί να σφραγιστεί ερμητικά και γρήγορα και δεν έχει εμφανείς χαραμάδες ή ρωγμές και δεν υπάρχει πιθανότητα διαρροής του εξατμιζόμενου προϊόντος.
1. Αφού ολοκληρωθεί το γέμισμα του θαλάμου, τοποθετήστε στο δάπεδο της αποθήκης τον κατάλληλο διανεμητή, σε τέτοια θέση ώστε να είναι μέσα στο ρεύμα του αέρα από το ψυκτικό σύστημα. Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένο το σύστημα εξαερισμού του θαλάμου (εσωτερική κυκλοφορία, χωρίς ανταλλαγή αέρα με τον εξωτερικό χώρο).
2. Προσθέστε ανάλογα με το μέγεθος του συστήματος διανεμητή είτε 8 λίτρα είτε 0.8 λίτρα νερού σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (όχι κάτω από 200C) καθώς επίσης και 0.025 γρ/λίτρο αντιαφριστικό dimethylpolysiloxane για την αποφυγή υπερχείλισης.
3. Ενεργοποιείστε το σύστημα πιέζοντας το πλήκτρο στη βάση του διανεμητή (που κατά τη λειτουργία κοκκινίζει). Βεβαιωθείτε ότι στο εσωτερικό του υπάρχει απελευθέρωση αεροφυσαλίδων μέσα στο νερό. Όταν το σύστημα είναι ενεργοποιημένο ακούγεται ένας χαρακτηριστικός θόρυβος.
4. Ανοίξτε το περιτύλιγμα μεμβράνης αλουμινίου της συσκευασίας που περιέχει το κατάλληλο μέγεθος και αριθμό υδατοδιαλυτών σακιδίων SmartFreshSM. Μην αγγίζετε τα υδατοδιαλυτά σακίδια. Τοποθετήστε τα ολόκληρα, όπως είναι στο νερό μέσα στο σύστημα του διανεμητή. Η έκλυση του 1-MCP θα αρχίσει μετά από πέντε λεπτά.
5. Ο χειριστής πρέπει να βγει αμέσως από το θάλαμο και να τον σφραγίσει πριν αρχίσει η έκλυση. Μόλις σφραγιστεί ο θάλαμος πρέπει να αναρτηθεί μία πινακίδα στην εξωτερική πλευρά της πόρτας εισόδου του θαλάμου εφαρμογής με την ακόλουθη ένδειξη:
“ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ- ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ-
ΕΝΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ SMARTFRESHSM”
Η πινακίδα πρέπει να μείνει αναρτημένη στην πόρτα μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία εφαρμογής (24 ώρες για όλα τα φρούτα).
Ο θάλαμος πρέπει να παραμείνει σφραγισμένος για 24 ώρες, τον συνιστώμενο χρόνο εφαρμογής, διατηρώντας σε συνεχή λειτουργία το ψυκτικό σύστημα για διασφάλιση καλής κυκλοφορίας του αέρα εντός του θαλάμου και διατηρώντας ταυτόχρονα απενεργοποιημένα όλα τα συστήματα καθαρισμού (απορροφητές διοξειδίου του άνθρακα -CO2 - και αιθυλενίου) και τις γεννήτριες όζοντος για όλη τη διάρκεια εφαρμογής.
6. Με τη λήξη της περιόδου εφαρμογής συνιστάται η εξάλειψη τυχόν υπολειμμάτων του σκευάσματος, ανοίγοντας την πόρτα και κρατώντας την ανοικτή, για τουλάχιστον 15 λεπτά, με όλους τους ανεμιστήρες του ψυκτικού συστήματος να λειτουργούν με τη μέγιστη ισχύ. Για προφύλαξή σας μείνετε μακριά από το θάλαμο κατά τον εξαερισμό. Με το πέρας της διαδικασίας εφαρμογής βεβαιωθείτε ότι περιεχόμενο στον διανεμητή προϊόν έχει πλήρως διαλυθεί και ότι δεν υπάρχουν ορατά στερεά υπολείμματα.
1.Για καλύτερα αποτελέσματα είναι προτιμότερο να εφαρμόζεται το SmartFreshSM το δυνατόν συντομότερα μετά από τη συγκομιδή.
2.Η εφαρμογή μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε θερμοκρασία μεταξύ της ελάχιστης συνιστώμενης για την αποθήκευση κάθε ποικιλίας -συμπεριλαμβανομένης και της θερμοκρασίας ψύξης - και της θερμοκρασίας περιβάλλοντος (200C).
3.Για όψιμες επεμβάσεις εφαρμόστε το SmartFreshSM σε φρούτα ήδη αποθηκευμένα σε χαμηλή θερμοκρασία συντήρησης.
4.Για καλύτερα αποτελέσματα συνιστάται η εφαρμογή του SmartFreshSM σε φρούτα που έχουν συγκομιστεί την κατάλληλη για κάθε ποικιλία χρονική περίοδο για κάθε ποικιλία, σε καλή κατάσταση και σε κατάλληλη ποιότητα για μακροχρόνια συντήρηση.
5.Ενδέχεται να είναι μειωμένη η αποτελεσματικότητα του SmartFreshSM σε φρούτα που βρίσκονται σε κακή κατάσταση, πού είναι χαμηλής ποιότητας, που έχουν ωριμάσει (είναι δηλαδή σε κλιμακτηριακή κατάσταση) πριν από την αποθήκευση και την εφαρμογή του SmartFreshSM, ή που συγκομίζονται εκτός των ορίων της συνιστώμενης περιόδου συγκομιδής.
-Τα μήλα πρέπει να έχουν δεχτεί την κατάλληλη λίπανση με ασβέστιο. Στα μήλα η δόση εφαρμογής ρυθμίζεται ανάλογα με το μέγεθος του θαλάμου αποθήκευσης, την ποικιλία και το στάδιο ωρίμασης των φρούτων κατά την περίοδο συγκομιδής ή ανάλογα με την καθυστέρηση μεταξύ συγκομιδής και εφαρμογής.
6.Στα αχλάδια η δόση εφαρμογής μπορεί να κυμανθεί από 6,8 mg/ m3 (100 ppb) έως 20,4 mg/m3 (300 ppb) κατά μέγιστο, ανάλογα με τη διάρκεια του χρόνου αποθήκευσης.
7.Μετά την εφαρμογή τα φρούτα μπορούν να συντηρούνται σύμφωνα με τις συνήθεις τεχνικές συντήρησης και διάθεσης στην αγορά συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής ελεγχόμενης ατμόσφαιρας.
Ευαισθησία μήλων:
Το SmartFreshSM μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις περισσότερες ποικιλίες μήλων.
Granny Smith: Συνιστάται, αν χρειαστεί, να συντηρηθούν τα φρούτα 3 εβδομάδες σε κανονική ψύξη πριν την εγκατάσταση ελεγχόμενης ατμόσφαιρας, για αποφυγή της εμφάνισης επιφανειακών κηλίδων από το stress του CO2.
Golden Delicious: Σε θερμές περιοχές απαιτείται σταδιακή μείωση της θερμοκρασίας για την αποφυγή ενδεχόμενης ευαισθητοποίησης:
- θερμοκρασία 6,5°C με την εισαγωγή των φρούτων και κατά το γέμισμα του θαλάμου (μέγιστη διάρκεια 7 ημέρες)
- εφαρμογή του SmartFreshSM
- προοδευτική μείωση σε 0,5 - 1°C, με ρυθμό μείωσης 1,5°C ανά εβδομάδα
- εγκατάσταση συνθηκών ελεγχόμενης ατμόσφαιρας στο τέλος της περιόδου ψύξης
Braeburn: Με βάση την τρέχουσα εμπειρία, ΔΕΝ συνιστάται η χρήση του.
Ευαισθησία ακτινιδίων
Το SmartFreshSM μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε πράσινα ακτινίδια (π.χ.Hayward) και σε κίτρινα.
Ευαισθησία δαμάσκηνων
Το SmartFreshSM μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές ποικιλίες δαμάσκηνων όπως Président, Reine Claude, Bavay, golden Japan, Angeleno, Songold, TC Sun, Fortune, κ.ά.
Ευαισθησία αχλαδιών
Το SmartFreshSM μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές ποικιλίες αχλαδιών όπως William’s, Guyot, Abate Fetel, Blanquilla, Doyenné du Comice κ.α.
Συνθήκες εφαρμογής: 1.Για καλύτερα αποτελέσματα είναι προτιμότερο να εφαρμόζεται το SmartFreshSM το δυνατόν συντομότερα μετά από τη συγκομιδή. 2.Η εφαρμογή μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε θερμοκρασία μεταξύ της ελάχιστης συνιστώμενης για την αποθήκευση κάθε ποικιλίας -συμπεριλαμβανομένης και της θερμοκρασίας ψύξης - και της θερμοκρασίας περιβάλλοντος (200C). 3.Για όψιμες επεμβάσεις εφαρμόστε το SmartFreshSM σε φρούτα ήδη αποθηκευμένα σε χαμηλή θερμοκρασία συντήρησης. 4.Για καλύτερα αποτελέσματα συνιστάται η εφαρμογή του SmartFreshSM σε φρούτα που έχουν συγκομιστεί την κατάλληλη για κάθε ποικιλία χρονική περίοδο για κάθε ποικιλία, σε καλή κατάσταση και σε κατάλληλη ποιότητα για μακροχρόνια συντήρηση. 5.Ενδέχεται να είναι μειωμένη η αποτελεσματικότητα του SmartFreshSM σε φρούτα που βρίσκονται σε κακή κατάσταση, πού είναι χαμηλής ποιότητας, που έχουν ωριμάσει (είναι δηλαδή σε κλιμακτηριακή κατάσταση) πριν από την αποθήκευση και την εφαρμογή του SmartFreshSM, ή που συγκομίζονται εκτός των ορίων της συνιστώμενης περιόδου συγκομιδής. -Τα μήλα πρέπει να έχουν δεχτεί την κατάλληλη λίπανση με ασβέστιο. Στα μήλα η δόση εφαρμογής ρυθμίζεται ανάλογα με το μέγεθος του θαλάμου αποθήκευσης, την ποικιλία και το στάδιο ωρίμασης των φρούτων κατά την περίοδο συγκομιδής ή ανάλογα με την καθυστέρηση μεταξύ συγκομιδής και εφαρμογής. 6.Στα αχλάδια η δόση εφαρμογής μπορεί να κυμανθεί από 6,8 mg/ m3 (100 ppb) έως 20,4 mg/m3 (300 ppb) κατά μέγιστο, ανάλογα με τη διάρκεια του χρόνου αποθήκευσης. 7.Μετά την εφαρμογή τα φρούτα μπορούν να συντηρούνται σύμφωνα με τις συνήθεις τεχνικές συντήρησης και διάθεσης στην αγορά συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Ευαισθησία μήλων: Το SmartFreshSM μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις περισσότερες ποικιλίες μήλων. Granny Smith: Συνιστάται, αν χρειαστεί, να συντηρηθούν τα φρούτα 3 εβδομάδες σε κανονική ψύξη πριν την εγκατάσταση ελεγχόμενης ατμόσφαιρας, για αποφυγή της εμφάνισης επιφανειακών κηλίδων από το stress του CO2. Golden Delicious: Σε θερμές περιοχές απαιτείται σταδιακή μείωση της θερμοκρασίας για την αποφυγή ενδεχόμενης ευαισθητοποίησης: - θερμοκρασία 6,5°C με την εισαγωγή των φρούτων και κατά το γέμισμα του θαλάμου (μέγιστη διάρκεια 7 ημέρες) - εφαρμογή του SmartFreshSM - προοδευτική μείωση σε 0,5 - 1°C, με ρυθμό μείωσης 1,5°C ανά εβδομάδα - εγκατάσταση συνθηκών ελεγχόμενης ατμόσφαιρας στο τέλος της περιόδου ψύξης Braeburn: Με βάση την τρέχουσα εμπειρία, ΔΕΝ συνιστάται η χρήση του. Ευαισθησία ακτινιδίων Το SmartFreshSM μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε πράσινα ακτινίδια (π.χ.Hayward) και σε κίτρινα. Ευαισθησία δαμάσκηνων Το SmartFreshSM μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές ποικιλίες δαμάσκηνων όπως Président, Reine Claude, Bavay, golden Japan, Angeleno, Songold, TC Sun, Fortune, κ.ά. Ευαισθησία αχλαδιών Το SmartFreshSM μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές ποικιλίες αχλαδιών όπως William’s, Guyot, Abate Fetel, Blanquilla, Doyenné du Comice κ.α.

Συνδυαστικότητα και φυτοτοξικότητα

Συνδυαστικότητα:
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ:
Μη χρησιμοποιείτε το SmartFreshSM σε μίγμα ή ταυτόχρονα με άλλα μετασυλλεκτικά προϊόντα.

Τύπος έγκρισης: Οριστική έγκριση για ΔΟ του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 91/414/ΕΕ (σύμφωνα με το άρθρο 4 της Οδηγίας 91/414/ΕΕ)
Λήξη έγκρισης: 31/10/2020
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //

Σημείωση: Οσα σκευάσματα εμφανίζονται στους καταλόγους, παρόλο που η ημερομηνία λήξης τους είναι προγενέστερη της σημερινής, για τα οποία δεν υπάρχει ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ή δεν εμφανίζεται η λέξη ΑΠΟΣYΡΘΗΚΕ, η έγκρισή τους είναι σε ισχύ και βρίσκονται σε διαδικασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.

Παρασκευάζεται από την:
AgroFresh Inc.
510-530 Walnut Street, 13th floor, Suite 1350
PA 19106
Philadelphia Pennsylvania
USA
Υπεύθυνοι διάθεσης στην αγορά::
AGROFRESH HELLAS Μ.Ε.Π.Ε.
Μιχαλακοπούλου 45
115 28
Αθήνα
TEL: +30 6986404040
e-mail: aspyropoulou@agrofresh.com